Natrag na popis

ELEKTRIČNO VOZILO: punjenje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ako imate pitanja o opremi koja je potrebna za punjenje, obratite se predstavniku marke.

Važne preporuke za punjenje vozila

Pažljivo pročitajte ove upute. Nepridržavanje ovih uputa može za posljedicu imati opasnost od požara, teških ozljeda ili strujnog udara koji mogu uzrokovati smrt.

Punjenje

Nemojte ništa raditi na vozilu tijekom punjenja (pranje, rad na motornom prostoru i sl.).

U slučaju prisutnosti vode, znakova korozije ili stranih tijela u priključku kabela za punjenje ili u utičnici za punjenje vozila, nemojte puniti vozilo. Opasnost od požara.

Nemojte pokušati dodirnuti kontakte kabela, kućne utičnice ili utičnice za punjenje vozila ni u njih gurati premete.

Nikada nemojte priključiti kabel za punjenje u adapter, u utičnicu s više utora ni u produžni kabel.

Upotreba generatora je zabranjena.

Nemojte skidati ni mijenjati utičnicu za punjenje vozila ni kabel za punjenje. Opasnost od požara.

Nemojte mijenjati ni izvesti nikakvu radnju na instalaciji tijekom punjenja.

U slučaju udarca, čak i blažeg, u vratašca ili ventil za punjenje, čim prije ih mora pregledati ovlašteni predstavnik marke.

Pazite na kabel: nemojte ga gaziti, uranjati u vodu, natezati ga ni dopustiti da nešto u njega udara.

Redovito provjeravajte je li kabel za punjenje u dobrom stanju.

U slučaju oštećenja kabela za punjenje (korozija, hrđa, rezovi, itd.), jedinice ili električne utičnice za punjenje vozila, nemojte ga upotrebljavati. Posjetite ovlaštenog zastupnika da biste ih zamijenili.

U slučaju neaktivacije mehanizma za zaključavanje vratašca utičnice za punjenje i/ili otključavanja električne utičnice za punjenje vozila, obratite se ovlaštenom zastupniku.

Kabel za punjenje A

Ovaj kabel namijenjen je vašem vozilu te služi povezivanju vašeg vozila sa zidnim utičnicama ili javnim stanicama za punjenje te time omogućuje standardno punjenje pogonskog akumulatora.

Preporučujemo da koristite kabel za punjenje koji omogućuje klasično punjenje za punjenje pogonskog akumulatora.

Svaki se kabel za punjenje pohranjuje u prtljažnik vozila.

Kabel za punjenje B

Ovaj kabel omogućuje:

- pri normalnoj upotrebi na utičnici koja se koristi samo za vozilo (punjenje 14 A/16  A);

- povremeno punjenje pomoću kućne utičnice, kada na primjer niste kod kuće (punjenje na 8 A).

Utičnice moraju biti postavljene u skladu s uputama u priručniku koji se isporučuje s kabelom za punjenje B.

Obavezno pažljivo pročitajte upute za kabel za punjenje prije upotrebe B.

Utičnica ne smije nikada visiti s kabela. Koristite kuke C da biste je učvrstili.

Ako se kabel za punjenje pokvari tijekom postupka punjenja (crveno kontrolno svjetlo na sklopu D), odmah prekinite punjenje. Upute potražite u knjižici kabela.

Važne preporuke za punjenje vozila

Pažljivo pročitajte ove upute. Nepridržavanje ovih uputa može za posljedicu imati opasnost od požara, teških ozljeda ili strujnog udara koji mogu uzrokovati smrt.

Odabir kabela za punjenje

Standardni kabeli za punjenje koji se isporučuju uz vozilo osmišljeni su posebno za to vozilo. Osmišljen je tako da vas zaštiti od opasnosti od električnog udara koji može uzrokovati smrt ili požar.

Nemojte upotrebljavati kablove za punjenje prijašnjih vozila jer nisu prilagođeni vašem vozilu. Iz sigurnosnih razloga, upotrebu kabela za punjenje koji nije preporučio proizvođač strogo je zabranjena. Nepridržavanje uputa može uzrokovati požar ili strujni udar koji može uzrokovati smrt. Informacije o kabelu za punjenje koji odgovara vašem vozilu zatražite od ovlaštenog zastupnika marke.

Upotreba kabela za punjenje B

Pažljivo pročitajte upute koje se isporučuju s kabelom za punjenje da biste saznali više o mjerama opreza koje morate poduzeti prilikom upotrebe proizvoda i tehničke karakteristika za postavljanje utičnice.

Način postavljanja

Sustavi napajanja

Upotrebljavajte samo terminale koji su u skladu sa standardom IEC 61851-1 i čije su priključne točke zaštićene na sljedeće načine:

- zaštitnim sustavom diferencijalne struje tipa A, 30 mA, specifičnim za utičnicu koja se upotrebljava;

- uređajem za zaštitu od prekomjerne struje;

- zaštitom od prenapona koji se odnosi na munje u izloženim područjima (IEC 62305-4).

