Natrag na popis

KAMERA ZA VOŽNJU UNAZAD

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rad

Kada je uključena brzina za vožnju unazad, kamera 1 smještena na stražnjoj strani vozila prenosi prikaz područja iza vozila na multimedijalni zaslon 2 zajedno s jednom do tri linije indikatora udaljenosti 34 ili 5 (fiksne, pomične i za prikolicu).

Ovaj sustav za svoj rad upotrebljava više linija vodilja (pomičnu za putanju i nepomičnu za udaljenost). Kada se dosegne crveno područje, možete si pomoći prikazom branika kako biste se precizno zaustavili.

Nepomični indikator udaljenosti 3

Fiksni indikator udaljenosti se sastoji od oznaka u boji ABC koje označavaju udaljenost iza vozila:

- A (crvena) na otprilike 30 centimetara od vozila;

- B (žuta) na otprilike 70 centimetara od vozila;

- C(zelena) na otprilike 150 centimetara od vozila.

Ovaj indikator udaljenosti ostaje fiksni i prikazuje putanju vozila ako su kotači u liniji s vozilom.

Pomični indikator udaljenosti 4

Prikazana je u plavoj boji na multimedijskom zaslonu 2. Označava putanju vozila ovisno o položaju upravljača.

Indikator udaljenosti prikolice 5

Prikazana je u plavoj boji na multimedijskom zaslonu 2. Označava putanju kuke za vuču prikolice ovisno o položaju upravljača. Omogućuje vozaču da kuku za vuču postavi što bliže priključku za vuču prikolice.

“Prikaz prikolice”

Ako je na vozilo priključena prikolica u stupnju prijenosa za vožnju prema naprijed, pritisnite izbornik “Kamera” u načinu rada “Vozilo” vašeg multimedijskog zaslona 2 kako bi kamera 1 prenijela pogled na okoliš iza vozila na otprilike 30 sekundi.

Postavke

Kada uključite stupanj prijenosa za vožnju unazad, na multimedijalnom zaslonu 2 pritisnite gumb “Postavke” kako biste dodali ili uklonili linije indikatora udaljenosti i prilagodili postavke slike kamere (svjetlina, kontrast itd.).

Više informacija potražite u knjižici uputstava multimedijskog sustava.

Funkcija Zoom auto

Ako se iza vozila otkrije prepreka, funkcija “Zoom auto” prebacuje trenutačni zaslon na prikaz stražnjeg dijela vozila odozgo.

Za uključivanje/isključivanje funkcije “Zoom auto” pogledajte upute za multimedijalni sustav.

Pazite da kamera nije prekrivena (prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.).

Zaslon prikazuje obrnutu sliku, kao u retrovizoru.

Indikatori udaljenosti prikazani su projekcijom na ravnoj površini. Ove informacije nisu relevantne obzir u slučaju prijenosa na okomit predmet ili predmet na tlu.

Predmeti koji se pojavljuju na rubu zaslona mogu biti iskrivljeni.

U slučaju prejake svjetlosti (snijeg, vozilo na suncu itd.), vidljivost kamere može biti znatno smanjena.

Ako je prtljažnik otvoren ili nije pravilno zatvoren, pojavljuje se poruka “Prtljažnik je otvoren”.

smetnje u radu

Kada je uključen stupanj prijenosa za vožnju unatrag, ako sustav otkrije grešku u radu, na multimedijskom zaslonu privremeno se prikazuje crni zaslon 2.

Uzrok može biti privremeni kvar koji utječe na kameru ili zaslon (jasnoća, fiksna slika, zakašnjela komunikacija itd.).

Ako se privremeni prikaz crnog zaslona nastavi, obratite se ovlaštenom prodavaču.

Ova je funkcija dodatna pomoć. Ona dakle ne može, u niti jednom slučaju, zamijeniti oprez niti odgovornost vozača.

Vozač uvijek mora paziti na iznenadne situacije koje se mogu desiti u vožnji: stoga prilikom upravljanja vozilom uvijek pazite na male, uske i pomične prepreke (kao što su, na primjer, djeca, životinje, dječja kolica, bicikli, kamenje, stupovi itd.) u mrtvom kutu.

Razlika između procijenjene i stvarne udaljenosti

Vožnja unazad prema strmoj uzbrdici

Fiksne linije navođenja 6 prikazuju udaljenosti bliže nego što zaista jesu.

Predmeti prikazani na zaslonu više su udaljeni na nagibu.

Na primjer, ako je na zaslonu prikazan predmet na D, njegova stvarna udaljenost je na E.

Vožnja prema naprijed prema strmoj nizbrdici

Fiksne linije navođenja 6 prikazuju udaljenosti dalje nego što zaista jesu.

Stoga, predmeti prikazani na zaslonu zapravo su bliže na nagibu.

Na primjer, ako je na zaslonu prikazan predmet na G, njegova stvarna udaljenost je na F.

Vožnja unazad prema izbočenom predmetu.

Položaj H doima se dalje od položaja J na zaslonu. Međutim, položaj H nalazi se na jednakoj udaljenosti kao položaj K.

Putanja označena fiksnim i pomičnim linijama navođenja u obzir ne uzima visinu predmeta. Stoga postoji opasnost od sudara s predmetom prilikom vožnje unatrag prema položaju K.