Natrag na popis

KAMERA ZA VOŽNJU UNAZAD

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kamera 1 za vožnju unazad nalazi se na poklopcu prtljažnika.

Osobitost

Pazite da 1 kamera nije prekrivena (prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.)

Ova funkcija je dodatna pomoć. Ona dakle ne može, niti u jednom slučaju, zamijeniti oprez niti odgovornost vozača.

Vozač uvijek mora paziti na iznenadne situacije koje se mogu desiti u vožnji: stoga prilikom upravljanja vozilom uvijek pazite na male, uske i pomične prepreke (kao što su, na primjer, djeca, životinje, dječja kolica, bicikli, kamenje, stupovi itd.) u mrtvom kutu.

Rad

Prilikom uključivanja brzine za vožnju unazad kamera prenosi sliku stražnjeg kraja vozila na zaslon 2 popraćeno s jednim ili dva indikatora udaljenosti 3 i 4 (pomičnim i fiksnim). Ovaj se sustav upotrebljava prvo pomoću indikatora udaljenosti (pomični za putanju i fiksni za udaljenost). Kada se dosegne crveno područje, možete si pomoći s prikazom obloge branika kako biste se precizno zaustavili.

Fiksni indikator udaljenosti 3

Fiksni indikator udaljenosti se sastoji od oznaka u boji A, B i C koje označavaju udaljenost iza vozila:

- A (crvena) na otprilike 30 centimetara od vozila;

- B (žuta) na otprilike 70 centimetara od vozila;

- C(zelena) na otprilike 150 centimetara od vozila.

Ovaj indikator udaljenosti ostaje fiksni i prikazuje putanju vozila ako su kotači u liniji s vozilom.

Pomični indikator udaljenosti 4

Prikazan je u plavoj boji na multimedijalnom zaslonu 2. On označava putanju vozila ovisno o položaju upravljača.

Uključivanje, isključivanje kamere za vožnju unazad

Na multimedijalnom zaslonu odaberite 2, “Vozilo”, “Pomoć za parkiranje”, “Retrovizorska kamera”. Uključite ili isključite kameru za vožnju unazad i potvrdite odabir.

Možete i podesiti parametre slike kamere (svjetlina, kontrast...).

Indikatori udaljenosti su prikaz projiciran na ravnoj površini, ta se informacija mora zanemariti kada prikaz ide preko nekog okomitog predmeta ili predmeta na tlu.

Zaslon prikazuje obrnutu sliku, kao u retrovizoru.

Predmeti koji se pojavljuju na rubu zaslona mogu biti iskrivljeni.

U slučaju prejake svjetlosti (snijeg, vozilo na suncu…), vidljivost kamere može biti ometana.

Kada je prtljažnik otvoren ili nije dobro zatvoren, prikazuje se poruka “Prtljažnik otvorena”, a prikaz s kamere nestaje.

Kamera za vožnju unazad