Natrag na popis

MEHANIZMI ZA ISPRAVLJANJE I POMOĆ PRI VOŽNJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

- ABS (sustav protiv blokiranja kotača) ;

- ESC (dinamička kontrola vožnje) s kontrolom protiv zanošenja u zavojima i sustavom protiv proklizavanja;

- pomoć pri naglom kočenju;

- aktivno naglo kočenje;

- pomoć u vožnji s prikolicom;

- sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici;

- pogona na stražnje kotače.

Ostali sustavi pomoći pri vožnji opisani su na stranicama koje slijede.

ABS (sustav protiv blokiranja kotača)

Prilikom intenzivnog kočenja ABS sprječava blokiranje kotača, te omogućuje kontrolu nad zaustavnim putom i očuvanje kontrole nad vozilom.

U tim uvjetima, moguće je izbjegavanje prepreke kočenjem. Osim toga, taj sustav omogućava poboljšanje zaustavnog puta, osobito na tlu sa slabim prianjanjem (vlažno tlo...).

Svako uključivanje mehanizama vidljivo je podrhtavanjem papučice kočnice. ABS ne poboljšava "fizičke" performanse vezane za prianjanje gume-tlo. Osnovna pravila opreza moraju se obavezno poštivati (udaljenost između vozila...).

Te funkcije su dodatne pomoći u slučaju kritične vožnje koje omogućavaju prilagođavanje ponašanja vozila želji vozača.

Funkcije ne zamjenjuju vozača. One ne pomiče granice mogućnosti vozila i ne smije poticati bržu vožnju. One dakle ne mogu, u niti jednom trenutku, zamijeniti oprez i odgovornost vozača pri upravljanju (vozač uvijek mora predvidjeti iznenadne situacije koje se mogu dogoditi tijekom vožnje).

Stoga se, u hitnim slučajevima, preporuča jak i stalan pritisak na papučicu. Nije potrebno više puta uzastopno pritiskati papučicu (pumpanje). ABS će promijeniti pritisak u kočionom sustavu.

Smetnje u radu :

- © i x uključeno na instrumentnoj ploči i popraćeno porukom “ABS provjerite”, “Provjerite kočnice” i “Esc Provjerite”: ukazuje da su funkcije ABS, ESC i pomoć pri naglom kočenju isključene. Kočenje je i dalje osigurano;

- x, D, © i ® su uključeni na instrumentnoj ploči popraćeni porukom “Kočioni sistem greška”: to označava neispravnost mehanizama kočenja.

oba slučaja potražite savjet Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo ® nalaže, zbog vaše sigurnosti, obavezno trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu. Zaustavite motor i nemojte ga ponovno pokretati. Pozovite Predstavnika marke.

Vaše kočenje je djelomično osigurano. Uz to, opasno je naglo kočiti i obavezno je trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu. Pozovite Predstavnika marke.

Dinamička kontrola vožnje ESC s kontrolom protiv zanošenja u zavoju i sustavom protiv proklizavanja

Dinamička kontrola vožnje ESC

Ovaj sustav pomaže očuvanju kontrole nad vozilom u “kritičnim” situacijama (izbjegavanje prepreke, gubitak prianjanja u zavoju...).

Princip rada

Senzor na upravljaču omogućava prepoznavanje putanje vožnje koju želi vozač.

Ostali senzori, koji se nalaze na vozilu, mjere stvarnu putanju.

Sustav uspoređuje volju vozača i stvarnu putanju vozila i ispravlja ovu zadnju, po potrebi, djelujući na kočenje određenih kotača i/ili na snagu motora, u slučaju uključivanja sustava kontrolno svjetlo trepće na instrumentnoj ploči.

Kontrola zanošenja u zavojima

Ovaj sustav poboljšava rad ESC u jakim zavojima (gubitak prianjanja prednjeg ovjesa).

Sustav protiv proklizavanja

Ovaj sustav pomaže pri smanjenju proklizavanja pogonskih kotača i kontroli vozila pri pokretanju, ubrzavanju ili usporavanju.

