Natrag na popis

UPOZORENJE NA IZLAZAK IZ PROMETNOG TRAKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na temelju podataka iz kamere 1 ta funkcija upozorava vozača kada prijeđe punu ili isprekidanu crtu bez uključivanja pokazivača smjera.

Napomena: provjerite da vjetrobransko staklo nije prekriveno prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.).

Na vozilima koja su njime opremljena, neke se informacije pojavljuju na zaslonu projiciranom na vjetrobransko staklo.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Funkcija upozorenja na izlazak iz prometne trake ne ispravlja putanju vozila.

Uključivanje/isključivanje

Vozila opremljena sustavom za pomoć pri navigaciji

Na multimedijalnom zaslonu2: odaberite izbornik “Vozilo”, “Pomoć u vožnji”, “Upozorenje za napuštanje trake” zatim odaberite “ON” ili “OFF”.

Izborniku “Pomoć u vožnji” možete izravno pristupiti pomoću tipke 3 .

Vozila koja nisu opremljena sustavom za navigaciju

Pritisnite prekidač 4.

Zahvat

Kada je funkcija uključena, zeleni pokazivači vidljiivosti 5 lijeve i desne crte prikazuju se sivom bojom na instrumentnoj ploči.

Funkcija je spremna upozoriti ako:

- kada je brzina veća od otprilike 70 km/h;

i

- pokazivači prometne trake 5 zelene su boje ili, ovisno o vozilu, bijele boje.

Funkcija upozorava ako se neka crta prijeđe bez uključivanje pokazivača smjera.

Funkcija upozorava vozača:

- zvučnim signalom;

i

- pokazivač za prelaženje crte na instrumentnoj ploči postaje crven.

Uvjeti kod kojih ne dolazi do uključivanja upozorenja

- Ako su pokazivači smjera uključeni u razdoblju kraćem od dvije sekunde prije izlaska iz traka;

- vrlo brzi prelazak crte;

- stalna vožnja na crti;

- u zavojima, funkcija dozvoljava lagano rezanje zavoja;

- uključena svjetla upozorenja;

-...

Podešavanja

Vozila opremljena sustavom za pomoć pri navigaciji

Na multimedijskom zaslonu 2, odaberite “Vozilo”, “Pomoć u vožnji”, “Post.upoz.za napuš.trake”, a zatim:

- glasnoća: podesite glasnoću upozorenja. Da biste to učinili, odaberite jednu od pet razina;

- osjetljivost: podesite razinu osjetljivosti za otkrivanje crta. Da biste to učinili, odaberite:

- “Niska” crta otkrivena priliko prelaženja;

- “Srednja” crta otkrivena prilikom približavanja;

- “Visoko” crta otkrivena u blizini.

Vozila koja nisu opremljena sustavom za navigaciju

- Kada je vozilo zaustavljeno dulje držite pritisnut prekidač 6 OK za pristup izborniku podešavanja;

- uzastopce pritišćite komandu 7 prema gore ili prema dolje do izbornika “Pomoć u vožnji”. Pritisnite prekidač 6 OK;

- uzastopce pritišćite komandu 7 prema gore ili prema dolje dok ne stignete do izbornika “Postavke Upozorenje za napuštanje trake”, a zatim pritisnite prekidač 6 OK.

- Glasnoća: podesite glasnoću upozorenja. Da biste to učinili, odaberite jednu od tri razine;

- osjetljivost: podesite razinu osjetljivosti za otkrivanje crta. Da biste to učinili, odaberite:

- “Niska” crta otkrivena priliko prelaženja;

- “Srednja” crta otkrivena prilikom približavanja;

- “Visoko” crta otkrivena u blizini.

Smetnje u radu

U slučaju neispravnosti u radu poruka “Provjerite sustav” prikazuje se na instrumentnoj ploči, a pokazivači vidljivosti lijeve i desne crte nestaju s instrumentne ploče.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se promijeniti poravnanje kamere i to može utjecati na njezin rad. Isključite funkciju, a zatim se obratite ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalazi kamera (otklanjanje kvarova, zamjene, preinake vjetrobranskog stakla itd.) mora izvršiti ovlašteno osoblje.

Samo je Predstavnik marke ovlašten za obavljanje zahvata na sustavu.

U slučaju smetnji na sustavu

Rad sustava mogu ometati ili oslabiti određeni uvjeti kao što su:

- vjetrobransko staklo prekriveno prljavštinom, ledom, snijegom, kapljicama vode itd.;

- složeno okruženje (tunel itd.);

- loši vremenski uvjeti (snijeg, tuča, poledica itd.);

- loša vidljivost (po noći, magla itd.);

- oznake na tlu koje su izlizane, nisu dobro vidljive ili su široko razmaknute (linije su djelomično izbrisane itd.);

- zaslijepljenost (jako sunce, svjetla vozila iz suprotnog smjera itd.);

- uska, zavojita ili valovita cesta (oštri zavoji itd.);

- vozilo na maloj udaljenosti iza vas u istoj prometnoj traci.

Opasnost od lažnih upozorenja ili neprikazivanja upozorenja

Sustav upozorenja o izlasku iz prometne trake