Natrag na popis

POMOĆ ZA OSTAJANJE U TRACI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na temelju podataka kamere 1 ta se funkcija uključuje pri prelasku pune ili isprekidane crte bez uključivanja pokazivača smjera i primjenjuje se korektivna radnja na sustavu za upravljanje vozila.

Na instrumentnoj se ploči prikazuje obavijest s upozorenjem.

Napomena: pazite da vjetrobransko staklo ne bude prekriveno prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.

Na vozilima koja su njime opremljena, neke se informacije pojavljuju na zaslonu projiciranom na vjetrobransko staklo.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Uključivanje/isključivanje

Na višenamjenskom zaslonu 2: odaberite “Vozilo”,”Pomoć u vožnji”,”Pracenje trake”, a zatim za uključivanje ili “OFF" za isključivanje te funkcije.

Izborniku “Pomoć u vožnji” možete izravno pristupiti pomoću tipke 3 .

Ako je uključena funkcija Pomoć za ostajanje u traci, automatski se uključuje i funkcija “Upozorenje na izlazak iz trake” (informacije potražite u odjeljku “Upozorenje na izlazak iz trake” u 2. poglavlju).

Rad

Kada je funkcija uključena, pokazivači korekcije 4 lijeve i desne crte zasivljeni su na instrumentnoj ploči.

Funkcija se aktivira u sljedećim slučajevima:

- brzina je od približno 70 km/h do 160 km/h;

i

- pokazivači korekcije 4 zelene su boje.

Funkcija se aktivira ako se vozilo približava ili prijeđe u drugu traku bez uključivanja pokazivača smjera. U tim slučajevima:

- funkcija aktivira korektivnu akciju u sustavu upravljanja i na putanji vozila;

- pokazivač 4 na istoj strani na kojoj je prijeđena crta mijenja boju u narančastu na instrumentnoj ploči.

Napomena: u zavojima funkcija dopušta lagano “rezanje” zavoja.

Funkcija se prema zadanom isključuje pri svakom pokretanju motora.

U bilo kojem trenutku možete pomoću upravljača preuzeti kontrolu nad vozilom.

Poseban slučaj

Kada je funkcija je postavljena za aktiviranje ili se aktivira, a ne prepoznaje bilo kakvu daljnju radnju vozača putem upravljača:

- na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka “Preuzmite kontrolu”;

- desni i lijevi pokazivači korekcije mijenjaju boju u narančastu;

- čuje se zvučni signal bip.

Ako vozač ništa ne poduzme, sustav može isključiti prethodno navedena upozorenja i onemogućiti funkciju do sljedeće radnje vozača putem upravljača.

Uvjeti u kojima funkcija nije dostupna

- Pokazivači korekcije uključeni su ili su bili uključeni u trajanju od oko četiri sekunde prije prelaska crte;

- vozačeve ruke nisu na upravljaču;

- otkrivena je samo jedna crta;

- vrlo brzi prelazak crte;

- stalna vožnja blizu crte;

- smanjena vidljivost;

- približno 4 sekunde nakon promjene trake;

- u oštrim zavojima;

- traka je preuska;

-...

Kada funkcija nije dostupna, pokazivači korekcije prikazuju se zasivljeni na instrumentnoj ploči.

Podešavanja

Na višenamjenskom zaslonu 2 odaberite “Vozilo”, “Pomoć u vožnji”, “POSTAVKE”.

“OSJETLJIVOST”: podesite razinu osjetljivosti za otkrivanje ruba crta. Da biste to učinili, odaberite:

- “Niska”: crta otkrivena prilikom prelaska;

- “Prosjek”: crta otkrivena prilikom približavanja;

- “Visoko”: otkrivena crta u blizini.

Smetnje u radu

U slučaju kvara lijevi i desni pokazivači korekcije prestaju se prikazivati ili ostaju zasivljeni na instrumentnoj ploči.

U nekim se slučajevima na instrumentnoj ploči prikazuje i poruka “Provjerite Pracenje trake” ili kontrolno svjetlo ©.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se promijeniti poravnanje kamere i to može utjecati na njezin rad. Isključite funkciju i obratite se ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalazi kamera (otklanjanje kvarova, zamjene, preinake vjetrobranskog stakla itd.) mora izvršiti ovlašteno osoblje.

Samo je Predstavnik marke ovlašten za obavljanje zahvata na sustavu.

U slučaju smetnji na sustavu

Rad sustava mogu ometati ili oslabiti određeni uvjeti kao što su:

- vjetrobransko staklo prekriveno prljavštinom, ledom, snijegom, kapljicama vode itd.;

- složeno okruženje (tunel itd.);

- loši vremenski uvjeti (snijeg, tuča, poledica itd.);

- loša vidljivost (po noći, magla itd.);

- oznake na tlu koje su izlizane, nisu dobro vidljive ili su široko razmaknute (linije su djelomično izbrisane itd.);

- zaslijepljenost (jako sunce, svjetla vozila iz suprotnog smjera itd.);

- uska, zavojita ili valovita cesta (oštri zavoji itd.);

- vozilo na maloj udaljenosti ispred vas u istoj prometnoj traci.

U tom slučaju “Pomoć za ostajanje u traci” može neispravno reagirati ili uopće ne reagirati.

Postoji opasnost od neželjene i neispravne korekcije putanje ili se putanja uopće neće korigirati.

Isključenje rada

Funkciju morate onemogućiti u sljedećim slučajevima:

- područje kamere oštećeno je (na vjetrobranskom staklu ili na unutrašnjem retrovizoru);

- cesta je skliska (snijeg, poledica, voda na cesti, šljunak itd.);

- loša vidljivost (noć, magla itd.);

- vjetrobransko je staklo napuklo ili iskrivljeno (nemojte popravljati taj dio vjetrobranskog stakla, zatražite od ovlaštenog zastupnika da ga zamijeni);

- vozilo vuče prikolicu ili kamp-prikolicu;

- vozilo ulazi u područje s različitom horizontalnom signalizacijom (područje na kojem se izvode radovi na cesti itd.).

DINAMIČKE ZNAČAJKE : POMOĆNIK ZA TRAK