Natrag na popis

ELEKTRIČNO VOZILO: programiranje punjenja

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Programiranje punjenja

Dok je vozilo zaustavljeno, a motor u radu, s izbornika Postavke na multimedijskom zaslonu 1 odaberite karticu Vozilo. Poslužite se izbornikom Programiranje el. vozila da biste konfigurirali punjenje za vaše vozilo.

Ovisno o vozilu, nakon potvrde programiranja, na instrumentnoj ploči pali se kontrolno svjetlo .

Napomena: punjenje će započeti ako je motor isključen, vozilo priključeno na izvor napajanja te ako je pristup odobren.

”Trenutno punjenje” 2

Uz vozilo priključeno na izvor napajanja, punjenje započinje.

Područje A obavještava vas da je aktivirano “Trenutno punjenje”.

Napomena: tu mogućnost možete isključiti pritiskom na ”OFF”.

Više informacija potražite u knjižici uputstava multimedijskog sustava.

”Postponed charge” 3

Možete programirati vrijeme početka punjenja.

Pritisnite “Uredi” 4 da biste otvorili postavke za postavljanje vremena početka punjenja.

Postavite vrijeme početka punjenja, a zatim pritisnite “Zatvori” za potvrdu.

Područje B prikazuje programirano vrijeme početka punjenja.

Uz vozilo priključeno na izvor napajanja i isključen motor, punjenje započinje u zakazano vrijeme.

”Program” 5

Na tjedan možete spremiti nekoliko programiranih vremena punjenja.

Odaberite vrijeme programa 6 koje želite promijeniti za pristup postavkama.

Pritiskom gumba “OFF” možete onemogućiti jedan od spremljenih programa.

Postavite vrijeme početka i završetka punjenja kao i dane kojima će se te postavke primjenjivati. Pritisnite “Zatvori” za potvrdu odabira.

Napomena:

- ako su vremena početka i završetka ista, vrijeme punjenja iznosi 24 sata. Program punjenja ne možete potvrditi ako ne odaberete dan u tjednu;

- punjenje možete programirati putem aplikacije za pametne telefone. Dodatne informacije potražite u uputama za multimedijalne sadržaje.

Programirana vremena prikazuju se u području C.

Uz vozilo priključeno na izvor napajanja i isključen motor, punjenje započinje u zakazano vrijeme.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.