PRILAGODLJIVI REGULATOR BRZINE STOP AND GO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na temelju podataka iz radara ili kamere, funkcija prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go pruža vam mogućnost održavanja odabrane brzine, poznate kao putna brzina, uz istodobno održavanje sigurnog razmaka od vozila koje je ispred vas u istoj prometnoj traci.

Ovisno o vozilu, kada je aktivirana funkcija “Otkrivanje prometnih znakova”, OTKRIVANJE PROMETNIH ZNAKOVA sustav može prilagoditi brzinu vašeg vozila prema znakovima ograničenja brzine koje prepozna kamera.

Ovisno o pretplati, s pomoću kamere i mape, sustav unaprijed prilagođava brzinu vozila prema kontekstu i događajima na cesti (kružni tokovi, zavoji, sljedeći prometni znak ili zone ograničenja brzine).

Ako se vozilo koje je ispred vas zaustavi, prilagodljivi regulator brzine Stop and Go može u potpunosti zaustaviti vaše vozilo prije ponovnog kretanja.

Sustav upravlja ubrzavanjem i usporavanjem vašeg vozila pomoću motora i kočionog sustava.

Maksimalni domet sustava je približno 130 metara. Ovo se može razlikovati ovisno o uvjetima na cesti (reljef tla, vremenski uvjeti itd.).

Funkcija Stop and Go prilagodljivog regulatora brzine može se aktivirati pri brzinama od 0 do 150 km/h ili 160 km/h prema uvjetima na cesti (promet, vremenski uvjeti itd.).

Funkciju označava simbol .

Napomena:

- vozač mora uzeti u obzir maksimalno ograničenje brzine i sigurnosne udaljenosti u zemlji u kojoj vozi.

- prilagodljivi regulator brzine može kočiti vozilo silom koja iznosi oko trećine kapaciteta kočenja. Ovisno o situaciji, vozač će možda morati jače kočiti.

Prilagodljivi regulator brzine Stop and Go ne pokreće zaustavljanje u slučaju nužde te je njegova sposobnost kočenja ograničena.

Sustav regenerativnog kočenja i ručice nisu dostupni kada su aktivirani regulator brzine ili funkcija prilagodljivog regulatora brzine.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

Ta funkcija ni u kojem slučaju ne može zamijeniti vozačevu odgovornost za poštivanje ograničenja brzine i sigurnosnih razmaka ili oprez.

Vozač mora uvijek imati kontrolu nad vozilom.

Vozač uvijek mora prilagoditi brzinu u skladu s okruženjem i uvjetima u prometu.

Prilagodljivi regulator brzine upotrebljavajte Stop and Go izvan naseljenih područja, na širokim cestama s vidljivim prometnim trakama.

Regulator brzine može imati ograničenu funkcionalnost na zavojitoj ili skliskoj cesti (poledica, voda na cesti, šljunak) i kod nepovoljnih vremenskih uvjeta (magla, kiša, bočni vjetar itd.).

Opasnost od nesreće.

Položaj kamere 1

Pazite da vjetrobransko staklo nije prekriveno (prljavštinom, blatom, snijegom itd.).

Položaj radara 2

Provjerite je li zaštitni poklopac radara prekriven (prljavštinom, blatom, snijegom, loše postavljenom registarskom pločicom), oštećen, izmijenjen (uključujući bojenje) ili prekriven dodatnom opremom postavljenom na prednjem dijelu vozila (na rešetki, logotipu i sl.).

Komande

3 - Prema gore: uključivanje, povećanje putne brzine ili podsjetnik na upamćenu putnu brzinu (RES/+).

- Prema dolje: aktiviranje, smanjenje putne brzine spremanje trenutačne brzine (SET/-).

4 Stavljanje funkcije u mirovanje (s memoriranjem putne brzine) (0).

5 Podešavanje razmaka između vozila.

6 Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje prilagodljivog regulatora brzine .

