Natrag na popis

OGRANIČIVAČ BRZINE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkcija ograničivača brzine upravlja motorom i kočionim sustavom kako bi vam pomogla da ne prijeđete odabranu brzinu vožnje, tzv. graničnu brzinu.

Funkcija ograničivača brzine može se aktivirati pri brzini od 0 do 150 km/h ili, ovisno o vozilu, do 160 km/h.

Komande

1 Prekidač za pokretanje/zaustavljanje ograničivača brzine .

2 Prekidač za uključivanje/isključivanje regulatora brzine .

3 Skočni gumb (ovisno o vozilu): prilagodite zadanu vrijednost brzine otkrivenim ograničenjima brzine OTKRIVANJE PROMETNIH ZNAKOVA.

4 - Prema gore: aktivira, povećava ograničenu brzinu ili poziva pohranjenu ograničenu brzinu (RES/+).

- Prema dolje: aktiviranje, smanjenje ograničene brzine ili spremanje trenutačne brzine (SET/-).

5 Postavlja funkciju u stanje mirovanja (i pohranjuje ograničenu brzinu) (0).

Vožnja

Kada je određeno ograničenje brzine postavljeno, ali ne i dosegnuto, vožnja je slična kao na vozilu bez funkcije ograničivača brzine.

Čim dosegnete pohranjenu brzinu, djelovanjem na papučicu gasa neće se moći prekoračiti programirana brzina, osim u slučaju potrebe (vidi članak “Prekoračenje ograničene brzine”).

Dok je mod ECO aktiviran, ograničena brzina ne može premašiti trenutačnu brzinu vozila SAVJETI ZA VOŽNJU, EKO VOŽNJA.

Ovisno o vozilu, funkciju ograničivača brzine možete povezati s funkcijom “Otkrivanje prometnih znakova” OTKRIVANJE PROMETNIH ZNAKOVA pritiskom na prekidač 3.

Pokretanje

Pritisnite prekidač 1.

Kontrolno svjetlo 6 prikazuje se u sivoj boji.

Na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Limit. brzine OK SET za aktivac.” popraćena crticama, ukazujući na uključenu funkciju ograničivača brzine, koja čeka na pohranu ograničenja brzine.

Da biste pohranili trenutačnu brzinu, pritisnite komandu 4 unaprijed (RES/+) ili unatrag (SET/-): ograničenje brzine zamjenjuje crtice i, ovisno o vozilu, prikazuje se bijelo kontrolno svjetlo 6.

Minimalna brzina za pohranu je 30 km/h.

Promjena ograničene brzine

Pritiskom na komandu 4 možete promijeniti ograničenje:

- unaprijed (RES/+) za povećanje brzine;

- unatrag (SET/-) za smanjenje brzine.

Prekoračenje ograničene brzine

U svakom trenutku je moguće prijeći ograničenu brzinu, za to: pritisnite snažno i do kraja papučicu gada (preko “tvrdog oslonca”).

Za vrijeme prekoračenja brzine, ograničena brzina treperi u crvenoj boji na instrumentnoj ploči.

Zatim otpustite papučicu gasa: funkcija ograničivača brzine vraća se čim postignete brzinu koja je manja od upamćene brzine.

Noge morate držati blizu pedala kako biste bili spremni reagirati u hitnim slučajevima.

Ako ograničivač brzine nije dostupan (nakon nekoliko pokušaja uključivanja), obratite se ovlaštenom zastupniku.

Stavljanje funkcije u stanje pripravnosti

Funkcija ograničivača brzine prelazi u stanje mirovanja ako djelujete na prekidač 5 (0).

Ograničenje brzine je pohranjeno i prikazano u sivoj boji na instrumentnoj ploči.

Pozivanje ograničene brzine

Ako je brzina pohranjena, može se pozvati tako da prekidač 4 pritisnete unaprijed.

Isključivanje funkcije

Funkcija ograničivača brzine prekida se u sljedećim situacijama:

- Kada pritisnete prekidač 1. U tom slučaju brzina se više ne pohranjuje.

- Kada pritisnete prekidač 2. U tom slučaju odabire se regulator brzine te nema pohranjene brzine.

Kontrolno svjetlo 6 nestaje kao potvrda isključivanja funkcije.

Kada je ograničivač u stanju mirovanja, ako pritisnete prekidač 4 unatrag, ponovno se uključuje funkcija, a da se ne uzima u obzir upamćena brzina: brzina kojom vozilo vozi je ona koja se uzima u obzir.