Natrag na popis

UPOZORENJE ZA MRTVI KUT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovaj sustav upozorava vozača kada se drugo vozilo nalazi u području njegova dosega A.

Sustav je djelatan dok je brzina vozila između 30 i 140 km/h.

Ova funkcija upotrebljava senzore 1 postavljene sa svake strane na prednjem i stražnjem odbojniku.

Osobitost

Pazite da senzori nisu zaklonjeni (prljavština, blato, snijeg...).

Ako je jedan od senzora zaklonjen, na instrumentnoj će se ploči prikazati poruka “Mrtva tocka ocistite senzor”. Očistite senzore.

Ova je funkcija dodatni sustav za pomoć koji upozorava na prisutnost drugog vozila u području mrtvog kuta vašeg vozila.

Ona dakle ne može, u niti jednom trenutku, zamijeniti oprez i odgovornost vozača pri vožnji.

Vozač uvijek mora paziti na iznenadne situacije koje se mogu desiti u vožnji: stoga prilikom upravljanja vozilom uvijek pazite na male, uske i pomične prepreke (kao što su, na primjer, djeca, životinje, dječja kolica, bicikli, kamenje, stupovi itd.) u mrtvom kutu.

Uključivanje/isključivanje

Vozila opremljena sustavom za navigaciju

Na multimedijalnom zaslonu 2 odaberite izbornik “Vozilo”, “Pomoć u vožnji”, “Upozorenje za slijepu točku” zatim odaberite “ ON" ili " OFF".

Vozila koja nisu opremljena sustavom za navigaciju

- Kada je vozilo zaustavljeno dulje držite pritisnut prekidač 4 OK za pristup izborniku podešavanja;

- uzastopce pritišćite komandu 5 prema gore ili prema dolje do izbornika “Pomoć u vožnji”. Pritisnite prekidač 4 OK;

- uzastopce pritišćite komandu 5 prema gore ili prema dolje do izbornika “Upozorenje za slijepu točku” i pritisnite prekidač 4 OK;

- Ponovno pritisnite prekidač 4 OK za uključivanje ili isključivanje funkcije.

Izborniku “Pomoć u vožnji” možete izravno pristupiti pomoću tipke 3 .

Prilikom pokretanja motora sustav se vraća u radno stanje u kojem je bio prije isključenja kontakta.

Pokazivač 6

Pokazivač 6 nalazi se na svakom od retrovizora 7.

Napomena: redovito čistite retrovizore 7 kako bi pokazivači bili vidljivi 6.

Rad

Funkcija emitira upozorenje;

- kada je brzina vozila između 30 i 140 km/h;

- kada se vozilo nalazi u području mrtvog kuta i kreće se u istom smjeru kao vaše vozilo.

Ako vozilo pretječe neko drugo vozilo, pokazivač 6 će se uključiti samo ako se pretjecano vozilo nalazi u mrtvom kutu dulje od jedne sekunde.

Prikaz B

Funkcija je uključena i ne otkriva nijedno vozilo.

Prikaz C

Prvo upozorenje: kontrolno svjetlo 6 znači da je otkriveno vozilo u području mrtvog kuta.

Prikaz D

Dok je uključen pokazivač smjera, pokazivač 6 treperi kada sustav otkrije vozilo u području mrtvog kuta na strani u koju se spremate okrenuti kolo upravljača. Ako isključite pokazivač smjera, pokazivač upozorenja prelazi na prvo upozorenje (prikaz C).

Kapacitet dosega sustava utemeljen je na širini standardnog prometnog traka. Ako vozite u uskom prometnom traku, moguće je otkrivanje vozila u drugim voznim trakovima.

Uvjeti kada sustav neće raditi

- Ako objekt nije u pokretu;

- ako je promet gust;

- pri vožnji zavojitim cestama;

- ako prednji i stražnji senzori istodobno otkriju objekt (npr.: dugački kamion).

-...

Smetnje u radu

Ako sustav otkrije pogrešku, na instrumentnoj se ploči prikazuje “Provjerite upozo za mrtvu tocku”. Obratite se Predstavniku marke.

Napomena: kad se motor pokrene, kontrolno svjetlo 6, prikaz B, zatreperi tri puta. Ta je situacija normalna.

- Kapacitet dosega sustava utemeljen je na širini standardnog prometnog traka. Ako vozite širim prometnim trakom, sustav možda neće otkriti vozilo u mrtvom kutu.

- U slučaju izloženosti snažnom elektromagnetskom zračenju (vožnja ispod vodova pod visokim naponom...) ili u jako lošim meteorološkim uvjetima (jaka kiša, snijeg...), može doći do trenutačnog poremećaja u radu sustava. Budite oprezni i pratite uvjete u prometu.

Postoji opasnost od nesreće.

Zbog senzora ugrađenih u odbojnike, sve zahvate (popravka, zamjene, sitnih prepravaka na boji...) mora obavljati stručno osoblje.

Upozorenje o mrtvom kutu