MASE (U KG)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Navedene mase se odnose na osnovne verzije vozila bez dodatne opreme: one se mijenjaju ovisno o opremi vašeg vozila. Potražite savjet kod predstavnika marke.

Najveća dopuštena masa pod opterećenjem (MMAC)

Najveća dopuštena masa vozila (MMTA)

Najveća dopuštena ukupna masa (MTR)

Mase su navedene na pločici proizvođača IDENTIFIKACIJSKE PLOČICE VOZILA.

Masa prikolice s kočnicom*

Zabranjeno

Masa prikolice bez kočnice*

Zabranjeno

Dopušteno opterećenje vučnog priključka*

Zabranjeno

Dopuštena masa na krovu

60 (uključujući nosive mehanizme)