7 Kontekstualni gumb (ovisno o vozilu).

Ovisno o vozilu, simbol na komandi 6 obavještava vas da je vozilo opremljeno funkcijom “Active Driver Assist” ACTIVE DRIVER ASSIST.

Da bi se omogućio ispravan rad sustava, područja radara i kamere moraju se održavati čistima i na njima se ne smiju izvoditi preinake.

Prikazi

8 Kontrolno svjetlo upozorenja prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go.

9 Pohranjena putna brzina.

10 Vozilo ispred.

11 Pohranjeni sigurnosni razmak.

Pokretanje

Pritisnite prekidač 6.

Uključuje se zeleno kontrolno svjetlo 8 i na instrumentnoj se ploči pojavljuje poruka “Prilagodljivi regulator brzine UKLJUČEN” popraćena crticama kako bi se označilo da je funkcija regulatora uključena i čeka na pohranjivanje putne brzine.

Ova se funkcija ne može uključiti kada je:

- parkirna kočnica zategnuta

- funkcija “Pomoć kod automatskog parkiranja” već je uključena AUTOMATSKO PARKIRANJE.

Na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka Adapt. tempomat nedostupan.

Važno: u svakom trenutku morate noge držati u blizini papučica kako biste bili spremni za bilo koji događaj.

Napomena: za vozila sa sustavom “Active Driver Assist” ACTIVE DRIVER ASSIST, ako je funkcija “Pomoć pri centriranju traka.” prethodno odabrana u sustavu multimedije pritiskom na prekidač 12 (uključeno kontrolno svjetlo na prekidaču 12), prilagodljivi regulator brzine uključuje se automatski (kada je uključena funkcija “Pomoć pri centriranju traka.”). ACTIVE DRIVER ASSIST.

Aktiviranje regulatora brzine

Kada je vozilo zaustavljeno ili ima stalnu brzinu, pritisnite komandu 3 prema gore (RES/+) ili prema dolje (SET/-): funkcija je uključena i trenutačna se brzina pohranjuje.

Najmanja je putna brzina 30 km/h.

Putna brzina 9 zamjenjuje crtice, a regulator brzine potvrđuje se prikazivanjem putne brzine u zelenoj boji i kontrolnim svjetlom 8.

Ako funkciju pokušate uključiti pri brzini većoj od 150 km/h ili, ovisno o vozilu, manjoj od 160 km/h, prikazat će se poruka “Brzina netočna” i funkcija će ostati isključena.

Nakon što je namještena brzina upamćena i kada je regulacija uključena, možete maknuti nogu s papučice gasa.

Napomena: ako je vaša brzina manja od oko 30 km/h, funkcija upotrebljava zadanu putnu brzinu od 30 km/h. Vozilo će ubrzavati dok ne dosegne pohranjenu putnu brzinu.

Uključivanje prilagodljivog regulatora brzine s prepoznavanjem prometnih znakova (zaslon A)

(ovisno o vozilu)

Ako je vozilo opremljeno funkcijom “Otkrivanje prometnih znakova” OTKRIVANJE PROMETNIH ZNAKOVA, pritisnite kontekstni gumb 7 za prilagođavanje brzine vozila ograničenjima brzine 13 koje otkrije kamera.

Pri prolasku pored prometnog znaka putna brzina 9 usvaja vrijednost otkrivene brzine 13.

Podešavanja

Možete odabrati na putnu brzinu 9 primijeniti sustavno odstupanje brzine u odnosu na otkrivena ograničenja brzine 13.

Na multimedijskom zaslonu u načinu rada “Vozilo” odaberite “Pomoć pri vožnji”. Zatim u izborniku “Upravljanje brzinom” aktivirajte polje “Podesite ograničenja brzine” i odaberite željenu razliku (od -10 km/h do +10 km/h, iznad 50 km/h).

Uključivanje prilagodljivog regulatora brzine s prepoznavanjem prometnih znakova unaprijed (zaslon B)

(ovisno o pretplati)

Funkcija “Otkrivanje prometnih znakova” s pomoću kamere OTKRIVANJE PROMETNIH ZNAKOVA i mape povezane s vašom pretplatom predviđa automatsko prilagođavanje brzine vozila do sljedećeg prometnog znaka ili utvrđenog područja ograničene brzine 14.