Princip rada

Pomoću senzora na kotačima, ovaj sustav mjeri i uspoređuje, u svakom trenutku, brzinu pogonskih kotača i ukazuje na njihovo povećanje broja okretaja. Ako jedan kotač počne proklizavati, sustav nameće njegovo kočenje sve dok pokretljivost ne postane kompatibilna s razinom prianjanja ispod kotača.

Sustav isto tako djeluje kako bi prilagodio broj okretaja motora raspoloživom prianjanju ispod kotača, neovisno o pritisku na papučicu gasa.

Napomena: u određenim situacijama (vožnja po jako mekom tlu: snijeg, blato... ili vožnja s lancima), sustav može smanjiti snagu motora kako bi ograničio proklizavanje pogonskih kotača.

Smetnje u radu

Kada sustav otkrije smetnju u radu, poruka “Esc Provjerite”, kontrolno svjetlo “©” i kontrolno svjetlo “” prikazuju se na instrumentnoj ploči.

U tom se slučaju isključuju ESC i sustav protiv proklizavanja. Pozovite Predstavnika marke.

Pomoć pri naglom kočenju

To je dodatni sustav ABS koji pomaže pri smanjenju zaustavnog puta vašeg vozila.

Princip rada

Ovaj sustav otkriva situaciju kada je potrebno naglo kočenje. U tom slučaju pomoć pri kočenju razvija trenutno svoju najveću snagu i može uključiti podešavanje ABS.

Kočioni sustav ABS je aktivan sve dok se ne otpusti papučica kočnice.

Paljenje svjetala upozorenja

Ovisno o vozilu, ona se mogu upaliti pri jakom usporavanju.

Predviđanje kočenja

Ovisno o vozilu, kada brzo otpustite papučicu gasa, sustav predviđa kočenje kako bi se smanjio zaustavni put.

Posebni slučajevi

Prilikom upotrebe regulatora brzine:

- ako upotrebljavate papučicu gasa, kada ju otpustite, sustav se može uključiti ;

- ako ne upotrebljavate papučicu gasa, sustav se neće uključiti.

Smetnje u radu

Kada sustav otkrije smetnju u radu, poruka “Provjerite kočnice” se pojavljuje na instrumentnoj ploči popraćena kontrolnim svjetlom ©.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Te funkcije su dodatne pomoći u slučaju kritične vožnje koje omogućavaju prilagođavanje ponašanja vozila želji vozača.

Funkcije ne zamjenjuju vozača. One ne pomiče granice mogućnosti vozila i ne smije poticati bržu vožnju. One dakle ne mogu, u niti jednom trenutku, zamijeniti oprez i odgovornost vozača pri upravljanju (vozač uvijek mora predvidjeti iznenadne situacije koje se mogu dogoditi tijekom vožnje).

Aktivno naglo kočenje

Pomoću radara 1 sustav određuje udaljenost do vozila koje se nalazi ispred njega i upozorava vozača ako postoji opasnost od frontalnog sudara. On može namjerno kočiti kako bi ograničio opasnost od sudara.

Napomena: pripazite da radar 1 nije prekriven (prljavština, blato, snijeg itd.)

Rad

Prilikom vožnje brzinom između približno 30 i 140 ili 150 km/h, ovisno o vozilu, u slučaju opasnosti od sudara s vozilom ispred, na instrumentnoj ploči prikazat će se kontrolno svjetlo 2 u crvenoj boji, popraćeno zvučnim signalom.

Ako vozač pritisne papučicu kočnice i ako sustav otkrije da i dalje postoji opasnost od sudara, sila kočenja se pojačava.

Ako vozač ne reagira na upozorenje i sudar se ne može izbjeći, sustav pokreće kočenje.

Sustav otkriva samo vozila koja voze u istom smjeru. Sustav ne može otkriti motoriste jer je otežano predviđanje njihove putanje.

Uključivanje, isključivanje sustava

Za vozila opremljena sustavom za navigaciju

Na multimedijalnom zaslonu 3 odaberite izbornik “Vozilo”, “Pomoć u vožnji”, “Upozorenje za sudar” zatim odaberite “ON” ili “OFF”.

