Natrag na popis

AUTOMATSKI MJENJAČ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ručica mjenjača 1

P: parkiranje

R: vožnja unazad

N: prazan hod

D: automatski način rada

M: ručni način rada

+: uzlazni prijenosni omjer

-: silazni prijenosni omjer

4: prikaz uključenog stupnja prijenosa u ručnom načinu rada.

Napomena: pritisnite gumb 2 za prebacivanje iz položaja D ili N u položaj R ili P.

Pokretanje

Ručica mjenjača brzina 1 u položaju P, uključite kontakt.

Za izlaz iz položaja P, obavezno pritisnite papučicu kočnice prije pritiskanja gumba za odbravljivanje 2.

Pritisnite papučicu kočnice (kontrolno svjetlo 3 na zaslonu se gasi), pomaknite ručicu iz položaja P.

Stavljanje ručice u položaj D ili R treba se obaviti na zaustavljenom vozilu, kada su otpuštene kočnica i papučica gasa.

kontrolna svjetla promjene stupnja prijenosa 5

Ručice 5 omogućavaju promjenu stupnjeva prijenosa dok je ručica u položaju “ručni način rada” ili, u vožnji, u položaju “automatski način rada”.

Položaji P, N i R nisu dostupni s ručicama.

Zaslon 4 vas obavještava obavještava načinu rada i odabranom stupnju prijenosa.

Vožnja u automatskom načinu rada

Stavite ručicu 1 u položaj D.

U većini poznatih uvjeta u prometu, više nećete morati dirati ručicu: brzine će se same mijenjati, u pravom trenutku, pri broju okretaja koji odgovara motoru jer “automatika” vodi računa o opterećenosti vašeg vozila, profilu ceste i odabranom stilu vožnje.

Štedljiv način vožnje

U vožnji, uvijek ostavljajte ručicu u položaju D, a papučicu gasa lagano pritisnutu i stupnjevi prijenosa će automatski prelaziti u niži.

Ubrzanja i pretjecanja

Pritisnite papučicu gasa jako i do kraja (sve do prelaska tvrde točke papučice).

To će vam omogućiti, u skladu s mogućnostima motora, da se vratite u optimalan stupanj prijenosa.

Vožnja u ručnom načinu rada

Dok je ručica mjenjača u položaju D, gurnite ručicu ulijevo u položaj M. Stalno impulsno djelovanje na ručicu ili komande na kolu upravljača omogućit će ručno mijenjanje brzina:

- za prebacivanje u niži stupanj prijenosa impulsno gurnite prema naprijed ili pritisnite lijevu komandu na kolu upravljača;

- za prebacivanje u viši stupanj prijenosa gurnite prema natrag ili pritisnite desnu komandu na kolu upravljača.

Uključeni stupanj prijenosa će se pojaviti na zaslonu na instrumentnoj ploči.

Posebni slučajevi

U određenim uvjetima vožnje (koji su namijenjeni, primjerice, zaštiti motora, aktiviranju dinamičke kontrole vožnje: ESC itd.) automatizirani sustav može automatski mijenjati stupanj prijenosa. Isto tako, kako bi se izbjeglo “neispravno upravljanje”, “automatizam” može odbiti promjenu stupnja prijenosa: u tom slučaju kontrolno svjetlo trepće nekoliko sekundi kako bi vas o tome obavijestilo.

Izvanredne situacije

- Ako profil ceste i njezina zavojitost ne dozvoljavaju upotrebu automatskog načina rada (npr.: u planinama), preporučuje se prelazak u ručni način rada. A sve to kako bi se izbjegli neprestani prelasci brzina koje traži “automatizam”na usponima, i kako bi se osiguralo kočenje motorom prilikom duge vožnje nizbrdo.

Parkiranje vozila

Kada je vozilo imobilizirano, dok je još noga na kočnici, stavite ručicu u položaj P: mjenjač je u praznom hodu i pogonski kotači su mehanički zabravljeni osovinom.

Zategnite ručnu kočnicu.

Razdoblje održavanja

Pogledajte upute o održavanju vozila ili se obratite ovlaštenom zastupniku kako biste provjerili je li za automatski mjenjač potrebno održavanje po programu.

Ako ga nije potrebno servisirati, ne trebate nadolijevati ulje.

Smetnja u radu

- u vožnji, ako se pojavi poruka “CHECK AUTO GEARBOX ” na instrumentnoj ploči, to ukazuje na neispravnost.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke ;

- ako se u vožnji na instrumentnoj ploči prikaže poruka “GEARBOX OVERHEATING”, što prije zaustavite vozilo i ostavite mjenjač da se ohladi i pričekajte da poruka nestane;

- Otklanjanje kvara na vozilu s automatskim mjenjačem, pogledajte članak “Vuča vozila” u 5. poglavlju.

Prilikom pokretanja, u slučaju kada je ručica blokirana u položaju P dok pritišćete papučicu kočnice, možete ručno osloboditi ručicu. Za to otkvačite postolje ručice, pa provucite neki alat (krutu šipku) kroz prorez 6 i istovremeno pritisnite gumb 7 kako biste deblokirali ručicu.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

Da biste na uzbrdici ostali zaustavljeni, ne stavljajte nogu na papučicu gasa.

Postoji opasnost od pregrijavanja automatskog mjenjača.

U slučaju udarca u podvozje vozila prilikom vožnje (primjer: kontakt s rubnim kamenom, povišenim pločnikom ili bilo kojom drugom komunalnom opremom) možete oštetiti vozilo (primjer: iskrivljenje osovine...).

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.

Iz sigurnosnih razloga nikada ne isključujte kontakt prije potpunog zaustavljanja vozila.