Natrag na popis

SLUŠANJE RADIJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pristup radiju

Prednji dio multimedijalnog sustava

Na glavnom izborniku pritisnite “Multimediji”, a zatim “Radio”.

Prednji dio radija / Prednji dio multimedijalnog sustava

Pritisnite gumb “Radio” na prednjem dijelu za odabir izvora radija.

Odabir frekvencije

Odaberite željenu valnu duljinu (AM, FM ili DR) pritiskom na 1:

- AM;

- FM;

- DR.

valnu duljinu možete odabrati i upotrebom komande na kolu upravljača (pogledajte pojedinosti o komandama).

Odabir radio postaje FM ili AM

Postoje različiti načini odabira radijskih postaja.

Nakon odabira željene valne duljine, odaberite način rada pritiskom na karticu 34 ili 5.

Na raspolaganju su tri načina pretraživanja:

- način “Frekvencija” (kartica 3);

- način “Popis” (kartica 4);

- način “Preset” (kartica 5).

Te načine rada možete mijenjati putem komande na kolu upravljača.

način rada “Preset”

Ovaj način rada vam omogućuje pozivanje stanica koje ste prethodno memorirali (pogledajte članak “Memoriranje postaje” u ovom poglavlju).

Pritisnite na tipke 2 (numerirane brojevima od 1 do 6) za odabir upamćenih radijskih postaja.

upamćenu radijsku postaju možete promijeniti i putem komande na kolu upravljača.

način rada “Popis”

U ovom se načinu rada prikazuje popis dostupnih radijskih postaja. Potonje su popisane abecednim redoslijedom (samo za frekvencijski pojas FM).

Pritisnite 6 ili 7 za prikaz svih radijskih postaja ili kliznite prstom po multimedijskom zaslonu.

Za provedbu ažuriranja ovog popisa pogledajte sljedeće stranice.

Nazivi radijskih postaja čiju frekvenciju ne koristi sustav RDS ne pojavljuju se na zaslonu. Navedena je samo njihova frekvencija i poredana na početku popisa.

način rada “Frekvencija”

Ovaj način rada omogućuje ručno ili automatsko traženje postaja pretraživanjem odabranog frekvencijskog raspona.

Za pretraživanje frekvencijskog raspona:

- pomičite se prema naprijed ili nazad u ručnom načinu rada po frekvencijama uzastopnim pritiskanjem 9 ili 11;

- pomičite se prema naprijed ili nazad u automatskom načinu rada (traženje) do sljedeće postaje pritiskom na 8 ili 12.

- pomičite se direktno prema naprijed ili nazad odabirom klizača 10 kako biste pronašli željenu frekvenciju.

Za odabir radio stanice DR (zemaljski digitalni radio)

Postoje različiti načini odabira radijskih postaja.

Nakon odabira željene valne duljine, odaberite način rada pritiskom na karticu 15 ili 16.

Moguća su dva načina pretraživanja:

- način “Popis” (kartica 15);

- način “Preset” (kartica 16).

Te načine rada možete mijenjati putem komande na kolu upravljača.

način rada “Popis”

U ovom se načinu rada prikazuje popis dostupnih radijskih postaja.

Pritisnite 13 ili 14 za prikaz svih radijskih postaja ili kliznite prstom po multimedijskom zaslonu.

Za provedbu ažuriranja ovog popisa pogledajte sljedeće stranice.

način rada “Preset”

Ovaj način rada vam omogućuje pozivanje stanica koje ste prethodno memorirali. Za više informacija pogledajte članak “Memoriranje postaje” u ovom poglavlju.

Pritisnite tipke (numerirane brojevima od 1 do 6) za odabir upamćenih radijskih postaja.

upamćenu radijsku postaju možete promijeniti i putem komande na kolu upravljača.

Kontekstualni izbornik “+

FM ili AM

U jednom od tri načina pritisnite “+” za:

- promjenu izvora (Radio, USB, SD...);

- dodavanje postaje u favorite;

- pohranite stanicu kao prethodno upamćenu;

- prikaz tekstualnih informacija;

- pristup izbornicima za podešavanje radija.

Memoriranje postaje

U načinu “Frekvencija” ili načinu “Popis” pritisnite “+”, a zatim “Spremi stanicu”.

Možete pritisnuti i jednu od unaprijed postavljenih tipki i držati tako sve dok ne začujete zvučni signal.

Moguće je memorirati do 6 radijskih postaja za svaku valnu duljinu.

Tekstualne informacije (radio tekst)

Neke FM radijske postaje emitiraju tekstualne informacije koje se odnose na program koji se sluša (npr.: naziv pjesme).

Napomena: ove informacije dostupne su samo na određenim radijskim postajama.

DR (zemaljski digitalni radio)

U jednom od tri načina pritisnite “+” za:

- promijenite izvor (radio, USB, SD itd.);

- Spremi stanicu;

- prikaz radio teksta;

- Pristup digitalnim radijskim uslugama;

- pristup izbornicima za podešavanje.

Memoriranje postaje

U načinu rada “Popis” pritisnite “+” te “Spremi stanicu”.

Možete pritisnuti i zadržati jednu od unaprijed postavljenih tipki i držati tako sve dok ne začujete zvučni signal.

Moguće je memorirati do 6 radijskih postaja.

Tekstualne informacije (radio tekst)

Neke DR radijske postaje emitiraju tekstualne informacije koje se odnose na program koji se sluša (npr.: naziv pjesme).

Napomena: ove informacije dostupne su samo na određenim radijskim postajama.

Usluge digitalnog radija

U kontekstualnom izborniku pritisnite “Usluge digitalnog radija” kako biste pristupili sljedećim uslugama:

- “EPG”;

- “Intellitext”;

- “Dijaprojekcija”.

Vodič programa EPG (DR)

Dok je ova funkcija uključena vaš audio sustav omogućuje prikazivanje programa sljedećih emisija tog dana postaje.

Napomena: ove informacije dostupne su samo za tri sljedeća vremenska razdoblja odabrane postaje.

Funkcija Intellitext (DR)

Ova vam funkcija omogućuje pristup tekstualnim informacijama radija koje snimaju neke postaje. Možete prikazati tekst kako biste prikazali novosti (gospodarstvo, politika, zdravlje, vremenska prognoza, sportski rezultati).

Dijaprojekcija

Ova funkcija omogućuje očitavanje svih fotografija u dijaprojekciji.

Podešavanja radija

FM

U jednom od tri načina pritisnite “+”, a zatim “Radio” za pristup izborniku podešavanja radija. U postavkama radija moguće je postaviti parametre sljedećim elementima:

- praćenje FM radijske postaje;

- uključivanje/isključivanje emitiranja informacija o stanju u prometu;

- uključivanje/isključivanje tematskog pretraživanja programa;

- ažuriranje popisa radijskih postaja.

Praćenje FM (RDS-AF) radijske postaje

Frekvencija “FM” radijske postaje može se mijenjati ovisno o geografskom području.

Za slušanje iste radijske postaje za cijelo vrijeme trajanja vožnje uključite funkciju “RDS-AF” kako bi vaš audio sustav automatski pratio promjene frekvencije.

Napomena: sve radijske postaje ne omogućuju ovaj način praćenja.

Loš prijem ponekad može uzrokovati nenadane i neugodne promjene frekvencije. Tada isključite praćenje radijske postaje.

Za uključivanje/isključivanje ove funkcije pogledajte poglavlje “Podešavanja audio sustava”.

Informacije o stanju u prometu (i Traffic)

Kad je ta funkcija uključena, vaš audio sustav prekida izvor u tijeku i omogućuje automatsko slušanje informacija o stanju u prometu u trenutku njihovog emitiranja na pojedinim FM radijskim postajama.

Traženje tematskih programa (PTY)

Kad je ta funkcija uključena, vaš audio sustav omogućuje prikazivanje vrste programa (vijesti, sport...) koji se trenutno emitiraju.

Ažuriranje popisa radijskih postaja

Odaberite ovaj izbornik za ažuriranje popisa radijskih postaja.

DR (zemaljski digitalni radio)

U jednom od tri načina pritisnite “+” za pristup postavkama radija. U postavkama radija moguće je postaviti parametre sljedećim elementima:

- “AF” (alternativna frekvencija);

- “i-Traffic” (program Promet);

- “PTY” (vrsta programa);

- “Simulcast”

- “i-Announcement”

- “Ažuriranje popisa” (DR).

Praćenje DR (AF) radijske postaje

DR radijska postaja može se mijenjati ovisno o zemljopisnom području. Za slušanje iste radijske postaje za cijelo vrijeme trajanja vožnje uključite funkciju AF kako bi vaš audio sustav automatski pratio promjene postaje.

Napomena: sve radijske postaje ne omogućuju ovaj način praćenja.

Loši uvjeti prijema ponekad mogu uzrokovati nenadane i neugodne promjene. Tada isključite praćenje radijske postaje.

Informacije o stanju u prometu (i Traffic)

Dok je ova funkcija uključena, vaš audiosustav prekida izvor u tijeku i omogućuje automatsko slušanje informacija o stanju u prometu u trenutku njihovog emitiranja na pojedinim DR radijskim postajama.

Traženje tematskih programa (PTY)

Kad je ova funkcija uključena, vaš audiosustav omogućuje prikazivanje vrste programa (vijesti, sport...) koji se trenutačno emitiraju.

Simulcast

Ova funkcija omogućuje prebacivanje postaje DR na istu postaju FM prilikom smanjenja signala.

i-Announcement

Ova funkcija omogućuje prikaz informacija (vremenska prognoza itd.).

Ažuriranje popisa (DR).

Ova vam funkcija omogućuje ažuriranje svih radijskih postaja u području u kojem se nalazite.