Natrag na popis

AUTOMATSKI MJENJAČ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ručica mjenjača 1

P: parkiranje

R: vožnja unazad

N: prazan hod

D: automatski način rada

M: ručni način rada

+: uzlazni prijenosni omjer

-: silazni prijenosni omjer

Aktivirani stupanj prijenosa prikazuje se na instrumentnoj ploči B i na zaslonu A.

Napomena: pritisnite gumb 2 a prebacivanje iz položaja D ili N u R ili P.

Zahvat

Ručica mjenjača brzina 1 u položaju P, pokrenite motor.

Za izlaz iz položaja P, obavezno pritisnite papučicu kočnice prije pritiskanja gumba za deblokiranje 2.

Pritisnite papučicu kočnice (kontrolno svjetlo c na zaslonu se gasi), pomaknite ručicu iz položaja P.

Stavljanje ručice u položaj D ili R treba se obaviti na zaustavljenom vozilu, kada je kočnica pritisnuta, papučica gasa otpuštena i motor radi.

Vožnja u automatskom načinu rada

Stavite ručicu 1 u položaj D.

U većini poznatih uvjeta u prometu, više nećete morati dirati ručicu: brzine će se same mijenjati, u pravom trenutku, pri broju okretaja koji odgovara motoru jer “automatika” vodi računa o opterećenosti vašeg vozila, profilu ceste i odabranom stilu vožnje.

Štedljiv način vožnje

U vožnji, uvijek ostavljajte ručicu u položaju D, a papučicu gasa lagano pritisnutu i stupnjevi prijenosa će automatski prelaziti u niži.

Ubrzanja i pretjecanja

Pritisnite papučicu gasa jako i do kraja (sve do prelaska tvrde točke papučice).

To će vam omogućiti, u skladu s mogućnostima motora, da se vratite u optimalan stupanj prijenosa.

Vožnja u ručnom načinu rada

Pomaknite ručicu mjenjača 1 u položaj D, zatim ručicu pomaknite ulijevo u položaj M.

Uzastopnim djelovanjem na ručicu omogućuje se ručno mijenjanje stupnjeva prijenosa:

- za smanjenje stupnja prijenosa, impulsno djelujte prema naprijed;

- za povećanje stupnja prijenosa, impulsno djelujte unazad.

Uključeni stupanj prijenosa će se pojaviti na zaslonu na instrumentnoj ploči.

Posebni slučajevi

U nekim uvjetima vožnje (koja su namijenjena, primjerice, zaštiti motora, aktiviranju dinamičke kontrole vožnje: ESC itd.) automatizirani sustav može automatski mijenjati stupanj prijenosa.

Isto tako, kako bi se izbjeglo “neispravno upravljanje”, “automatizam” može odbiti promjenu stupnja prijenosa: u tom slučaju kontrolno svjetlo trepće nekoliko sekundi kako bi vas o tome obavijestilo.

Izvanredne situacije

- Ako profil ceste i njezina zavojitost ne dozvoljavaju upotrebu automatskog načina rada (npr.: u planinama), preporučuje se prelazak u ručni način rada. A sve to kako bi se izbjegli neprestani prelasci brzina koje traži “automatizam” na usponima, i kako bi se osiguralo kočenje motorom prilikom duge vožnje nizbrdo.

- Po vrlo hladnom vremenu, kako bi se izbjeglo neželjeno zaustavljanje motora, pričekajte nekoliko trenutaka prije nego što izađete iz položaja P ili N i stavite ručicu u D ili R.

Provjerite uključuje li se kontrolno svjetlo P na instrumentnoj ploči kada napuštate vozilo.

Opasnost od gubitka imobilizacije vozila.

Da biste na uzbrdici ostali zaustavljeni, ne držite nogu na papučici gasa.

Postoji opasnost od pregrijavanja automatskog mjenjača.

Parkiranje vozila

Kada je vozilo zaustavljeno, dok je još noga na kočnici, stavite ručicu u položaj P: mjenjač je u slobodnom hodu, pogonski kotači su mehanički blokirani poluosovinama.

Automatska parkirna kočnica mora biti uključena.

Razdoblje održavanja

Pogledajte upute o održavanju vozila ili se obratite ovlaštenom zastupniku kako biste provjerili je li za automatski mjenjač potrebno održavanje po programu.

Ako ga nije potrebno servisirati, ne trebate nadolijevati ulje.

Smetnja u radu

- ako se u vožnji na instrumentnoj ploči prikaže poruka "CHECK AUTO GEARBOX" to ukazuje na kvar.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke ;

- ako se u vožnji na instrumentnoj ploči prikaže poruka "Aut. mjenjač pregrijavanje", što prije zaustavite vozilo i ostavite mjenjač da se ohladi i pričekajte da poruka nestane;

- Otklanjanje kvara na vozilu s automatskim mjenjačem, pogledajte članak “Vuča vozila” u 5. poglavlju.

Iz sigurnosnih razloga nikada ne isključujte kontakt prije potpunog zaustavljanja vozila.

U slučaju udarca u podvozje vozila prilikom vožnje (primjer: kontakt s rubnim kamenom, povišenim pločnikom ili bilo kojom drugom komunalnom opremom) možete oštetiti vozilo (primjer: iskrivljenje osovine...).

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.

Prilikom pokretanja, u slučaju kada je ručica blokirana u položaju P dok pritišćete papučicu kočnice, možete ručno osloboditi ručicu. Za to otkvačite vratašca 3, pa provucite neki alat (krutu šipku) kroz prorez 4 i istovremeno pritisnite gumb 2 kako biste deblokirali ručicu.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke.