Natrag na popis

PROBUŠENA GUMA, REZERVNI KOTAČ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

U slučaju probušene gume

Ovisno o vozilu, posjedujete set za napuhavanje guma ili rezervni kotač (pogledajte na slijedećim stranicama).

Osobitost

Funkcija “sustav nadzora tlaka u gumama” ne nadzire rezervni kotač (kotač zamijenjen rezervnim kotačem nestat će sa zaslona na instrumentnoj ploči).

Pogledajte članak “Sustav nadzora tlaka u gumama” u 2. poglavlju.

U slučaju zaustavljanja na cesti, morate obavijestiti ostale sudionike u prometu o prisutnosti vašeg vozila signalnim trokutom ili nekim drugim uređajem koji je propisan lokalnim zakonima zemlje u kojoj se nalazite.

Ako je rezervni kotač stajao nekoliko godina, neka vaš vulkanizer provjeri da li je prikladan za daljnju upotrebu i može li biti upotrijebljen bez opasnosti.

Vozila opremljena rezervnim kotačem koji je manji od ostala četiri kotača:

- Na vozilo nikada nemojte postaviti više od jednog rezervnog kotača.

- Kako je probušena guma šira od rezervnog kotača, visina podvozja se smanjuje.

- Rezervni kotač zamijenite što prije kotačem iste veličine kao što je bio i originalni.

- Za vrijeme upotrebe ovog rezervnog kotača, što mora biti privremeno, brzina vožnje ne smije preći brzinu označenu na naljepnici na kotaču.

- Postavljanje tog kotača može promijeniti uobičajeno ponašanje vašeg vozila. Izbjegavajte nagla ubrzavanja ili usporavanja i smanjite brzinu u zavojima.

- Ako morate upotrijebiti lance za snijeg, postavite rezervni kotač na stražnju osovinu i provjerite tlak napuhavanja.

Rezervni kotač A

Nalazi se u prtljažniku:

- otvorite vrata prtljažnika ;

- ovisno o vozilu, podignite pomičnu ploču poda i podnu oblogu prtljažnika 1;

- odvijte središnje pričvršćenje 2 ;

- za vozila koja su opremljena, odspojite utikač 3 koji se nalazi ispod podne obloge prtljažnika, a zatim izvadite pojačalo audio sustava. Ne spajajte pojačalo audio sustava ponovno bez rezervnog kotača;

- izvadite rezervni kotač;

- spremite probušenu gumu u vrećicu za odlaganje (pogledajte članak “Alati” u poglavlju 5) i postavite ga u prtljažniku.

Rezervni kotač C

Smješten je ispod vozila.

Iz prtljažnika:

- na vozilima koja su opremljena pojačivačem 5, odvijte tri pričvrsna vijka 4 te zatim pomaknite pojačivač kako biste pristupili poklopcu 7;;

- podignite poklopac 7;

- skinite čep;

- za odmotavanje pridržne sajle upotrebljavajte isključivo ključ za kotače 6 (upotrebom drugih alata možete oštetiti mehanizam). Odvijte maticu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (pomak B) i kotač će se spustiti na tlo.

Ne dodirujte ispušni sustav.

Postoji opasnost od opeklina.

S vanjske strane vozila uspravite kotač, provucite sajlu i sastavni dio 8 kroz naplatak i tako oslobodite kotač.

Za ponovno postavljanje rezervnog kotačaC

Kako bi se ovaj zahvat mogao provesti sajla mora biti odmotana.

Postavite kotač uspravno, ventil okrenut prema vama. Provucite sajlu i sastavni dio 8 kroz naplatak. Položite kotač s ventilom okrenutim prema tlu.

Iz prtljažnika zategnite maticu do kraja u suprotnom smjeru od kretanja kazaljki na satu (suprotno od pomaka B) kako biste namotali pričvrsnu sajlu kotača pazeći da kotač ostane u vodoravnom položaju i kabel napet.

Vratite čep pa poklopac 7.

Na vozilima opremljenima pojačivačem, zamijenite pojačivač 5. Zavijte tri vijka 4.

Budući da je probušena guma šira od rezervnog kotača, visina podvozja se smanjuje kada stavite probušenu gumu umjesto rezervnog kotača. Kako bi se izbjeglo oštećenje, vozite oprezno preko visokih prepreka ili prilikom silaska s pločnika. Za vrijeme upotrebe ovog rezervnog kotača, što mora biti privremeno, brzina vožnje ne smije preći brzinu označenu na naljepnici na kotaču. Rezervni kotač zamijenite što prije kotačem iste veličine kao što je bio i originalni.

Rezervni kotač D

Nalazi se na nosaču kotača ispod vozila.

Iz prtljažnika:

- na vozilima koja su opremljena pojačivačem 5, odvijte tri pričvrsna vijka 4 te zatim pomaknite pojačivač kako biste pristupili poklopcu 7;;

- podignite poklopac 7;

- skinite čep;

- upotrebljavajte isključivo ključ za kotače 6 (upotrebom drugih alata može se oštetiti mehanizam) kako biste odbravili i spustili nosač kotača D. Odvijte maticu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (pomak B) - nosač kotača pada;

- ispod vozila, podignite a zatim gurnite (kretanje E) ručicu 9 da biste spustili nosač kotača na tlo;

- privucite kotač D prema sebi, plastična vodilica koja se nalazi ispod kotača olakšava pomicanje;

- skinite plastičnu vodilicu s kotača prije njezinog postavljanja na vozilo.

Za ponovno postavljanje nosača kotača:

- upotrijebite ključ za kotače 6 da biste u potpunosti zavrnuli maticu u smjeru kazaljke na satu (suprotan pokret B);

- obavezno pričvrstite nosač kotača:

- ponovno postavite čep pa poklopac 7.

Uvijek provjerite je li nosač kotača zaključan, bez obzira nalazi se u njemu rezervni kotač za slučaj nužde.

Opasnost od nesreće.

Kada se rezervni kotač za slučaj nužde nalazi ispod vozila, prije podizanja vozila obavezno izvadite rezervni kotač za slučaj nužde.

Opasnost od ozljeda.

ODRŽAVANJE ZA KUPCA : REZERVNI KOTAČ / KOMPLET ZA NAPUHIVANJE / OSIGURAČI