Izborniku “Pomoć u vožnji” možete izravno pristupiti pomoću tipke 4 .

Za vozila koja nisu opremljena sustavom za navigaciju

- kada je vozilo zaustavljeno dulje držite pritisnut prekidač 5 OK za pristup izborniku podešavanja;

- uzastopce pritišćite komandu 6 prema gore ili prema dolje do izbornika “Pomoć u vožnji”. Pritisnite prekidač 5 OK;

- uzastopce pritišćite komandu 6 prema gore ili prema dolje do izbornika “Upozorenje za sudar” i pritisnite prekidač 5 OK.

Ponovno pritisnite prekidač 5 OK za uključivanje/isključivanje funkcije:

= funkcija je uključena

< funkcija je isključena

Prilikom isključivanja sustava, na instrumentnoj se ploči pali kontrolno svjetlo .

Sustav se ponovno uključuje prilikom svakog uključivanja kontakta na vozilu.

Uvjeti blokiranja sustava

Sustav se ne uključuje:

- kada je ručica mjenjača u neutralnom položaju ili u praznom hodu;

- kada je zategnuta parkirna kočnica;

- u zavoju.

Smetnje u radu

Kada sustav otkrije smetnju u radu, kontrolno svjetlo svijetli na instrumentnoj ploči, s porukom “Aktivno kočenje isključeno”.

Postoje dvije mogućnosti:

- sustav ima privremene poteškoće (na primjer: radar zaklonjen prljavštinom, blatom, snijegom itd.). U tom slučaju, parkirajte vozilo i isključite motor. Očistite područje dosega radara. Kada sljedeći put pokrenete motor, kontrolno svjetlo i poruka se gase;

- u protivnom, to može biti posljedica drugog kvara. Potražite savjet Predstavnika marke.

Aktivno naglo kočenje

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se izmijeniti poravnanje radara i to može utjecati na njegove karakteristike. Isključite funkciju, potražite savjet Predstavnika marke.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalazi radar (otklanjanje kvarova, zamjene, dodirivanje boje) mora provesti ovlašteno osoblje.

Samo je Predstavnik marke ovlašten za obavljanje zahvata na sustavu.

U slučaju smetnji na sustavu

Rad sustava mogu ometati ili oslabiti određeni uvjeti kao što su:

- kompleksni okoliš (metalni most...);

- loši vremenski uvjeti (snijeg, tuča, poledica...).

Opasnost od neispravnog kočenja.

Aktivno naglo kočenje

Ograničenja u radu sustava

- Sustav reagira samo na vozila u pokretu ili vozila za koje je primijećeno da su u pokretu.

- Vozilo koje vozi u suprotnom smjeru ne uključuju niti jednu poruku upozorenja ni ne djeluje na rad sustava.

- Područje radara mora ostati čisto i ne njemu se ne smiju raditi izmjene kako bi se omogućio dobra rad sustava.

- Sustav možda neće jednako učinkovito reagirati na vozila malih dimenzija kao što su motorkotači i bicikli kao na ostala vozila.

Isključenje funkcije

Funkciju morate onemogućiti u sljedećim slučajevima:

- stop svjetla ne rade;

- došlo je do udarca ili oštećenja na prednjoj strani vozila;

- se vozilo vuče (otklanjanje kvara).

Prekid funkcije

Aktivno kočenje možete u bilo kojem trenutku prekinuti kratkim pritiskom na papučicu gasa ili okretanjem upravljača kod manevra za izbjegavanje.

U slučaju da se sustav ponaša na neuobičajeni način, isključite ga i obratite se ovlaštenom servisu.

Pomoć u vožnji s prikolicom

Ovisno o vozilu, ovaj sustav pomaže kod očuvanja kontrole nad vozilom u slučaju upotrebe prikolice.

Otkriva oscilacije koje izaziva vuča prikolice u posebnim uvjetima vožnje.

Uvjeti rada

- Kuku za vuču mora odobriti predstavnik marke.

- ožičenje mora imati odobrenje Predstavnika marke;

- kuka mora biti spojena na vozilo.

Načelo rada

Funkcija stabilizira vozilo pomoću:

- asimetričnog kočenja prednjih kotača kako bi se smanjile oscilacije koje izaziva prikolica;

- kočenja sva četiri kotača i ograničenja momenta motora za smanjenje brzine vozila sve do prekida oscilacija.

Kontrolno svjetlo trepće na instrumentnoj ploči kako bi vas o tome obavijestilo.

Kada je ožičenje kuke za vuču zauzeto, a niti jedna vrsta priključka nije priključena (nosač bicikla, nosač prtljage sa svjetlom...), funkcija može reagirati u uvjetima posebnog načina vožnje kao što je vožnja oštećenim cestama.

Opasnost od usporenja vozila.

Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici

Ovisno o kutu nagiba, ovaj sustav pomaže vozaču prilikom kretanja na uzbrdici. Sprječava proklizavanje vozila unazad, djelujući na automatsko zatezanje kočnica dok vozač makne nogu s papučice kočnice da bi pritisnuo papučicu gasa.

Rad sustava

Radi samo dok je ručica mjenjača u nekom drugom položaju osim praznog hoda (položaj ručice mjenjača N ili P za vozila opremljena automatskim mjenjačem) i dok je vozilo potpuno zaustavljeno (pritisnuta papučica kočnice)

Sustav zadržava vozilo otprilike 2 sekunde. Zatim se kočnice otpuštaju (vozilo kreće ovisno o nagibu).

Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici ne može u potpunosti spriječiti proklizavanje vozila unazad u svim slučajevima (jako strma uzbrdica…).

Vozač u svakom trenutku može pritisnuti papučicu kočnice i tako spriječiti proklizavanje vozila unazad.

Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici ne smije se upotrebljavati za duže zaustavljanje: upotrijebite papučicu kočnice.

Ova funkcija nije namijenjena za imobilizaciju vozila na duži period.

Ako je potrebno, upotrijebite papučicu kočnice za zaustavljanje vozila.

Vozač i dalje mora biti posebno pažljiv na skliskim površinama ili onim sa slabim prianjanjem.

Postoji opasnost od teških ozljeda.

Pogon na stražnje kotače

Vozila koja su njime opremljena, ovaj sustav omogućava, u vožnji, okretanje stražnjih kotača sukladno uvjetima vožnje : na malim brzinama olakšava mogućnost upravljanja vozilom, a na većim brzinama poboljšava stabilnost vozila.

Pri vožnji malom brzinom stražnji kotači se okreću u smjeru suprotnom od smjera okretanja prednjih kotača (slika A) kako bi poboljšali mogućnost upravljanja vozilom. To je korisno u gradskoj vožnji, na zavojitim cestama, prilikom manevara na parkiralištu...

Prilikom vožnje većom brzinom stražnji kotači okreću se u istom smjeru kao i prednji kotači (slika B) kako bi se poboljšala stabilnost vozila. To je korisno prilikom promjene voznog traka, za ulaske u zavoje...

Napomena: konfiguracija sustava (fleksibilnost itd.) ovisi o odabranom načinu rada u izborniku “Multi-Sense” (pogledajte informacije u odlomku “Multi-Sense” u 3. poglavlju).

Smetnje u radu

- Ako se na instrumentnoj ploči prikaže kontrolno svjetlo © popraćeno porukom “Upravljač provjerite”: potražite savjet kod predstavnika marke.

- Ako se na instrumentnoj ploči pojavljuje kontrolno svjetlo ® popraćeno porukom “Servo upravlja. kvar”, to označuje neispravnost sustava.

® određuje obavezno i trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu. Pozovite Predstavnika marke.

U slučaju udarca u podvozje vozila (primjer: kontakt s kamenom, visokim pločnikom ili bilo kojom drugom komunalnom opremom) možete oštetiti vozilo (iskrivljenje osovine).

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.