Natrag na popis

OSVJETLJENJA I VANJSKA SIGNALIZACIJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Pozicijska svjetla

Okrećite prsten 3 sve dok se ne pojavi simbol nasuprot oznake 2. Ovo kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

á Duga svjetla

Dok su uključena kratka svjetla, gurnite ručicu 1. Ovo kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Za vraćanje u položaj kratkih svjetala, povucite ručicu 1 prema sebi.

k Kratka svjetla

Ručni način rada

Okrećite prsten 3 sve dok se ne pojavi simbol nasuprot oznake 2. Ovo kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Automatski način rada

Okrećite prsten 3 sve dok se ne pojavi simbol AUTO nasuprot oznake 2: s motorom u radu, kratka svjetla se pale ili gase automatski, ovisno o vanjskom osvjetljenju, bez djelovanja na ručicu 1.

Automatsko uključivanje dugih svjetala

Ovisno o vozilu, ovaj sustav automatski uključuje i isključuje duga svjetla. Kamera koja se nalazi iza unutarnjeg retrovizora omogućuje otkrivanje vozila koja pratite i ona koja dolaze iz suprotnog smjera.

Duga svjetla automatski se uključuju ako:

- je vanjsko svjetlo slabo;

- nije otkriveno niti jedno vozilo ni svjetlo;

- kada je brzina vozila veća od otprilike 40 km/h.

Ako jedan od gore navedenih uvjeta nije ispunjen, sustav prelazi u način rada s kratkim svjetlima.

Prije početka vožnje noću: provjerite radi li elektronička oprema ispravno i podesite farove. Informacije o temi “Podešavanje svjetlosnog snopa farova” potražite u 1. poglavlju. Općenito pazite na to da vam svjetla nisu zaklonjena (prljavština, blato, snijeg, prijevoz nekih predmeta koji ih mogu zakloniti).

Sustav “automatskog uključivanja dugih svjetala” ni u kojem slučaju ne može zamijeniti pozornost i odgovornost vozača po pitanju osvjetljenja vozila i njegovog prilagođavanje uvjetima osvjetljenja, vidljivosti i stanju u prometu.

U nekim uvjetima rad sustava neće biti moguć, posebice:

- iznimno loši vremenski uvjeti (kiša, snijeg, magla...);

- ako su vjetrobransko staklo ili kamera zaklonjeni;

- kada vozilo iza vas ili ono koje vam dolazi ususret ima slabo vidljiva ili prekrivena svjetla;

- ako su prednja svjetla neispravno podešena;

- sustavi koji stvaraju odbljesak;

- ...

Pokretanje

Vozilo opremljeno sustavom za navigaciju

Na multimedijalnom zaslonu, 4, odaberite izbornik “Vozilo”, “Pomoć u vožnji”, “Automatska duga svjetla” zatim odaberite “Uključeno” ili “Isključeno”.

Vozila koja nisu opremljena sustavom za pomoć pri navigaciji

- Kada je vozilo u mirovanju, pritisnite i držite prekidač OK 5 kako biste pristupili izborniku postavki;

- uzastopce pritišćite komandu 6 prema gore ili prema dolje do izbornika “Pomoć u vožnji”. Pritisnite prekidač OK 5;

- uzastopce pritišćite komandu 6 prema gore ili prema dolje dok ne dođete do izbornika “Automatska duga svjetla” pa pritisnite prekidač OK 5;

- ponovno pritisnite prekidač OK 5 da biste uključili/isključili funkciju.

Uključivanje/isključivanje

Za uključivanje automatskih dugih svjetala:

- okrećite prsten 3 sve dok simbol AUTO ne bude nasuprot oznake 2;

- gurnite ručicu 1.

Kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Za isključivanje automatskih dugih svjetala:

- povucite ručicu 1 prema sebi;

- ili okrenite prsten 3 u položaj koji nije AUTO.

Kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči se gasi.

Napomena: pazite da vjetrobransko staklo ne bude prekriveno prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.

Prilikom svakog pokretanja motora, ponovno povucite i gurnite ručicu 1 za ponovno uključivanje sustava.

Automatska duga svijetla (nastavak)

Smetnje u radu

Kada se poruka “Auto svjetla provjerite” pojavi na instrumentnoj ploči, sustav je isključen.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Upotreba prijenosnog sustava za navigaciju noću u području vjetrobranskog stakla ispod kamere može ometati rad sustava “automatskog uključivanja dugih svjetala” (postoji opasnost od odbljeska od vjetrobranskog stakla).

