Kod uključenog kontakta mora se upaliti. Označava da su predgrijači djelatni.

Gasi se kada se predgrijanje završi. Motor se može pokrenuti.

Order: 
260
Image: 
Model: