Natrag na popis

NAVOĐENJE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Slike cesta

Kad se približite mjestu na kojem morate promijeniti cestu (na velikim raskršćima), sustav može prijeći u način rada “Prikazivanje slika prometnog traka”: na slici 3D prikazuje se povećano skretanje sa strelicom za navođenje i prometnim znakovima.

Pogledajte članak “Napredna podešavanja” u poglavlju “Podešavanja sustava za navigaciju”.

Zasloni navođenja

Mapa križanja

Tijekom navođenja, prije svake promjene smjera, sustav postupno zumira križanje.

Za isključivanje funkcije automatskog zumiranja, pogledajte članak “Napredno” u poglavlju “Podešavanja sustava za navigaciju”.

Glasovno navođenje

Tijekom navođenja, prije svake promjene smjera, sustav vam daje glasovne upute.

Za uključivanje ili isključivanje glasovnog navođenja, pogledajte poglavlje “Podešavanja sustava za navigaciju”.

Mjere opreza za korištenje sustava za navigaciju

Korištenje sustava za navigaciju ni u kojem slučaju u vožnji ne zamjenjuje odgovornost niti pažnju vozača.

Detalji rute

Ova funkcija omogućuje vam prikaz plana puta prije pokretanja navođenja. Pritisnite gumb “+” te “Detalji rute” nakon unosa odredišta.

Dostupne su sljedeće mogućnosti:

- “Prikaz uputa”;

- “Prikaz zemljovida plana puta”;

- “Prikaz demo snimke plana puta”;

- “Sažetak plana puta”;

- “Prikaz odredišta”;

- “Prikaz stanja u prometu na planu puta”.

Prikaz uputa

Ova funkcija omogućuje vam prikaz plana puta.

Prikazuje se više detalja o putu:

- strelica za promjenu smjera;

- vrste cesta;

- nazivi cesta;

- broj kilometara do prvog raskršća.

Prikaz zemljovida za odabranu trasu putovanja

Ova funkcija omogućuje prikaz zemljovida s trasom putovanja.

Prikaz demo snimke trase putovanja

Ova funkcija omogućuje prikaz demonstracije plana puta.

Sažetak trase putovanja

Ova vam funkcija omogućuje povratak na prethodni zaslon. Prikazuju se detalji o vremenu puta, broju kilometara i vrsti trase (“IQ Routes™” uključeno/isključeno).

Napomena: za izravan pristup toj stranici s kartice za navigaciju, pritisnite komplet informacija za vašu putanju.

Prikaz odredišta

Ova funkcija omogućuje prikaz promjena smjera u obliku slike.

Prikaz stanja u prometu na trasi putovanja

Ova funkcija omogućuje prikaz svih prometnih nesreća na vašoj trasi putovanja.

Promjena rute

Za promjenu plana puta u izborniku “Navigation” odaberite “Change route” te jednu od ponuđenih opcija.

Sustav izračunava trasu uzimajući u obzir obilazak.

Napomena: svojoj trasi možete dodati više etapa.

“Izračunaj alternativu”

Odaberite ovaj izbornik za prekidanje navođenja u tijeku.

Za nastavak navođenja odaberite “Vožnja do...” te potom “Nedavna odredišta”.

“Odustani od rute”

Odaberite ovaj izbornik za prekidanje navođenja u tijeku.

Za nastavak navođenja odaberite “Vožnja do...” te potom “Nedavna odredišta”.

“Put preko”

Odaberite ovaj izbornik za promjenu plana puta preko određene lokacije, npr. da biste otišli po nekoga. Možete odabrati mjesto kojim želite proći na isti način kako odabirete odredište.

Imate isti skup opcija: “Lokacije”, “Spremljene lokacije”, “Point of Interest” i “Točka na karti”.

Vaš sustav izračunava novi plan puta koji će prolaziti preko mjesta koje ste odabrali prije nego stignete na odredište.

Mjere opreza za korištenje sustava za navigaciju

Korištenje sustava za navigaciju ni u kojem slučaju u vožnji ne zamjenjuje odgovornost niti pažnju vozača.

“Izbjegni blokade”

Odaberite ovaj izbornik ako ste primijetili barikadu na cesti ili zastoj u prometu na koji niste upozoreni putem usluge “Informacije o stanju u prometu”.

Potom trebate odabrati udaljenost od putanje koju želite izbjeći.

Odaberite jednu od sljedećih opcija: “100 metara”, “500 metara”, “2000 metara”, “5000 metara”.

Sustav će ponovno izračunati vašu putanju izbjegavajući dio puta na odabranoj udaljenosti.

“Avoid part of route”

Odaberite ovaj izbornik da biste izbjegli jedan dio puta. Upotrijebite ovu opciju ako ste primijetili da vaša trasa sadrži cestu ili raskršće koje želite izbjeći. Potom odaberite cestu koju želite izbjeći u popisu cesta na vašem planu puta.

“Minimiziraj zastoje”

Odaberite ovaj izbornik kako bi sustav izračunao vaš plan puta temeljem posljednjih informacija o stanju u prometu.