Natrag na popis

UPOZORITELJ ZA SMANJENJE TLAKA U GUMAMA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ako je vozilo njime opremljeno, ovaj sustav upozorava na smanjenje tlaka u jednoj ili više guma.

Sustav je ugrađen u slučaju da je u vozilu naljepnica A.

Za provjeru njezine prisutnosti otvorite vrata vozača.

Princip rada

Ovaj sustav otkriva smanjenje tlaka u jednoj od guma mjerenjem brzine okretanja kotača u vožnji.

Kontrolno svjetlo  1 stalno je upaljeno kako bi upozorilo vozača na nedovoljan tlak (ispuhana guma, probušena guma...).

Uvjeti rada

Sustav se mora resetirati s tlakom napuhavanja jednakim onome zapisanom na naljepnici preporučenog tlaka u gumama. U suprotnom postoji opasnost od nepouzdanog upozoravanja u slučaju znatnog gubitka tlaka. TLAK NAPUHAVANJA GUMA.

U sljedećim slučajevima postoji opasnost zakašnjele reakcije ili neispravnog rada sustava:

- sustav nije početno podešen nakon napuhavanja ili nekog drugog zahvata na kotačima;

- sustav je loše početno podešen: tlak napuhavanja guma razlikuje se od preporučenih vrijednosti tlaka;

- značajna promjena opterećenja ili raspodjela opterećenja na jednoj strani vozila;

- sportska vožnja s jakim ubrzavanjem;

- vožnja po kolniku prekrivenom snijegom ili skliskoj cesti;

- vožnja s lancima za snijeg;

- postavljanje samo jedne nove gume;

- upotreba guma koje nije homologirala mreža marke;

-...

Ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama

Ovaj se postupak mora izvršiti dok je vozilo zaustavljeno:

- nakon svakog ponovnog napuhavanja ili podešavanja tlaka u gumama;

- kada se propisana vrijednost tlaka u gumama mora promijeniti kako bi se prilagodila uvjetima upotrebe (vožnja bez opterećenja, pod opterećenjem, vožnja po autocesti...);

- nakon zamjene kotača;

- nakon upotrebe seta za napuhavanje guma;

- nakon zamjene kotača na istoj osovini (ne smijete mijenjati prednje kotače stražnjim kotačima i obrnuto).

Uvijek se mora izvršiti nakon provjere napuhanosti sve četiri gume na hladno.

Vrijednosti tlaka napuhavanja moraju odgovarati trenutačnoj upotrebi vozila (vožnja bez opterećenja, pod opterećenjem, vožnja po autocesti...).

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

Funkcija ne djeluje umjesto vozača. Ona dakle ne može, u niti jednom slučaju, zamijeniti oprez niti odgovornost vozača.

Provjerite tlak u gumama, uključujući rezervni kotač, jednom mjesečno.

Postupak ponovnog početnog podešavanja

Kontakt je uključen, a vozilo je zaustavljeno:

- kratko pritisnite jedan od gumba 2 ili 3 onoliko puta koliko je potrebno za pristup kartici ”SET ” na zaslonu B

- na dulje pritisnite (otprilike 3 sekundi) jedan od gumba 2 ili 3 za pokretanje početnog podešavanja. Ako kontrolno svjetlo ”SET ” treperi približno 5 sekundi uz stalno upaljeno kontrolno svjetlo ”SET ”, to znači da je zahtjev za ponovnim početnim podešavanjem referentne vrijednosti tlaka guma ispravno registriran.

Ponovno početno podešavanja izvršava se nakon nekoliko minuta vožnje.

Ovisno o opremi, ponovno postavljanje možete provesti putem multimedijskog zaslona (pogledajte upute za multimediju).

Podešavanje tlaka u gumama

Tlak guma mora se podešavati kada su gume hladne (pogledajte naljepnicu A na rubu vrata vozača).

Ako ne možete provjeriti tlak u hladnim gumama, povećajte preporučene vrijednosti tlaka za 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikada se ne smije ispuštati zrak iz vrućih guma.

Nakon svakog ponovnog napuhavanja ili podešavanja tlaka u gumama pokrenite ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama.

Napušite gume i resetirajte

Uključuje se kontrolno svjetlo  1 (ne treperi).

Označava da je najmanje jedna guma ispuhana ili probušena.

U slučaju ispuhivanja, ponovno napušite dotičnu gumu.

U slučaju probušene gume, zamijenite gumu ili pozovite Predstavnika marke.

Provjerite i na hladno podesite tlak u četiri gume i pokrenite ponovno početno postavljanje propisane vrijednosti tlaka u gumama.

Kontrolno svjetlo  1 isključuje se nakon resetiranja propisane vrijednosti tlaka u gumama.

Zamjena kotača/guma

Upotrebljavajte samo opremu koju je odobrila mreža marke, u protivnom postoji rizik od zakašnjelog ili neispravnog rada sustava GUME.

Nakon svake zamjene kotača/gume ponovno podesite tlak u gumama i pokrenite ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama.

Raspršivač za popravak guma i set za napuhavanje

Upotrebljavajte samo opremu koju je odobrila mreža marke, u protivnom postoji rizik od zakašnjelog ili neispravnog rada sustava SET ZA NAPUHAVANJE GUMA.

Nakon upotrebe seta za napuhavanje guma podesite tlak u gumama i pokrenite ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama.

Sustav treba provjeriti

Kontrolno svjetlo  1 treperi nekoliko sekundi i zatim ostaje stalno upaljeno. Ovo kontrolno svjetlo popraćeno je kontrolnim svjetlom ©.

Označava kvar na sustavu. Potražite savjet Predstavnika marke.

Sustav nije dostupan

Kontrolno svjetlo  1 treperi nekoliko sekundi i zatim ostaje stalno upaljeno.

Sustav možda neće otkriti naglo smanjenje tlaka u gumama (pucanje gume...).