Uključivanje prilagodljivog regulatora brzine s prepoznavanjem prometnih znakova unaprijed (zaslon B) (nastavak)

Uključivanje/isključivanje

Na multimedijskom zaslonu u načinu rada “Vozilo” odaberite “Pomoć pri vožnji”. Zatim u izborniku “Upravljanje brzinom” odaberite “Za ograničenja brzine” u polju “Prilagodljiva pravila”.

Na instrumentnoj se ploči prikazuje slovo “A” 15, čime se potvrđuje uključivanje regulatora brzine s prepoznavanjem znakova ograničenja brzine unaprijed.

Napomena: funkciju možete uključiti/isključiti pritiskom i držanjem kontekstnog gumba 7.

Regulator brzine s prepoznavanjem znakova ograničenja brzine unaprijed povezan je s pretplatom. Ako nema pretplate, ovu funkciju nije moguće uključiti.

Da biste upravljali pretplatom, pogledajte upute za multimedijski sustav.

Uključivanje prilagodljivog regulatora brzine s prepoznavanjem prometnih znakova unaprijed (zaslon B) (nastavak)

Način rada

Kada je funkcija uključena, na instrumentnoj se ploči prikazuju sljedeće brzine:

- putna brzina 9;

- trenutno ograničenje brzine koje je sustav otkrio na dijelu ceste kojim vozilo vozi 13;

- brzina koju je sustav otkrio na sljedećoj dionici ceste ili zoni ograničenja brzine 14.

Sustav uzima u obzir otkrivenu brzinu 14. Brzina vozila prilagođava se postupno, sve dok ne postane putna brzina 9 bez radnje vozača. Brzina označena na 14 prikazuje se na 13 prilikom prolaska znaka ograničenja ili otkrivene zone ograničenja.

Vozač uvijek mora uvijek biti oprezan u pogledu brzine koju primjenjuje sustav i ostaje odgovoran za brzinu vozila.

Kada funkcija nije uključena ili ako pretplata više nije aktivna, radnja je ista kao za postavljanje putne brzine uz prepoznavanje znaka ograničenja brzine (zaslon A; pogledajte prethodnu stranicu).

Podešavanja

Možete odabrati na putnu brzinu 9 primijeniti sustavno odstupanje brzine u odnosu na otkrivena ograničenja brzine 13.

Na multimedijskom zaslonu u načinu rada “Vozilo” odaberite “Pomoć pri vožnji”. Zatim u izborniku “Upravljanje brzinom” aktivirajte polje “Podesite ograničenja brzine” i odaberite željenu razliku (od -10 km/h do +10 km/h, iznad 50 km/h).

Aktiviranje regulatora brzine s prepoznavanjem rasporeda ceste unaprijed (zaslon C)

(ovisno o pretplati)

Funkcija “Otkrivanje prometnih znakova” s pomoću kamere OTKRIVANJE PROMETNIH ZNAKOVA i karte povezane s vašom pretplatom, sustav može predvidjeti i upravljati automatskim prilagođavanjem putne brzine vozila 9 pri približavanju kružnom toku ili zavoju.

Ako se vozilo približava zavoju ili kružnom toku, na instrumentnoj se ploči pojavljuje kontrolno svjetlo 16. Vozilo prilagođava svoju brzinu brzini koja odgovara otkrivenoj značajci.

Vozač uvijek mora uvijek biti oprezan u pogledu brzine koju primjenjuje sustav i ostaje odgovoran za brzinu vozila.

Uključivanje/isključivanje

Na multimedijskom zaslonu u načinu rada “Vozilo” odaberite “Pomoć pri vožnji”. Zatim iz izbornika “Upravljanje brzinom” odaberite “Prikaz ograničenja brzine”.

Na izborniku “Prilagodljiva pravila” odaberite “Za kontekst ceste”.