Zidna utičnica

Neka ovlašteni stručnjak ugradi posebnu zidnu utičnicu.

U slučaju kućnog punjenja

Neka kvalificirani stručnjak provjeri je li svaka utičnica u koju ćete priključiti kabel za punjenje u skladu sa standardima i propisima koji su na snazi u vašoj zemlji i je li u skladu sa specifikacijama koje su prethodno opisane u odjeljku “Sustavi napajanja”.

Vrste punjenja u skladu s europskim standardima

Izmjenična struja (AC)

Ako su informacije prikazane na poklopcu za punjenje vozila, slijedite upute u nastavku.

Prije priključivanja kabela za punjenje provjerite:

- odgovaraju li boja i jedno slovo ulazne utičnice 4 boji i jednom slovu na kraju 5 kabela;

- odgovaraju li boja i jedno slovo ulazne utičnice 3 boji i jednom slovu na kraju 6 kabela.

Vrsta punjenja

Izmjenična struja (AC)

Spajanje

Terminal za punjenje 4/Kabel za punjenje 5

Vozilo 3/Kabel za punjenje 6

Vrste punjenja u skladu s europskim standardima (za sve ostale slučajeve obratite se ovlaštenom zastupniku).

Vrste punjenja u skladu s europskim standardima (nastavak)

Istosmjerna struja (DC)

Ako su informacije prikazane na poklopcu za punjenje vozila, slijedite upute u nastavku.

Prije nego što priključite kabel za punjenje provjerite odgovaraju li boja i jedno od slova ulazne utičnice 3 boji i jednom od slova na kraju 6 kabela za punjenje.

Vrsta punjenja

Istosmjerna struja (DC)

Spajanje

Vozilo 1/Kabel za punjenje 3

Vrste punjenja u skladu s europskim standardima (za sve ostale slučajeve obratite se ovlaštenom zastupniku).

Priključak za električno punjenje 3

Napomena: Ako pada snijeg, uklonite ga s područja punjenja prije uključivanja ili isključivanja. Snijeg u utičnici može blokirati umetanje priključka kabela za punjenje.

Vozilo ima električnu utičnicu za punjenje smještenu na stražnjem dijelu vozila. Utičnica E može puniti do 22 kW.

Mjere opreza

Nemojte puniti ni parkirati vozilo kada je temperatura iznimno visoka ili niska.

U slučajevima ekstremne temperature punjenje može započeti nakon tek nekoliko minuta (vrijeme potrebno da se pogonski akumulator ohladi ili zagrije).

Kada je vozilo parkirano dulje od sedam dana na temperaturi ispod -25 °C, punjenje pogonskog akumulatora može biti nemoguće.

Ako je vozilo parkirano dulje od tri mjeseca dok je akumulator skoro prazan, punjenje akumulatora može biti nemoguće.

Da biste osigurali trajanje pogonskog akumulatora, nemojte parkirati vozilo dulje od jednog mjeseca uz veliku napunjenost, osobito ako je vrlo vruće.

Dostupnost razine energije ovisi o temperaturi akumulatora. Stoga se može razlikovati između vremena zaustavljanja i ponovnog pokretanja vozila, ovisno o tome je li akumulator hladan ili topao.

Uoči dolaska i parkiranja u hladnim uvjetima (temperature ispod nule), ako je razina napunjenosti akumulatora ispod otprilike 30%, vozilo se mora ponovno napuniti u roku od otprilike četiri sata nakon što je vozilo parkirano.

Kada stignete na hladno mjesto, temperatura akumulatora će se smanjiti i približiti vanjskoj temperaturi. U tom slučaju može doći do znatnog smanjenja korisne razine napunjenosti akumulatora (dostupna razina energije) do te mjere da se vozilo neće moći ponovno pokrenuti.

Napomena: doći će do povrata korisne razine napunjenosti tijekom sljedećeg putovanja ako temperatura akumulatora dovoljno poraste.

Pogonski akumulator punite nakon vožnje i/ili pri blažim temperaturama. U suprotnom punjenje može potrajati dulje pa čak može biti i nemoguće napuniti akumulator.

Savjeti

- Kod visokih temperatura preporučujemo da parkirate i punite vozili u sjeni ili na natkrivenom mjestu.

- Vozilo se može puniti i na kiši ili snijegu.

- Aktiviranje klima uređaja produljuje trajanje punjenja.

Ako ne postoji zaštita od proboja napona, preporučujemo da ne punite vozilo tijekom nevremena (grmljavina itd.).

