Natrag na popis

ELEKTRIČNO VOZILO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pristupite izborniku Električno vozilo

Na glavnom izborniku pritisnite “Vozilo”, a zatim “Električno vozilo”.

Ovaj izbornik omogućuje prikaz sljedećih informacija o električnim vozilima:

- “Protok energije”;

- “Detalji potrošnje”;

- “Raspored punjenja”;

- “Tajmer komfora”.

“Protok energije”

Ovaj vam izbornik omogućuje prikaz sheme vozila i prikazuje trenutke kada vozilo troši ili obnavlja energiju za punjenje pogonske baterije.

“Detalji potrošnje”

Ovaj izbornik može se koristiti za grafički prikaz potrošnje energije vozila (trenuci kada vozilo troši energiju ili je stvara za punjenje pogonske baterije) i usporedbu s posljednjih petnaest minuta vožnje.

Na desnoj strani zaslona prikazuju se:

1 potrošena energija;

2 potrošnja dodatne opreme (klima,radio...);

3 obnovljena energija.

“Raspored punjenja”

Ovaj izbornik omogućuje planiranje vremena početka punjenja.

Možete odabrati:

- trenutno punjenje;

- programiranje po danu;

- programiranje po tjednu.

Napomena: punjenje počinje u programirano vrijeme ako je motor isključen i ako je vozilo priključeno na napajanje (uz pretplatu).

Za izmjenu programiranja punjenja (po tjednu), pritisnite gumb “Promijeni” koji se nalazi ispod “Kalendar”. Pritisnite “Dodavanje rasporeda punjenja” da bi se otvorio prozor koji upravlja satom početka punjenja i satom kraja punjenja.

Potvrdite odabir pritiskom na “Gotovo”.

“Tajmer komfora”

Ovaj izbornik omogućuje:

- isključivanje unaprijed postavljenog klimatiziranja zraka;

- podešavanje sata početka unaprijed postavljenog klimatiziranja zraka.

Pritisnite na jednu od tipki kako biste je uključili ili isključili.

Možete postaviti do dva unaprijed postavljena vremena klimatiziranja zraka. Za podešavanje vremena početka pritisnite “Promijeni”.

Podesite vrijeme i pritisnite “Gotovo” za završetak.