Kada funkcija nije aktivirana ili pretplata više nije aktivna, radnja je ista kao postavljanje putne brzine uz prepoznavanje znakova ograničenja brzine (zaslon A; pogledajte prethodne stranice) ili, ovisno o pretplati, postavljanje putne brzine s prepoznavanjem znakova ograničenja brzine (zaslon B; pogledajte prethodne stranice).

Sljedeći simboli prikazuju značajke koje je sustav uzeo u obzir:

- kružni tok;

- zavoj.

Regulator brzine s prepoznavanjem rasporeda ceste unaprijed povezan je s pretplatom.

Ako nema pretplate, ovu funkciju nije moguće uključiti.

Da biste upravljali pretplatom, pogledajte upute za multimedijski sustav.

Upravljanje putnom brzinom 9

Nadzor nad brzinom vozila možete ponovno preuzeti u bilo kojem trenutku:

- stavljanje funkcije u stanje pripravnosti:

- ili pritiskom na papučicu kočnice;

ili

- pritiskom prekidača 4 (0).

- isključivanje funkcije pritiskom na prekidač Start/Stop 6.

Prilikom automatskog prilagođavanja brzine prometnim znakovima i/ili rasporedu ceste, moguće je zanemariti ove događaje. Pritisnite komandu 3:

- prema gore (RES/+) za povratak na pohranjenu putnu brzinu;

- prema dolje (SET/-) za pohranjivanje i održavanje trenutne brzine.

Uključivanje komande sigurnosnog razmaka

Čim se regulator brzine uključi, zadani sigurnosni razmak 11 prikazuje se u zelenoj boji na instrumentnoj ploči. Zadani sigurnosni razmak odgovara trajanju od otprilike dvije sekunde (pogledajte sljedeće stranice).

Ako sustav otkrije vozilo u vašoj voznoj traci, obris vozila 10 prikazuje se iznad indikatora udaljenosti 11 na instrumentnoj ploči.

Vaše vozilo prilagođava svoju brzinu brzini vozila koje je ispred te po potrebi koči (pale se stop svjetla) da bi se održala udaljenost prikazana na instrumentnoj ploči.

Napomena: veličina obrisa 10 varira ovisno o udaljenost između vas i vozila koje je ispred vas. Što je obris veći, to je vozilo koje je ispred bliže.

Postavljanje putne brzine

Brzinu možete promijeniti tako da uzastopce pritišćete (za male promjene brzine) ili pritisnete i držite (za veće promjene brzine) komandu 3:

- “SET/-” prema dolje za smanjenje brzine;

- “RES/+” prema gore za povećanje brzine.

Podešavanje razmaka između vozila

Sigurnosni razmak od vozila koje je ispred vas možete promijeniti u bilo kojem trenutku ponavljajućim pritiskanjem prekidača 5.

Vodoravni indikator udaljenosti na instrumentnoj ploči označava različite dostupne sigurnosne razmake:

- indikator udaljenosti D: veliki razmak (odgovara trajanju od otprilike 2,4 sekunde);

- indikator udaljenosti E: srednji razmak 2 (odgovara trajanju od otprilike 2 sekunde);

- indikator udaljenosti F: srednji razmak 1 (odgovara trajanju od otprilike 1.6 sekunde);

- indikator udaljenosti G: mali razmak (odgovara trajanju od otprilike 1,2 sekunde).

Odabrani indikator udaljenosti prikazuje se u zelenoj boji na instrumentnoj ploči. Ostali indikatori udaljenosti ostaju sivi.

Napomena: razmak se mora postaviti u skladu sa stanjem u prometu, lokalnim propisima i vremenskim uvjetima.

Sigurnosna udaljenost prilagođava se prema zadanim postavkama na indikatoru udaljenosti E.

Prekoračenje putne brzine

Putnu brzinu moguće je prekoračiti u bilo kojem trenutku primjenom papučice gasa.

Ako se to prekorači, putna brzina 9 prikazuje se u žutoj boji.

