Natrag na popis

FUNKCIJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovaj sustav omogućuje smanjenje potrošnje goriva i emisije stakleničkih plinova. Sustav se automatski uključuje prilikom pokretanja vozila. Sustav zaustavlja motor u vožnji (stanje mirovanja) kada se vozilo zaustavi (u slučaju prometne gužve, zaustavljanja na semaforu...).

Uvjeti za stavljanje u stanje mirovanja

Vozilo je voženo od njegovog posljednjeg zaustavljanja.

Za vozila opremljena automatskim mjenjačem:

- mjenjač je u položaju D, M ili N;

i

- papučica kočnice je pritisnuta (dovoljno jako);

i

- papučica gasa nije pritisnuta;

i

- brzina vozila je nula tijekom otprilike 1 sekunde.

Stanje mirovanja motora ostaje uključeno ako je uključen položaj P ili ako je položaj N uključen sa zategnutom parkirnom kočnicom, a papučica kočnice je otpuštena.

Za vozila opremljena ručnim mjenjačem:

- ako je ručica mjenjača u neutralnom položaju (praznom hodu);

i

- papučica spojke je otpuštena.

Ako kontrolno svjetlo trepće, to znači da papučica spojke nije otpuštena;

i

- brzina vozila manja je od otprilike 3 km/h.

Za sva vozila:

Kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči pali se kad je motor u stanju pripravnosti.

Dodatna oprema vozila ostaje djelatna za vrijeme trajanja stanja mirovanja motora.

Kada motor prijeđe u stanje mirovanja, servo upravljač možda više neće biti funkcionalan. U tom slučaju ponovno postaje funkcionalan kad motor više ne bude u stanju mirovanja ili brzina prijeđe granicu od otprilike 1 km/h (na nizbrdici i sl.).

U slučaju neželjenog zaustavljanja motora, a ako je sustav djelatan, motor će se ponovno pokrenuti kada do kraja pritisnete papučicu spojke.

Prije nego što izađete iz vozila obavezno morate isključiti kontakt pritiskom na gumb za zaustavljanje motora (pogledajte članak “Pokretanje, zaustavljanje motora”).

Nikada ne ostavljajte vozilo da radi s motorom u stanju mirovanja (upaljeno je kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči).

U slučaju stanja mirovanja motora, automatska parkirna kočnica (ovisno o vozilu) neće se automatski zategnuti.

Sprječavanje stanja mirovanja motora

U nekim je situacijama, primjerice, prilikom ulaska u raskršće, moguće, dok je sustav uključen, zadržati motor u radu za brzo ponovno pokretanje.

Automatski mjenjač:

Držite vozilo imobilizirano lagano pritišćući papučicu kočnice

Ručni mjenjač:

Držite pritisnutom papučicu spojke.

Isključenje stanja mirovanja motora

Za automatske mjenjače:

- papučica kočnice je otpuštena, položaj D ili M je uključen ili

- papučica kočnice je otpuštena, uključen je položaj N i parkirna kočnica je otpuštena ili

- papučica kočnice je ponovno pritisnuta, uključen je položaj P ili je uključen položaj N i zategnuta je parkirna kočnica ili

- je uključen položaj R ili

- papučica gasa je pritisnuta ili

- u ručnom načinu rada, ručica mjenjača je pomaknuta prema + ili -.

Za ručne mjenjače:

- uključen je prazan hod i papučica spojke je lagano pritisnuta ili

- uključen je stupanj prijenosa i papučica spojke je do kraja pritisnuta.

Posebna napomena: ovisno o vozilu, ako isključite kontakt dok je motor u stanju mirovanja, na instrumentnoj ploči na nekoliko se sekundi prikazuje kontrolno svjetlo Ä.

Za vozila opremljena ručnim mjenjačem

Ponovno pokretanje može se prekinuti ako se papučica spojke prebrzo otpusti dok je uključen stupanj prijenosa.

Motor za punjenje gorivom mora biti u potpunosti isključen (a ne u stanju mirovanja): obavezno zaustavite motor pritiskom na gumb za zaustavljanje motora (pogledajte članak “Pokretanje, zaustavljanje motora”).

Uvjeti u kojima motor neće biti stavljen u stanje mirovanja

Neki uvjeti onemogućuju sustavu stavljanje motora u stanje mirovanja, primjerice u sljedećim situacijama:

- uključena je brzina za vožnju unazad;

- ako poklopac motora nije zabravljen;

- ako vrata vozača nisu zatvorena;

- ako sigurnosni pojas vozača nije zakopčan;

- vanjska temperatura je previsoka ili preniska;

- ako akumulator nije dovoljno napunjen;

- ako je prevelika razlika između temperature u vozilu i podešene vrijednosti temperature na klima uređaju s automatskim upravljanjem;

- pomoć pri parkiranju radi;

- nadmorska visina je previsoka;

- nagib je prevelik za vozila opremljena automatskim mjenjačem;

- ako je uključena funkcija “brzog postizanja dobre vidljivosti” (pogledajte članak “klima uređaj s automatskim upravljanjem” u 3. poglavlju);

- ako temperatura motora nije zadovoljavajuća;

- u tijeku je obnavljanje sustava protiv zagađivanja;

ili

-...

Kontrolno svjetlo pojavljuje se na instrumentnoj ploči i upozorava vas o nemogućnosti postavljanja motora u stanje mirovanja.

Isključite funkciju Stop and Start prilikom svakog obavljanja zahvata u motornom prostoru.

Posebni slučaj na vozilima opremljenim karticom RENAULT

Ako vozač, dok je motor u stanju mirovanja (u slučaju prometne gužve ili prilikom zaustavljanja na semaforu...), otkopča sigurnosni pojas, otvori vrata vozača ili ustane iz sjedala, kontakt će se isključiti.

Automatska parkirna kočnica automatski se zateže.

Za ponovno pokretanje i uključivanje sustava Stop and Start pritisnite gumb za pokretanje (pogledajte odlomak “Pokretanje, zaustavljanje motora” u 2. poglavlju).

Osobitosti automatskog ponovnog pokretanja motora

U određenim uvjetima, motor se može ponovno pokrenuti bez vaše intervencije, a u svrhu osiguranja vaše sigurnosti i udobnosti.

To se može dogoditi u sljedećim slučajevima:

- vanjska temperatura je previsoka ili preniska;

- ako je uključena funkcija “brzog postizanja dobre vidljivosti” (pogledajte članak “klima uređaj s automatskim upravljanjem” u 3. poglavlju);

- ako akumulator nije dovoljno napunjen;

- ako je brzina vozila veća od 5 km/h (na nizbrdici...);

- nakon uzastopnog pritiskanja papučice kočnice ili ako treba uključiti kočnice;

-...

Isključivanje, uključivanje funkcije

Pritisnite prekidač 1 za isključenje funkcije. Prikazuje se poruka “Stop start deaktiviran” na instrumentnoj ploči i pali se kontrolno svjetlo ugrađeno u prekidač 2.

Ponovnim pritiskom sustav se ponovno uključuje. Prikazuje se poruka “Stop start aktivan” na instrumentnoj ploči i gasi se kontrolno svjetlo 2 ugrađeno u prekidač 1.

Sustav se automatski ponovno uključuje prilikom svakog pokretanja vozila pritiskom gumba za pokretanje (pogledajte odlomak “Pokretanje, zaustavljanje motora” u 2. poglavlju).

Smetnje u radu

Kad se prikaže poruka “Provjerite stop start” na instrumentnoj ploči, popraćena paljenjem kontrolnog svjetla 2 ugrađenog u prekidač 1, sustav je isključen.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Osobitost : dok je motor u stanju mirovanja, pritiskom na prekidač 1 motor će se automatski ponovno pokrenuti.

Prije nego što izađete iz vozila obavezno morate isključiti kontakt pritiskom na gumb za zaustavljanje motora (pogledajte članak “Pokretanje, zaustavljanje motora”).

FUNKCIJE ECO I STOP&START