Natrag na popis

FIKSNI STAKLENI KROV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zavjesa fiksnog staklenog krova

- Otvaranje: gurnite kvaku 1 prema gore, pa popratite rukom dok se ne otvori do kraja;

- Zatvaranje: povlačite kvaku 1 sve do zabravljenja u bravi.

U slučaju poprečnog zaglavljenja zavjese tijekom otvaranja ili zatvaranja, do kraja zatvorite i nakon toga do kraja otvorite zavjesu.