Indikator udaljenosti treperi ako je razmak između vašeg vozila i vozila koje je ispred vas manji od odabranog sigurnosnog razmaka: funkcija komande sigurnosnog razmaka više nije uključena.

Zatim otpustite papučicu gasa: regulator brzine i komanda sigurnosnog razmaka automatski će nastaviti s uputama o brzini i razmaku koje ste prethodno odabrali.

Manevar za pretjecanje

Ako želite prestići vozilo koje je ispred vas, uključivanje pokazivača smjera privremeno će poništiti komandu sigurnosnog razmaka i omogućit ubrzavanje dovoljno za izvršavanje pretjecanja.

Zaustavljanje i pokretanje vozila

Ako vozilo ispred vas usporava, sustav prilagođava brzinu ako je potrebno i do potpunog zaustavljanja vozila (npr. prilikom gustog prometa). Vozilo se zaustavlja nekoliko metara od vozila koje je ispred njega.

Prilikom ponovnog kretanja vozila koje je ispred vas:

- ako zaustavljanje traje manje od trideset sekundi, vozilo će ponovno krenuti bez radnje vozača.

Napomena: vozač uvijek mora biti spreman na iznenadne situacije u vožnji i ostaje odgovoran za upravljanje vozilom: ako sustav otkrije pješaka u blizini vozila, automatsko ponovno pokretanje bit će blokirano sve do sljedećeg zaustavljanja;

- ako je zaustavljanje duže od otprilike trideset sekundi, morate pritisnuti papučicu gasa ili pritisnuti gumb 3 (RES/+) prema gore da bi se vozilo ponovno pokrenulo. Poruka “Stisni RES ili ubrzaj za restart regulatora brzine” prikazuje se na instrumentnoj ploči radi potvrde.

Ako je zaustavljanje trajalo duže od otprilike tri minute, automatska parkirna kočnica automatski se aktivira, a prilagodljivi se regulator brzine Stop and Go isključuje.

Isključivanjem kontrolnog svjetla 8 potvrđuje se da je funkcija isključena.

Stavljanje funkcije u stanje pripravnosti

Funkciju možete postaviti u stanje mirovanja kada:

- djelujete na prekidač 4 (0);

- djelujete na papučicu kočnice dok se vozilo kreće.

Sustav isključuje funkciju ako:

- stavite ručicu mjenjača u položaj P, R ili N;

- otkopčate sigurnosni pojas vozača;

- otvorite neki otvarajući dio;

- pritisnete tipku za pokretanje/zaustavljanje motora;

- je nagib prestrm;

- se pokrenu određene pomoći u vožnji i mehanizmi za ispravljanje (aktivno naglo kočenje,ABS, ESC itd.).

Napomena: ovisno o vozilu, ako prijem povezanih podataka nije optimalan, sustav automatski prebacuje funkcije prepoznavanja prometnih znakova unaprijed i/ili prepoznavanja rasporeda ceste unaprijed u stanje mirovanja.

Te se dvije funkcije automatski ponovno uključuju čim prijem povezanih podataka ponovno postane optimalan.

U svim slučajevima, stanje mirovanja potvrđuje se prikazivanjem kontrolnih svjetala u sivoj boji i porukom “Adapt. tempomat odspojen” na instrumentnoj ploči.

Postavljanje prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go u stanje mirovanja ili isključivanje istoga ne uzrokuje brzo smanjenje brzine: morate kočiti pritiskom na papučicu kočnice ako je to potrebno.

Izlaz iz stanja mirovanja

Na temelju pohranjene putne brzine

Ako je neka brzina upamćena, moguće ju je pozvati, nakon što ste provjerili da su uvjeti u prometu prilagođeni (promet, stanje kolnika, meteorološki uvjeti…). Pritisnite prekidač 3 (RES/+) prema gore u rasponu valjanih brzina.

Prilikom ponovne upotrebe pohranjene brzine uključivanje regulatora brzine potvrđuje se paljenjem putne brzine u zelenoj boji.

