Natrag na popis

REGULATOR BRZINE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulator brzine funkcija je koja vam pomaže u održavanju vaše brzine vožnje na stalnoj vrijednosti koju ste izabrali, a naziva se namještena brzina.

Tu brzinu regulatora moguće je podesiti pri brzini od minimalno 30 km/h.

Komande

1 Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje.

2 Komanda za:

a uključivanje, memoriranje i uzlazna promjena namještene brzine (+) ;

b silazna promjena namještene brzine (-).

3 Uključivanje i pozivanje upamćene namještene brzine (R).

4 Stavljanje funkcije u mirovanje (s memoriranjem namještene brzine) (O).

Funkcija regulator brzine ni u kojem slučaju ne utječe na kočioni sustav.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Funkcija ne djeluje umjesto vozača. Ona dakle ne može ni u kojem slučaju zamijeniti poštivanje ograničenja brzine, niti oprez (uvijek budite spremni na kočenje u svim okolnostima), niti odgovornost vozača. Regulator brzine se ne smije upotrebljavati kod gustog prometa, na zavojitoj ili skliskoj cesti (poledica, voda na cesti, šljunak) i kod nepovoljnih meteoroloških uvjeta (magla, kiša, bočni vjetar…).

Opasnost od nesreće.

Pokretanje

Pritisnite prekidač 1, na strani .

Zeleno kontrolno svjetlo se pali, a na instrumentnoj ploči pojavljuje se poruka “Tempomat” popraćena crticama kako bi označila da je funkcija regulatora uključena i u očekivanju pohranjivanja namještene brzine.

Namještanje brzine

Pri stalnoj brzini (iznad približno 30 km/h), pritisnite prekidač 2 na strani a (+): funkcija je uključena, a trenutačna brzina upamćena.

Namještena brzina zamjenjuje crtice, a regulacija se potvrđuje, osim kontrolnim svjetlom , prikazom namještene brzine u zelenoj boji i porukom “Tempomat”.

Ako pokušate uključiti funkciju pri brzini manjoj od 30 km/h, prikazuje se poruka “Brzina netočna” i funkcija ostaje isključena.

Vožnja

Nakon što je namještena brzina upamćena i kada je regulacija uključena, možete maknuti nogu s papučice gasa.

Napominjemo da noge moraju ostati u blizini papučica kako biste bili spremni reagirati u hitnim slučajevima.

Promjena namještene brzine

Namještenu brzinu možete mijenjati uzastopnim pritiscima na prekidač 2:

- na strani a (+) za povećanje brzine;

- na strani b (-) za smanjenje brzine.

Prekoračenje namještene brzine

U svakom trenutku je moguće prijeći namještenu brzinu djelovanjem na papučicu gasa. Za vrijeme prekoračivanja, namještena brzina se prikazuje u crvenoj boji i treperi na instrumentnoj ploči.

Zatim otpustite papučicu gasa: nakon nekoliko sekundi vozilo se automatski vraća na početnu namještenu brzinu.

Funkcija ne može održati namještenu brzinu

U slučaju jake nizbrdice, brzinu regulatora ne održava sustav: upamćena brzina se prikazuje u crvenoj boji i treperi na instrumentnoj ploči kako bi vas o tome obavijestila.

Funkcija regulator brzine ni u kojem slučaju ne utječe na kočioni sustav.

Stavljanje funkcije u stanje pripravnosti

Funkcija ulazi u stanje mirovanja kada djelujete na:

- prekidač 4 (O);

- papučica kočnice;

- papučicu spojke ili prijelazom u neutralan položaj za vozila s automatskim mjenjačem.

U sva tri slučaja namještena brzina ostaje upamćena i prikazuje se poruka “Memorirano” na instrumentnoj ploči popraćena tom brzinom.

Uključivanje stanja mirovanja potvrđuje se prikazom namještene brzine u sivoj boji i porukom “Memorirano”.

Pozivanje namještene brzine

Ako je neka brzina upamćena, moguće ju je pozvati, nakon što ste provjerili da su uvjeti u prometu prilagođeni (promet, stanje kolnika, meteorološki uvjeti…). Pritisnite prekidač 3 (R) ako je brzina vozila veća od 30 km/h.

Prilikom pozivanja upamćene brzine, uključivanje regulatora brzine potvrđuje se prikazom u zelenoj boji namještene brzine i porukom “Tempomat”.

Napomena: ako je prethodno pohranjena brzina veća od trenutne brzine, vozilo će jako ubrzati do te brzine.

Kada je regulator brzine u mirovanju, pritiskom na stranu prekidača a (+) 2 ponovo se uključuje funkcija regulatora brzine, a da se ne uzima u obzir upamćena brzina: uzima se u obzir brzina kojom vozilo vozi.

Isključivanje funkcije

Funkcija regulatora brzine se prekida djelovanjem na prekidač 1, u tom slučaju više nema upamćene brzine. Ovisno o vozilu, isključivanjem zelenog kontrolnog svjetla i pripadajuće poruke na instrumentnoj ploči potvrđuje se isključivanje funkcije.

Funkcija u mirovanju ili prekid rada funkcije regulatora brzine ne dovodi do brzog smanjenja brzine: potrebno je kočiti pritiskom na kočionu papučicu.