Funkcija paljenja dnevnih svjetala

Dnevna svjetla automatski se pale bez djelovanja na ručicu 1 prilikom pokretanja motora i gase se prilikom zaustavljanja motora.

Smetnje u radu

Ako se prikazuje poruka “Osvjetljenje provjerite” popraćena kontrolnim svjetlom © i ako kontrolno svjetlo k trepće na instrumentnoj ploči to označava neispravnost u radu svjetala.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Gašenje svjetala

Postoje dvije mogućnosti:

- ručno stavite prsten 3 u položaj 0 ;

- automatski, svjetla se gase nakon zaustavljanja motora kada se otvore vrata vozača ili prilikom zaključavanja vozila. U tom slučaju, prilikom sljedećeg pokretanja motora, svjetla će se ponovno upaliti u položaju prstena 3.

Zvučni alarm neugašenih svjetala

Zvučni signal aktivira se pri otvaranju vrata vozača kako bi vas upozorio da su svjetla ostala upaljena.

Funkcija “vanjsko osvjetljenje za pratnju”

Ova funkcija omogućuje trenutno paljenje kratkih svjetala (za osvjetljenje ulaznih vrata,...).

Dok je kontakt isključen, svjetla ugašena i prsten je 3 u poziciji 0 ili AUTO povucite ručicu 1 prema sebi: kratka svjetla se pale na otprilike 30 sekundi. Kako biste produljili trajanje, možete povući ručicu do četiri puta (ukupno vrijeme ograničeno na otprilike dvije minute). Na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Follow-me home za_ _ _” popraćena vremenom uključivanja za potvrdu te radnje. Zatim možete zaključati vozilo.

Za gašenje osvjetljenja prije automatskog zaustavljanja, okrenite prsten 3 u bilo koji položaj, a zatim ga vratite u položaj AUTO.

Fukcija ulaza i izlaza iz vozila

(ovisno o vozilu)

Kada je funkcija uključena, dnevna i pozicijska svjetla automatski se uključuju nakon otkrivanja RENAULT kartice ili prilikom otključavanja vozila.

Ona se automatski gase:

- otprilike minutu nakon paljenja;

- prilikom pokretanja motora ovisno o položaju ručice svjetala;

ili

- prilikom zaključavanja vozila.

Osvjetljenje prilikom ulaza ispod vanjskih retrovizora

Kada je funkcija uključena, svjetla koja se nalaze ispod vanjskih retrovizora automatski se pale nakon otkrivanja RENAULT kartice, prilikom otključavanja vozila ili otvaranja jednih vrata.

Ona se automatski gase:

- otprilike minutu nakon paljenja;

- prilikom pokretanja motora;

ili

- prilikom zaključavanja vozila.

Uključivanje/isključivanje funkcije

Na multimedijalnom zaslonu odaberite “Vozilo”, “Korisničke postavke”, “Vanjska dobrodošlica”. Odaberite “ON” ili “OFF” za uključivanje ili isključivanje funkcije.

g Prednja svjetla za maglu

Okrećite središnji prsten 7 ručice 1 sve dok se ne pojavi simbol nasuprot oznake 2 pa ju otpustite.

Rad ovisi o odabranom položaju vanjskog osvjetljenja, a kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Stražnja svjetla za maglu

Okrećite središnji prsten 7 ručice sve dok se ne pojavi simbol nasuprot oznake 2, zatim pustite.

Rad ovisi o odabranom položaju vanjskog osvjetljenja, a kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Nemojte zaboraviti isključiti ta svjetla kada vam više ne bude potrebna kako ne biste ometali ostale vozače.

Gašenje

Ponovno okrenite prsten 7 kako biste doveli oznaku 2 nasuprot simbola svjetla za maglu kojeg želite isključiti. Odgovarajuće kontrolno svjetlo se gasi na instrumentnoj ploči.

Gašenje vanjskog osvjetljenja dovodi do gašenja svjetala za maglu.

Svjetlo za osvjetljavanje zavoja

(Ovisno o vozilu)

Kada se uđe u zavoj s upaljenim kratkim svjetlima i u nekim određenim uvjetima (brzina, kut upravljača, brzina za vožnju unaprijed....) jedno od prednjih svjetala za maglu se pali kako bi osvijetlilo zavoj.

Po magli, snijegu ili u slučaju da prevozite predmete više od krova, automatsko paljenje svjetala nije sustavno.

Paljenje svjetala za maglu ostaje pod vozačevom kontrolom: kontrolna svjetla na instrumentnoj ploči vas obavještavaju o njihovom paljenju (kontrolno svjetlo upaljeno) ili gašenju (kontrolno svjetlo ugašeno).