Ponovno punjenje pogonskog akumulatora

Kada je vozilo zaustavljeno, a kontakt isključen:

- otvorite vratašca za punjenje 8;

- otvorite zaklopku 7;

- priključite kraj kabela u napajanje;

- primite ručicu 6;

- priključite kabel vozila. Kontrolno svjetlo za punjenje 9 treperi narančasto;

- kada čujete klik zaključavanja, provjerite je li kabel za punjenje pravilno priključen. Za provjeru zaključavanja lagano povucite kvaku 6.

Kabel za punjenje automatski se zaključava kad i vozilo. Zbog toga nije moguće odspojiti kabel iz vozila.

Nemojte koristiti produžni kabel, utičnicu s više utora ni adapter.

Opasnost od požara.

Obavezno u potpunosti odmotajte kabel za punjenje da biste ograničili njegovo zagrijavanje.

Kada punjenje započne, sljedeće se informacije prikazuju na instrumentnoj ploči:

- razina energije na kontrolnom svjetlu akumulatora 10;

- stopa punjenja akumulatora;

- procjena preostalog vremena punjenja (ne prikazuje se nakon približno 95 % napunjenosti);

- kontrolno svjetlo 11 pokazuje da je vozilo priključeno na napajanje;

- Doseg vašeg vozila ovisit će o razini napunjenosti.

Zaslon na instrumentnoj ploči nestaje nakon nekoliko sekundi. Ponovno se pojavljuje na instrumentnoj ploči kada se otvore vrata. Kada punjenje završi, kontrolno svjetlo 10 neprekinuto svijetli u zelenoj boji. Za ponovno punjenje vozila ne morate čekati da akumulator dosegne razinu rezervne energije.

Smetnje u radu

Ako kontrolno svjetlo punjenja 9 stalno svijetli crveno, obratite se ovlaštenom predstavniku marke.

Vrijeme punjenja pogonskog akumulatora ovisi o preostaloj količini energije i snazi koju isporučuje priključak za punjenje. Informacija se prikazuje na instrumentnoj ploči tijekom punjenja. ZASLONI I POKAZIVAČI.

Napomena: u određenim uvjetima stvarno vrijeme punjenja može biti dulje od vremena punjenja prikazanoj na instrumentnoj ploči. To ovisi o:

- kvaliteti električne mreže;

- početnoj razini napunjenosti;

- suviše niskoj vanjskoj temperaturi;

- ...

U slučaju problema s kabelom za punjenje preporučujemo da ga zamijenite kabelom koji je identičan originalu. Obratite se ovlaštenom predstavniku marke.

Mjere opreza koje treba poštivati prilikom odspajanja s utičnice

- Pritisnite tipku za otključavanje otvarajućih dijelova na daljinskom upravljaču kako biste otključali kabel za punjenje vozila i zaustavili punjenje;

- primite ručicu 6;

- odspojite kabel za punjenje iz vozila;

- ventil 7 mora biti zatvoren;

- vratašca za punjenje 8 moraju biti zatvorena;

- Isključite kabel iz napajanja.

Napomena: netom nakon dugog punjenja pogonskog akumulatora kabel može biti vruć. Upotrijebite ručke.

Izuzetno je važno ispravnim redoslijedom pratiti korake za odspajanje.

Napomena: netom nakon dugog punjenja pogonskog akumulatora kabel može biti vruć. Upotrijebite ručke.

Nakon pritiska na tipku za otključavanje na daljinskom upravljaču, imate 60 sekundi da je iskopčate iz mreže prije nego što se ponovno zaključa, a punjenje nastavi.

Da ne biste omeli ustav za nadzor punjenja, nemojte instalirati antistatičku traku na vozilo.

Naljepnica 12

Oznaka 12 na vratašcima za punjenje pruža informacije o postupku punjenja u skladu sa stanjem kontrolnog svjetla 9:

- treperi narančasto: kabel je priključen na vozilo i sustav izvodi provjere;

- stalno svijetli narančasto: pokrenuto je programiranje punjenja.

Naljepnica 13 koja se nalazi na desnoj strani podsjeća vas na sljedeće upute:

- vratašca za punjenje nemojte prati visokotlačnim uređajem za pranje;

- kada je vozilo zaustavljeno, ventil i vratašca za punjenje mogu biti otvoreni;

- kada se vozilo kreće, ventil i vratašca za punjenje moraju biti zatvoreni;

- otvorite vratašca da biste spojili kabel za punjenje;

- nakon odspajanja ponovno zatvorite vratašca.

- spojite na kućnu utičnicu, na priključak za punjenje s izmjeničnim naponom ili na priključak za brzo punjenje;

- za sve informacije o punjenju pogledajte korisnički priručnik vozila.

Naljepnica 13

Oznaka 13 na vratašcima za punjenje 9 označava kako je moguće osloboditi vratašca za punjenje vozila pritiskom i držanjem gumba za otključavanje vrata na kartici.