Natrag na popis

UPOZORENJE NA IZLAZAK IZ PROMETNOG TRAKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ova funkcija upozorava vozača kada nehotično prijeđe punu ili isprekidanu crtu.

Ova funkcija koristi kameru pričvršćenu na vjetrobransko staklo iza retrovizora.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se promijeniti poravnanje kamere i to može utjecati na njezin rad. Isključite funkciju, a zatim se obratite ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalazi kamera (otklanjanje kvarova, zamjene, preinake vjetrobranskog stakla itd.) mora izvršiti ovlašteno osoblje.

Samo je Predstavnik marke ovlašten za obavljanje zahvata na sustavu.

U slučaju smetnji na sustavu

Rad sustava mogu ometati ili oslabiti određeni uvjeti kao što su:

- složeno okruženje (tunel itd.);

- loši vremenski uvjeti (snijeg, tuča, poledica itd.);

- loša vidljivost (po noći, magla itd.);

- oznake na tlu koje su izlizane, nisu dobro vidljive ili su široko razmaknute (linije su djelomično izbrisane itd.);

- zaslijepljenost (jako sunce, svjetla vozila iz suprotnog smjera itd.);

- uska, zavojita ili valovita cesta (oštri zavoji itd.);

- vozilo na maloj udaljenosti iza vas u istoj prometnoj traci.

Opasnost od lažnih upozorenja ili neprikazivanja upozorenja

Uključivanje/isključivanje

Vozila opremljena sustavom za pomoć pri navigaciji

Na multimedijalnom zaslonu 1: odaberite izbornik “Vozilo”, “Pomoć u vožnji”, “Upozorenje za napuštanje trake” zatim odaberite “ ON" ili " OFF".

Izborniku «Pomoć u vožnji» možete izravno pristupiti pomoću tipke 2 .

Vozila koja nisu opremljena sustavom za navigaciju

Pritisnite prekidač 3.

Rad

Kada je funkcija uključena, zeleni pokazivači vidljiivosti 4 lijeve i desne crte prikazuju se sivom bojom na instrumentnoj ploči.

Funkcija je spremna upozoriti ako:

- kada je brzina veća od otprilike 70 km/h;

i

- crte su otkrivene, a kontrolna svjetla vidljivosti 4, ovisno o vozilu, u zelenoj su ili bijeloj boji.

Funkcija upozorava ako se neka crta prijeđe bez uključivanje pokazivača smjera. Funkcija upozorava vozača zvučnim signalom, a, ovisno o vozilu, kontrolna svjetla vidljivosti 4 mijenjaju se u crvenu boju ili se prikazuje vizualni prikaz 5 na instrumentnoj ploči.

Uvjeti kod kojih ne dolazi do uključivanja upozorenja

- Ako su pokazivači smjera uključeni u razdoblju kraćem od 2 sekunde prije prelaska crte;

- vrlo brzi prelazak crte;

- stalna vožnja na crti;

- u zavojima, funkcija dozvoljava lagano rezanje zavoja;

- uključena svjetla upozorenja;

-...

Podešavanja

Vozila opremljena sustavom za pomoć pri navigaciji

Na multimedijalnom zaslonu odaberite 1, “Vozilo”, “Pomoć u vožnji”, “Post.upoz.za napuš.trake”.

- “Glasnoća”: podesite glasnoću upozorenja odabirom jedne od pet razina;

- “Osjetljivost”: podesite razinu osjetljivosti za otkrivanje ruba crta. Da biste to učinili, odaberite:

- “Niska” crta otkrivena priliko prelaženja;

- “Srednja” crta otkrivena prilikom približavanja;

- “Visoka” crta otkrivena u blizini.

Vozila koja nisu opremljena sustavom za navigaciju

- Kada je vozilo zaustavljeno dulje držite pritisnut prekidač 6 OK za pristup izborniku podešavanja;

- uzastopce pritišćite komandu 7 prema gore ili prema dolje do izbornika “Pomoć u vožnji”. Pritisnite prekidač 6 OK;

- uzastopce pritišćite komandu 7 prema gore ili prema dolje do izbornika “Post.upoz.za napuš.trake” i pritisnite prekidač 6 OK;

- “Auto Glasnoća”: podesite glasnoću upozorenja odabirom jedne od tri razina;

- “Osjetljivost”: podesite razinu osjetljivosti za otkrivanje ruba crta. Da biste to učinili, odaberite:

- “Nisko” crta otkrivena priliko prelaženja;

- “Prosjek” crta otkrivena prilikom približavanja;

- “Visoko” crta otkrivena u blizini.

Smetnje u radu

U slučaju neispravnosti u radu poruka “Provjerite sustav” prikazuje se na instrumentnoj ploči, a pokazivači vidljivosti lijeve i desne crte nestaju s instrumentne ploče.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Sustav upozorenja o izlasku iz prometne trake