Napomena: ako je pohranjena brzina veća od trenutne brzine, vozilo će ubrzati da bi dostiglo tu brzinu.

Na temelju trenutne brzine

Kada je regulator brzine u stanju mirovanja, pritiskom na prekidač 3 (SET/-) prema dolje ponovno se uključuje funkcija regulatora brzine, a pritom se ne uzima u obzir upamćena brzina: brzina kojom vozilo vozi ona je brzina koja se uzima u obzir.

Upozorenja za preuzimanje kontrole nad vozilom

U nekim situacijama (npr. približavanje puno sporijem vozilu, vozilo ispred vas brzo mijenja prometne trake itd.), sustav možda neće imati vremena reagirati.

Ovisno o situaciji, sustav daje zvučni signal povezan s:

- narančastim upozorenjem H ako situacija zahtijeva pažnju vozača;

ili

- crvenim upozorenjem J popraćenim porukom “Koči !!!” ako situacija zahtijeva trenutačnu pažnju vozača.

U svakom slučaju reagirajte u skladu s tim te izvršite odgovarajuće manevre.

Isključivanje funkcije

Funkcija prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go isključuje se kada pritisnete prekidač Start/Stop 6.

Kontrolno svjetlo 8 nestaje s instrumentne ploče kao potvrda da funkcija više nije uključena.

Privremena nedostupnost (radar)

Radar može prepoznati vozila koja su ispred vašeg vozila. Sustav ne može raditi ispravno ako je područje prepoznavanja radara zaklonjeno ili ako postoje smetnje signala.

Ako je područje prepoznavanja radara zaklonjeno ili ako postoje smetnje signala radara, na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Prednji radar nema vidljivost”, a prilagodljivi se regulator brzine Stop and Go prekida.

Zeleno kontrolno svjetlo 8 nestaje kao potvrda da se funkcija automatski isključila.

Područje radara mora biti čisto i ne smije biti prekriveno snijegom, blatom, loše postavljenom registarskom pločicom ili bilo kojom dodatnom opremom ili priborom postavljenim na prednji dio vozila (na rešetku, logotip itd.).

Uvjeti u nekim zemljopisnom područjima mogu ometati funkciju, na primjer:

- suha područja, tuneli, dugi mostovi ili slabo upotrebljavane ceste bez razdjelnih linija, bez znakova ili stabala u blizini

- vojno područje ili područje zračne luke.

Ta područja morate napustiti da bi funkcija mogla raditi.

U svakom slučaju, ako se poruka ne obriše nakon ponovnog pokretanja motora, potražite savjet kod ovlaštenog zastupnika.

Privremena nedostupnost (kamera)

Sustav ne može raditi ako je kamera prekrivena (prljavštinom, blatom, snijegom, kondenzatom itd.).

U slučaju smanjene vidljivosti kamere smanjit će se performanse prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go. Ostanite budni.

smetnje u radu

Ako je u radu funkcije prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go otkrivena neispravnost, na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka “Provjerite prilagodljivi regulator brzine”, a funkcija se prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go isključuje.

Ako je u radu jedne ili više komponenti sustava otkrivena smetnja, funkcija prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go se isključuje.

Kontrolno svjetlo © prikazuje se na instrumentnoj ploči zajedno s jednom od sljedećih poruka, ovisno o kvaru:

- “provjeriti prednju kameru”;

- “provjeriti prednji radar”;

- “provjeriti kamera/radar”;

- Provjerite vozilo

Obratite se ovlaštenom zastupniku.

Ograničenja u radu sustava

Prepoznavanje vozila

Ovaj sustav prepoznaje samo vozila (automobile, kamione, motocikle) koja se kreću u istom smjeru kao i vaše vozilo.

Vozilo koje se uključuje na istu prometnu traku (npr.: K) sustav će uzeti u obzir tek kada dođe u područja prepoznavanja kamere i radara.

Sustav može uključiti naglo ili odgođeno kočenje.

