Natrag na popis

ZAMJENA KOTAČA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vozila opremljena dizalicom i ključem za kotače

Ukoliko je potrebno, skinite ukrasni poklopac.

Odblokirajte vijke kotača pomoću ključa za kotače 3. Postavite ga tako da ga možete pritisnuti.

Postavite dizalicu 1 vodoravno, glava dizalice mora obavezno biti u visini ojačanja lima što je moguće bliže dotičnom kotaču koji je označen strelicom 2.

Počnite ručno zavrtati dizalicu kako biste njeno podnožje mogli pravilno namjestiti (malo podvučeno pod vozilo).

Vrtite okretnu ručicu da podignete kotač s tla.

Skinite vijke i skinite kotač.

Postavite rezervni kotač na središnju glavčinu i okrećite ga kako biste podesili otvore za pričvršćenja na kotaču u skladu s onima na glavčini.

Zategnite vijke provjerivši dobar položaj kotača na glavčini i spustite dizalicu.

Kada je kotač na tlu, snažno zategnite vijke i što je prije moguće provjerite zatezanje i tlak u gumi rezervnog kotača.

Uključite signal upozorenja.

Parkirajte vozilo izvan područja prometovanja na ravno i čvrsto tlo koje nije sklisko.

Zategnite parkirnu kočnicu i uključite brzinu (prvu brzinu ili brzinu za vožnju unazad ili položaj P za automatske mjenjače).

Neka svi putnici izađu iz vozila i udaljite ih iz područja prometovanja.

Kada vozilo nije opremljeno dizalicom niti ključem za kotače..., možete ih nabaviti kod Predstavnika marke.

U slučaju zaustavljanja na cesti, morate obavijestiti ostale sudionike u prometu o prisutnosti vašeg vozila signalnim trokutom ili nekim drugim uređajem koji je propisan lokalnim zakonima zemlje u kojoj se nalazite.

Kada se rezervni kotač za slučaj nužde nalazi ispod vozila, prije podizanja vozila obavezno izvadite rezervni kotač za slučaj nužde.

Opasnost od ozljeda.

Vijak sustava protiv krađe

Ako upotrebljavate vijke sustava protiv krađe, postavite ove vijek što je moguće bliže ventilu (opasnost od nemogućnosti postavljanja ukrasnih poklopaca kotača).

U slučaju probušene gume, zamijenite kotač što je prije moguće.

Gumu koja se probušila uvijek mora pregledati (i popraviti ako je moguće) stručna osoba.