Natrag na popis

AKTIVNO NAGLO KOČENJE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na temelju podataka radarske kamere 1 sustav izračunava udaljenost u odnosu na vozilo ispred i pješake u blizini.

On upozorava vozača u slučaju opasnosti od frontalnog sudara. On može namjerno kočiti kako bi ograničio opasnost od sudara.

Napomena: provjerite da vjetrobransko staklo nije prekriveno prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.

Sustav može po potrebi pritisnuti kočnicu vozila do kraja dok se vozilo potpuno ne zaustavi.

Iz sigurnosnih razloga uvijek vežite sigurnosni pojas kada se nalazite u vozilu i provjerite je li prtljaga smještena tako da predmeti ne mogu ispasti i udariti putnike.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Prepoznavanje vozila

Zahvat

Tijekom vožnje (pri brzinama od približno 7 do 160 km/h) sustav u slučaju opasnosti od sudara s vozilom ispred može napraviti sljedeće:

- upozoriti vas na opasnost od sudara:

- kontrolno svjetlo prikazuje se u crvenoj boji na instrumentnoj ploči, popraćeno zvučnim signalom;

ili

- indikator 2 prikazuje se u crvenoj boji na instrumentnoj ploči i, ovisno o vozilu, na prikazu na vjetrobranskom staklu, popraćeno zvučnim signalom.

Ako vozač pritisne papučicu kočnice i ako sustav otkrije da i dalje postoji opasnost od sudara, sila kočenja se pojačava.

- aktivirati kočenje:

ako vozač ne reagira nakon upozorenja i sudar postane neminovan.

Osobitosti

Ako se vozilo kreće brzinom:

- manjom od približno 45 km/h, upozorenje i kočenje aktiviraju se istodobno;

- od približno 45 km/h do 80 km/h, uključuje se upozorenje. Kočenje će se aktivirati samo ako se vozilo ispred vas kreće. Kočenje se neće aktivirati za zaustavljena vozila;

- od približno 80 km/h do 160 km/h, upozorenje i kočenje aktiviraju se samo ako se vozilo ispred vas kreće. Upozorenje i kočenje neće se aktivirati za zaustavljena vozila;

- iznad 160 km/h sustav nije aktivan.

U svakom trenutku možete prekinuti kočenje na sljedeći način:

- pritiskom na papučicu gasa;

ili

- okretanjem upravljača u pokušaju izbjegavanja sudara.

Prepoznavanje pješaka

Zahvat

Tijekom vožnje (pri brzinama od približno 7 do 60 km/h) sustav u slučaju opasnosti od udaranja pješaka može napraviti sljedeće:

- kontrolno svjetlo prikazuje se u crvenoj boji na instrumentnoj ploči, popraćeno zvučnim signalom;

ili

- indikator 3 prikazuje se u crvenoj boji na instrumentnoj ploči i, ovisno o vozilu, na prikazu na vjetrobranskom staklu, popraćeno zvučnim signalom.

Ako je udarac neminovan, sustav aktivira kočenje.

Sustav može po potrebi pritisnuti kočnicu vozila do kraja dok se vozilo potpuno ne zaustavi.

Uključivanje, isključivanje sustava

Za vozila opremljena sustavom za navigaciju

Putem višefunkcijskog zaslona 4 odaberite izbornik “Vozilo”, “Pomoć u vožnji”, “Aktivno kočenje” i zatim odaberite “ON" ili "OFF".

Izborniku “Pomoć u vožnji” možete izravno pristupiti pomoću tipke 5 .

Za vozila koja nisu opremljena sustavom za navigaciju

- Kada je vozilo zaustavljeno dulje držite pritisnut prekidač 6 OK za pristup izborniku podešavanja;

- uzastopce pritišćite komandu 7 prema gore ili prema dolje do izbornika “Pomoć u vožnji”. Pritisnite prekidač 6 OK;

- uzastopce pritišćite komandu 7 prema gore ili prema dolje do izbornika “Aktivno kočenje” i pritisnite prekidač 6 OK.

Ponovno pritisnite prekidač 6 OK za uključivanje/isključivanje funkcije:

= funkcija je uključena

< funkcija je isključena

Prilikom isključivanja sustava, na instrumentnoj ploči uključuje se kontrolno svjetlo .

Sustav se ponovno uključuje prilikom svakog uključivanja kontakta na vozilu.

Uvjeti blokiranja sustava

Sustav se ne može uključiti:

- kada je ručica mjenjača u neutralnom položaju ili u praznom hodu;

- kada je zategnuta parkirna kočnica;

- u zavoju.

