Natrag na popis

PEPELJARA, UPALJAČ ZA CIGARETE, UTIČNICA ZA DODATNU OPREMU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Upaljač za cigarete 1

Kod uključenog kontakta, pritisnite upaljač za cigarete 1. Kada se usije, on sam iskače. Povucite ga.

Nakon upotrebe, vratite ga nazad, ali ga nemojte pritisnuti do kraja.

Pepeljara

Može se postaviti bez razlike u jedan od prostora 2 ili 3.

Utičnica za dodatnu opremu 1

Predviđena je za priključivanje opreme koju je odobrila tehnička služba marke.

Ako vaše vozilo nije opremljeno upaljačem za cigarete i pepeljarom, možete ih nabaviti kod Predstavnika marke.

Priključujte samo dodatnu opremu kojoj je maksimalna snaga 120 vata (12 V).

Ako se istovremeno upotrebljava više utičnica za dodatnu opremu, ukupna snaga priključene dodatne opreme ne smije prelaziti 180 vata.

Opasnost od požara.