Natrag na popis

STRAŽNJA POLICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Skidanje

- Spustite stražnje naslone za glavu;

- otkačite dvije trake 1 na vratima prtljažnika;

- podignite policu 2 na visinu međupoložaja kako biste je otkvačili (pomak A);

- gurnite policu prema unutra (pomak B) i okrenite je;

- povucite policu prema sebi.

Za vraćanje police postupite obrnutim redoslijedom.

Verzije komercijalnih vozila

Otkvačite pričvršćenja 3 sa svake strane police i zatim izvadite policu kroz stražnja vrata.

Policu postavite obrnutim redoslijedom od postupka skidanja.

Nemojte stavljati teške ili tvrde predmete na policu. U slučaju naglog kočenja ili nesreće, ti predmeti mogu ugroziti putnike u vozilu.