U pravilu sustav odgađa s reagiranjem ili se ne aktivira ako vozač daje do znanja da obraća pozornost (okretanje upravljača, pritisak papučica itd.).

Privremeno nije dostupno

Kada sustav otkrije da neka funkcija privremeno nije dostupna, pali se svjetlo upozorenja na instrumentnoj ploči i prikazuje se poruka “Aktivno kočenje: senzor ne reagira” ili, ovisno o vozilu, “Radarska kamera: nema vidljivosti”.

Mogući su uzroci:

- sustav ne funkcionira zbog smanjene vidljivosti (jarko sunčevo svjetlo, duga svjetla, loši vremenski uvjeti itd.). Sustav će ponovno početi funkcionirati kada se vidljivost popravi.

- Sustav je privremeno onemogućen (na primjer: vjetrobransko staklo je prekriveno prljavštinom, ledom, snijegom itd.). U tom slučaju, parkirajte vozilo i isključite motor. Očistite vjetrobransko svjetlo. Kada sljedeći put pokrenete motor, kontrolno svjetlo i poruka se gase;

- Ako to nije slučaj, moguć je drugi uzrok kvara; obratite se ovlaštenom zastupniku.

Smetnje u radu

Kada sustav otkrije smetnju u radu, kontrolno svjetlo svijetli na instrumentnoj ploči, s porukom “Aktivno kočenje isključeno”. Potražite savjet Predstavnika marke.

Aktivno naglo kočenje

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom. Aktiviranje ove funkcije može biti odgođeno ili onemogućeno ako sustav prepozna da vozač ima kontrolu nad vozilom (okretanje upravljača, pritiskanje papučica itd.).

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se promijeniti poravnanje radarske kamere i to može utjecati na njezin rad. Isključite funkciju, a zatim se obratite ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalazi radarska kamera (otklanjanje kvarova, zamjene, preinake vjetrobranskog stakla itd.) mora izvršiti ovlašteno osoblje.

Samo je Predstavnik marke ovlašten za obavljanje zahvata na sustavu.

U slučaju smetnji na sustavu

Rad sustava mogu ometati ili oslabiti određeni uvjeti kao što su:

- kompleksni okoliš (željezni most, tunel itd.);

- loši vremenski uvjeti (snijeg, tuča, poledica itd.);

- loša vidljivost (po noći, magla itd.);

- slab kontrast između objekata (vozila, pješaka) i okoline (npr. pješak odjeven u bijelo na području prekrivenom snijegom itd.);

- zaslijepljenost (jako sunce, svjetla vozila iz suprotnog smjera itd.);

- vjetrobransko staklo prekriveno prljavštinom, ledom, snijegom, kapljicama vode itd.

Opasnost od neispravnog kočenja.

Ograničenja u radu sustava

- Vozilo koje vozi u suprotnom smjeru ne uključuju niti jednu poruku upozorenja ni ne djeluje na rad sustava.

- Područje radarske kamere na vjetrobranskom staklu mora ostati čisto i ne njemu se ne smiju raditi bilo kakve preinake kako bi se omogućio ispravan rad sustava.

- Sustav možda neće jednako učinkovito reagirati na vozila malih dimenzija kao što su motorkotači i bicikli kao na ostala vozila.

- Sustav možda neće ispravno raditi ako je cesta skliska (kiša, snijeg, poledica itd.).

- Kako bi se osigurao ispravan rad, sustav mora prepoznati potpuni obris pješaka. Sustav ne može prepoznati sljedeće:

- pješake u mraku ili u uvjetima slabog osvjetljenja;

- djelomično vidljive pješake:

- pješake niže od približno 80 cm;

- pješake koji nose velike predmete;

- ...

Isključenje funkcije

Funkciju morate onemogućiti u sljedećim slučajevima:

- stop svjetla ne rade;

- područje radarske kamere oštećeno je (na vjetrobranskom staklu ili na unutrašnjem retrovizoru);

- vozilo se vuče (u kvaru);

- vjetrobransko je staklo napuklo ili iskrivljeno (nemojte popravljati taj dio vjetrobranskog stakla, zatražite od ovlaštenog zastupnika da ga zamijeni).

Prekid funkcije

Aktivno kočenje možete u bilo kojem trenutku prekinuti kratkim pritiskom na papučicu gasa ili okretanjem upravljača kod manevra za izbjegavanje.

U slučaju da se sustav ponaša na neuobičajeni način, isključite ga i obratite se ovlaštenom servisu.

DINAMIČKE ZNAČAJKE : AKTIVNO HITNO KOČENJE