Natrag na popis

METLICE BRISAČA STAKLA: zamjena

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Metlice brisača prednjeg stakla 1

S uključenim kontaktom, kod zaustavljenog motora, do kraja spustite ručicu brisača stakla: metlice se zaustavljaju u položaju udaljenom od poklopca motora.

Podignite ručica brisača stakla 3, pritisnite gumb 2 kako biste oslobodili metlicu.

Postavljanje

Klizno pomičite metlicu na ručicu sve dok se ne zakvači. Provjerite je li zabravljenje dobro. Pažljivo spustite ručicu metlice brisača stakla.

Kod uključenog kontakta, vratite metlicu brisača stakla u položaj zaustavljanja. Metlica na strani vozača uvijek mora biti iznad metlice na strani suvozača. Ako to nije slučaj, obavit će se puni ciklus brisača stakla kada je brzina vozila veća od otprilike 7 km/h.

Napomena: Prije ponovnog pokretanja vozila preklopite metlice brisača stakla na vjetrobransko staklo kako biste izbjegli svaku opasnost od oštećenja poklopca motora ili brisača stakala.

- U vrijeme smrzavanja, pazite da metlice brisača nisu smrznute (opasnost od pregrijavanja motora ili oštećenja metlica).

- Provjeravajte stanje metlica.

Treba ih zamijeniti kada se njihova učinkovitost smanji: otprilike svake godine.

Prilikom zamjene metlice, kada je ona skinuta pazite da ručica ne padne na staklo: postoji opasnost od loma stakla.

Metlica brisača stražnjeg stakla 4

Ručica u položaju zaustavljanja (isključena):

- podignite ručicu brisača stakla 5 ;

- nagnite metlicu do vodoravnog položaja 4 (pomak A) sve dok se ne otkvači;

- skinite metlicu povlačenjem.

Ponovno postavljanje

Za ponovno postavljanje metlice brisača stakla, postupite obrnutim redoslijedom. Provjerite je li zabravljenje metlice dobro.

Provjeravajte stanje metlica brisača stakla.

- redovito čistite metlice, vjetrobransko staklo i stražnje staklo s vodom sa sapunicom ;

- ne upotrebljavajte ih ako su vjetrobransko staklo ili stražnje staklo suhi ;

- odlijepite ih s vjetrobranskog stakla ili sa stražnjeg stakla ako dugo nisu bili u upotrebi.

Prije zamjene metlice brisača stražnjeg stakla provjerite je li ručica u položaju zaustavljanja (isključena).

Opasnost od povreda.

BRISAČ PREDNJEG STAKLA