Natrag na popis

UPARIVANJE, UKLANJANJE TELEFONA S POPISA UPARENIH UREĐAJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pristupanje izborniku telefona

Na glavnom izborniku pritisnite “Telefon”.

Napomena: ako nijedan telefon nije uparen sa sustavom, “Postavke” je jedina dostupna rubrika.

Uparivanje prvog telefona

Kako biste uparili telefon s navigacijom R-Link, na raspolaganju su vam dva načina uparivanja.

Prvi način uparivanja iz R-LINK

Uključite povezivanje Bluetooth® vašeg telefona i podesite stanje na “vidljivo”.

Popis kompatibilnih telefona potražite na web-mjestu https://easyconnect.renault.com.

Na zaslonu se prikazuje poruka u kojoj vam je ponuđeno traženje uređaja.

Pritisnite “Da” i multimedijalni će sustav početi tražiti telefone.

Na popisu odaberite svoj telefon. Ovisno o modelu i ako to sustav traži, unesite kod Bluetooth® u telefon za uparivanje s multimedijalnim sustavom ili potvrdite upit za uparivanje. Telefon može tražiti odobrenje za dijeljenje kontakata i popisa poziva, prihvatite dijeljenje da biste imali te informacije u multimedijalnom sustavu.

Drugi način uparivanja s telefona

Aktivirajte vezu R-LINK na svojem telefonu i postavite njezin status na “vidljivo”.

Pokrenite traženje uređaja Bluetooth® na svom telefonu.

Odaberite “Renault R-Link” na popisu svojeg telefona.

Uparivanje novog telefona

U telefonu uključite povezivanje Bluetooth®.

U izborniku “Telefon” pritisnite “Podešavanja” te potom “Upravljanje uređajima”.

U popisu uparenih telefona izbornika “Upravljanje uređajima” pritisnite gumb “Dodavanje uređaja” kako biste dodali telefon na popis.

Uklanjanje telefona s popisa uparenih uređaja

U glavnom izborniku odaberite “Telefon”, “Postavke” i nakon toga “Upravljanje uređajima”.

Na popisu uparenih telefona u izborniku “Upravljanje uređajima” pritisnite gumb na skočnom izborniku, a zatim “Izbriši uređaj(e)”. Odaberite uređaj za koji želite ukloniti uparivanje na zaslonu multimedijskog sustava, a zatim pritisnite “Izbriši”.

Iz sigurnosnih razloga ove zahvate vršite dok je vozilo zaustavljeno.