Sustav ne može prepoznati:

- vozila koja dolaze na raskrižja: skliska cesta (npr. L) itd;

- vozila koja se kreću pogrešnom stranom ceste ili se prema vama kreću vožnjom unazad.

Prepoznavanje tijekom vožnje u zavojima

Prilikom ulaska u zavoj ili preko prevoja, radar i/ili kamera možda privremeno neće moći prepoznati vozilo koje je ispred (npr.: M).

Sustav može pokrenuti ubrzavanje.

Prilikom izlaska iz zavoja može doći do smetnji ili zakašnjelog prepoznavanja vozila ispred.

Sustav može uključiti naglo ili odgođeno kočenje.

Prilagodljivi regulator brzine Stop and Go mora se upotrebljavati izvan naseljenih područja, na širokim cestama s vidljivim prometnim trakama.

Prepoznavanje vozila u susjednim trakama

Sustav može prepoznati vozila koja se kreću susjednom prometnom trakom kada:

- ulazite u zavoj (npr.: N);

- vozite po cesti s uskim prometnim trakama

- je brzina vozila u susjednoj traci manja te ako se jedno od vozila nalazi preblizu prometne trake drugog vozila.

Sustav može pogrešno pokrenuti usporavanje ili kočenje.

Vozila sakrivena zbog razlika u reljefu tla

Sustav neće prepoznati vozila sakrivena zbog razlika u reljefu tla ili vozila koja se nalaze izvan područja prepoznavanja kamere ili radara prilikom vožnje uzbrdo ili nizbrdo.

Vozila izvan područja prepoznavanja kamere i radara.

Sustav će kasno reagirati ili neće reagirati uopće ako su otkrivena vozila izvan područja prepoznavanja kamere i radara, a posebno u sljedećim slučajevima:

- vozila koja prevoze dugačke predmete koji prelaze crtu

- stvarna duljina visokih vozila (npr.: P) izvan je područja prepoznavanja radara (građevinski strojevi, vučno vozilo poljoprivredne opreme itd.);

- vozila koja nisu dovoljno centrirana na prometnoj traci;

- uska vozila koja se nalaze vrlo blizu (npr.: Q).

Zaustavljena vozila i vozila koja se sporo kreću

Kada je vaša brzina veća od otprilike 50 km/h, sustav ne prepoznaje:

- zaustavljena vozila (npr. R);

- vozila koja se kreću vrlo sporo.

Kada je vaša brzina manja od otprilike 50 km/h, sustav možda neće reagirati ili će reagirati zakašnjelo na:

- zaustavljena vozila (npr. R);

- vozila koja se kreću vrlo sporo

- vozila ispred vas 17 i koja mijenjaju prometnu traku te time otkrivaju zaustavljeno vozilo 18 (npr. S);

- dok je vozilo zaustavljeno 19, pri promjeni prometne trake (npr. T).

Uvijek budite spremni na reakciju u svim okolnostima.

Vozač mora uvijek imati kontrolu nad vozilom.

Prilagodljivi regulator brzine Stop and Go ne pokreće zaustavljanje u slučaju nužde te je njegova sposobnost kočenja ograničena.

Neprepoznavanje nepomičnih prepreka i malenih predmeta

Sustav ne može prepoznati:

- pješake, bicikle, skutere itd.

- životinje;

- nepomične prepreke (naplatne rampe, zidove itd.) (npr.: U).

Te predmete sustav ne uzima u obzir. Oni ne pokreću nikakvo upozorenje ili reakciju sustava.

Detekcija vozila koja se pomiču u voznu traku velikom brzinom

Ako drugo vozilo 20 (motocikl, automobil itd.) koje se kreće velikom brzinom prestigne vaše vozilo te se privremeno nalazi između vašeg vozila i vozila ispred vas 21, sustav može aktivirati nepotrebno ubrzavanje, usporavanje ili kočenje.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ona ni u kojem slučaju ne može zamijeniti vozačevu odgovornost za poštivanje ograničenja brzine i sigurnosnih razmaka te oprez.

Vozač mora uvijek imati kontrolu nad vozilom.

Osim znakova ograničenja brzine i informacija o cestovnoj karti iz sustava karti (vozila opremljena funkcijama “Otkrivanje prometnih znakova” i pretplate), sustav ne uzima u obzir ostale prometne informacije (semafore, pješačke prijelaze itd.). Vozač mora uvijek prilagoditi brzinu u skladu s okruženjem i uvjetima vožnje, bez obzira na naputke sustava.

Sustav se ni u kojem slučaju ne smije koristiti kao senzor prepreke ili sustav protiv sudara.

Prilagodljivi regulator brzine upotrebljavajte Stop and Go izvan naseljenih područja, na širokim cestama s vidljivim prometnim trakama.

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se promijeniti poravnanje radara i/ili kamere i to može utjecati na njihov rad. Isključite sustav i obratite se ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat u blizini radara i/ili kamere (zamjene, popravci, preinake vjetrobranskog stakla, boja itd.) mora izvršiti ovlašteno osoblje.

Samo je ovlašteni servis kvalificiran za obavljanje zahvata na sustavu.

Isključenje funkcije

Funkciju morate onemogućiti u sljedećim slučajevima:

- vozilo se vuče (u kvaru);

- vozilo vuče prikolicu ili kamp-kućicu;

- tijekom vožnje u tunelu ili blizu metalne konstrukcije;

- prilikom dolaska vozila do naplatnih kućica, do područja s radovima na cesti ili na usku prometnu traku;

- vozilo vozi po vrlo zavojitoj cesti (planinska cesta itd.);

- tijekom vožnje uzbrdo ili nizbrdo po vrlo strmom nagibu;

- tijekom slabe vidljivosti (jako sunce, magla itd.);

- tijekom vožnje skliskim kolnikom (kiša, snijeg, šljunak itd.);

- tijekom loših vremenskih uvjeta (kiša, snijeg, bočni vjetar itd.);

- kada je područje radara oštećeno (udarci itd.);

- oštećeno je područje kamere (npr. s unutarnje ili vanjske strane vjetrobranskog stakla);

- vjetrobransko je staklo napuknuto ili iskrivljeno.

U slučaju da se sustav ponaša na neuobičajeni način, isključite ga i obratite se ovlaštenom zastupniku.

U slučaju smetnji na sustavu

Rad sustava mogu ometati ili oslabiti određeni uvjeti kao što su:

- vjetrobransko staklo ili obloga branika zaklonjeni u području radara (prljavština, led, snijeg, kondenzacija, registarska pločica itd.);

- složeno okruženje (tunel itd.);

- loši vremenski uvjeti (snijeg, jaka kiša, tuča, poledica itd.);

- loša vidljivost (po noći, magla itd.);

- zaslijepljenost (jako sunce, svjetla vozila iz suprotnog smjera itd.);

- uska, zavojita ili valovita cesta (oštri zavoji itd.)

- vozilo sa značajnom razlikom u brzini;

- upotreba tepiha koji nisu prilagođeni vozilu. Na strani vozača upotrebljavajte isključivo tepihe prikladne za vaše vozilo, koji se pričvršćuju na prethodno ugrađena pričvršćenja, te redovito provjeravajte njihovo pravilno pričvršćenje. Nemojte postavljati više tepiha jedan na drugi. Opasnost od zaglavljenja papučica.

U tom slučaju sustav može nenamjerno zakočiti ili ubrzati.

Mnoge nepredvidljive situacije mogu utjecati na rad sustava. Neke predmete ili vozila koji se mogu pojaviti u području prepoznavanja kamere ili radara sustav može pogrešno interpretirati što može dovesti do neprikladnog ubrzavanja ili kočenja.

Uvijek mora paziti na iznenadne događaje koji se mogu dogoditi tijekom vožnje. Uvijek održavajte nadzor nad vozilom tako da noge držite u blizini papučica kako biste bili spremni reagirati u bilo kojem slučaju.