Pale se kako bi vas savjetovala da prebacite u viši stupanj prijenosa (strelica prema gore) ili u niži stupanj prijenosa (strelica prema dolje).

Order: 
270
Image: 
Model: