Natrag na popis

ZVUČNI I SVJETLOSNI UPOZORITELJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zvučni upozoritelj

Pritisnite jastuk upravljača A.

Svjetlosni upozoritelj

Za svjetlosno upozorenje, povucite ručicu 1 prema sebi.

Svjetla pokazivača smjera

Povucite ručicu 1 u ravninu upravljača i u smjeru u kojem ćete okretati upravljač.

Impulsni način rada

U vožnji, okretanje upravljača možda neće biti dovoljno za automatsko vraćanje ručice u početni položaj.

U tom slučaju do pola povucite ručicu 1 pa je pustite: ručica se vraća u svoj početni položaj i svjetlo pokazivača smjera tri puta zatreperi.

é Svjetla upozorenja

Pritisnite prekidač 2.

Ovaj mehanizam uključuje istovremeno sva četiri pokazivača smjera i bočne pokazivače smjera. Smije se upotrebljavati samo u slučaju opasnosti kako bi se ostali vozači upozorili da se morate zaustaviti na neuobičajenom odnosno zabranjenom mjestu ili u posebnim uvjetima vožnje ili prometa.

Ovisno o vozilu, u slučaju namjernog vrlo jakog usporavanja, svjetla upozorenja mogu se automatski upaliti. Možete ih ugasiti ako dva puta pritisnete prekidač 2.