Natrag na popis

SMETNJE U RADU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sustav

Opis

Uzroci

Rješenja

Multimedijski zaslon ne pali se.

Temperatura u unutrašnjosti niža je od -20 °C.

Uključite ventilaciju da se temperatura popne iznad -20 °C.

Ne prikazuje se niti jedna slika.

Zaslon je u stanju mirovanja.

Provjerite da zaslon nije u stanju mirovanja.

Ne čuje se nikakav zvuk.

Glasnoća je podešena na najmanju ili je uključena pauza.

Povećajte glasnoću ili isključite pauziranje.

Ne čuje se niti jedan zvuk s lijevog, desnog, prednjeg ili stražnjeg zvučnika.

Podešavanje balance ili fader nije ispravno provedeno.

Pravilno podesite balance ili fader zvuka.

Ne prikazuje se niti jedna karta.

SD kartica nije prisutna ili je oštećena.

Provjerite prisutnost SD kartice.

Telefon

Opis

Uzroci

Rješenja

Ne čuje se nijedan zvuk ni zvonjava.

Mobilni telefon nije priključen ili povezan sa sustavom.

Glasnoća je podešena na najmanju ili je uključena pauza.

Provjerite je li mobilni telefon priključen ili povezan sa sustavom. Povećajte glasnoću ili isključite pauziranje.

Pozivanje brojeva nije moguće.

Mobilni telefon nije priključen ili povezan sa sustavom.

Provjerite je li mobilni telefon priključen ili povezan sa sustavom. Otključajte tipkovnicu telefona.

Navigacija

Opis

Uzroci

Rješenja

Položaj vozila na zaslonu ne odgovara njegovoj stvarnoj lokaciji ili kontrolno svjetlo GPS ostaje upaljeno u sivoj ili žutoj boji na zaslonu.

Neispravna lokacija vozila zbog prijema GPS.

Pomaknite vozilo tako da dobijete dobar prijem signala GPS.

Navodi na zaslonu ne odgovaraju stvarnosti.

SD kartica nije aktualizirana.

Nema više ažuriranja za kartografiju

Učitavanje ažuriranja preko www.myrenault.com.

Informacije koje se odnose na stanje u prometu ne prikazuju se na zaslonu.

Navođenje nije uključeno.

Pretplata nije aktivna

Provjerite je li navođenje uključeno. Odaberite odredište i pokrenite navođenje.

Neke stavke izbornika nisu dostupne.

Ovisno o zadanoj naredbi, neke rubrike nisu dostupne.

Glasovno navođenje nije dostupno.

Sustav za navigaciju ne uzima u obzir raskršće.

Glasovno navođenje ili navođenje je isključeno.

Povećajte glasnoću zvuka. Provjerite je li glasovno navođenje uključeno. Provjerite je li navođenje uključeno.

Glasovno navođenje ne odgovara stvarnoj situaciji.

Glasovno navođenje može varirati ovisno o okolišu.

Vozite u skladu sa stvarnim uvjetima.

Predloženi plan puta ne počinje ili ne završava na željenom odredištu.

Sustav nije prepoznao odredište.

Unesite ulicu koja se nalazi u blizini željenog odredišta.

Sustav automatski izračunava obilazak.

Prioriteti zadani u obliku područja koja treba izbjegavati, ili ograničenje u prometovanju, utječu na izračun plana puta.

Isključite funkcije “Podešavanje područja koja treba izbjegavati”.

Glasovno prepoznavanje

Opis

Uzroci

Rješenja

Sustav ne prepoznaje izgovorenu glasovnu naredbu.

Izgovorena glasovna naredba nije prepoznata.

Isteklo je vrijeme za izgovor naredbe.

Glasovnu naredbu ometa okolna buka.

Korisnik je govorio nakon zvučnog signala bip.

Provjerite postoji li izgovorena glasovna naredba (pogledajte poglavlje “Korištenje glasovnih naredbi”) Izgovorite naredbu kad je to potrebno.

Naredbe izgovarajte u tihom okruženju.