Natrag na popis

SUSTAV NADZORA TLAKA U GUMAMA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kad je vozilo njime opremljeno, sustav upozorava na smanjenje tlaka u jednoj ili više guma.

Identifikacija sustava moguća je putem naljepnice 1 u vozilu.

Načelo rada

Ovaj sustav otkriva smanjenje tlaka u jednoj od guma mjerenjem brzine okretanja kotača u vožnji.

Kontrolno svjetlo 2 uključuje se na armaturnoj ploči kako bi upozorilo vozača na nedovoljan tlak (ispuhana, probušena guma itd.).

Uvjeti rada

Sustav se mora ponovno početno podesiti na tlak naveden na naljepnici s podacima o tlaku u gumama (pogledajte informacije u odjeljku “Tlak u gumama” u 4. poglavlju) jer u protivnom možda neće dati pouzdano upozorenje u slučaju značajnog gubitka tlaka.

Ponovno početno podešavanje uvijek se mora provoditi nakon provjere tlaka u svim četirima gumama dok su hladne.

U sljedećim slučajevima postoji opasnost zakašnjele reakcije ili neispravnog rada sustava:

- sustav nije početno podešen nakon napuhavanja ili nekog drugog zahvata na kotačima;

- sustav je loše početno podešen: tlak napuhavanja guma razlikuje se od preporučenih vrijednosti tlaka;

- značajna promjena opterećenja ili raspodjela opterećenja na jednoj strani vozila;

- sportska vožnja s jakim ubrzavanjem;

- vožnja po kolniku prekrivenom snijegom ili skliskoj cesti;

- vožnja s lancima za snijeg;

- postavljanje samo jedne nove gume;

- upotreba guma koje nije homologirala mreža marke.

Sustav možda neće otkriti naglo smanjenje tlaka u gumama (pucanje gume...).

Ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama

Mora se izvršiti u sljedećim slučajevima:

- nakon svakog ponovnog napuhavanja ili ponovnog početnog podešavanja tlaka u gumama;

- nakon zamjene kotača;

- nakon međusobne zamjene kotača.

Vrijednosti tlaka napuhavanja moraju odgovarati trenutačnoj upotrebi vozila (vožnja bez opterećenja, pod opterećenjem, vožnja po autocesti...).

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

Funkcija ne djeluje umjesto vozača. Ona dakle ne može, u niti jednom slučaju, zamijeniti oprez niti odgovornost vozača. Provjerite tlak u gumama, uključujući rezervni kotač, jednom mjesečno.

Postupak ponovnog početnog podešavanja

Uz uključen kontakt i zaustavljeno vozilo:

- ovisno o vozilu, kratko pritisnite prekidač 6 onoliko puta koliko je potrebno za postavljanje u područje 7;

- kratko pritišćite prekidač 3 ili 4 da biste došli do stranice “reset tlaka guma dugo pritisnuti”;

- Prekidač 5 OK držite pritisnutim da biste pokrenuli ponovno početno podešavanje.

Prekidač 5 držite pritisnutim dok se ne pojavi poruka “postupak je završen”. Sada možete voziti.

Tablica u nastavku prikazuje moguće poruke koje se odnose na postupak ponovnog početnog podešavanja gume.

Koraci

Poruke

Očitanja

-

reset tlaka guma dok auto stoji

Poruka se prikazuje tijekom vožnje. Ako želite ponovno početno podesiti tlak svih četiriju guma, zaustavite vozilo.

1

reset tlaka guma dugo pritisnuti

Da biste ponovno početno podesili tlak svih četiriju guma dok je vozilo zaustavljeno, držite pritisnutim prekidač 5 OK kako biste pokrenuli ponovno početno podešavanje dok se ne prikaže poruka “ako je tlak OK [stisni i drži]”.

2

ako je tlak OK [stisni i drži]

Poruka treperi kako bi označila da je sustav registrirao postupak ponovnog početnog podešavanja. Ako je tlak svih četiriju guma ispravno postavljen na vrijednosti preporučene na naljepnici s podacima o tlaku u gumama (pogledajte odjeljak “Tlak u gumama” u 4. poglavlju), držite pritisnutim prekidač 5 OK dok se ne pojavi poruka “postupak je završen”.

3

postupak je završen

Postupak ponovnog početnog podešavanja uspješno je dovršen. Sada možete voziti.

Podešavanje tlaka u gumama

Tlak svih četiriju guma mora se postaviti dok su gume hladne (pogledajte na naljepnicu na rubu vozačevih vrata).

U slučaju kada se provjera tlaka ne može obaviti na hladnim gumama, treba povećati preporučene vrijednosti tlaka za 0,2 do 0,3 bara ( 3 PSI).

Nikada se ne smije ispuštati zrak iz vrućih guma.

Nakon svakog ponovnog napuhavanja ili podešavanja tlaka u gumama pokrenite ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama.

Zamjena kotača/guma

Upotrebljavajte isključivo opremu koju je homologirala mreža marke jer u protivnom postoji opasnost od zakašnjele intervencije ili neispravnog rada sustava. Pogledajte informacije u odlomku “Gume” u 5. poglavlju.

Nakon svake zamjene kotača/gume ponovno podesite tlak u gumama i pokrenite resetiranje propisane vrijednosti tlaka u gumama.

Rezervni kotač

Kada je vozilo njime opremljeno i kada je postavljen na vozilo, podesite tlak u gumama i pokrenite ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama.

Raspršivač za popravak guma i set za napuhavanje

Upotrebljavajte isključivo opremu koju je homologirala mreža marke jer u protivnom postoji opasnost od zakašnjele intervencije ili neispravnog rada sustava. Pogledajte odjeljak “Komplet za napuhavanje guma” u 5. poglavlju.

Nakon upotrebe seta za napuhavanje guma podesite tlak u gumama i pokrenite ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama.

Neispravnosti tlaka u gumama

Tablica na sljedećoj stranici navodi poruke upozorenja koje se pojavljuju na ploči s instrumentima 8 kada sustav otkrije neispravnost tlaka u gumama.

Informacije na ploči s instrumentima upozoravaju na moguće neispravnosti tlaka u gumama (npr. uslijed ispuhane ili probušene gume).

Kontrolna svjetla

Poruke

Očitanja

napumpati gume i resetirati

To označava da je otkriven nedovoljan tlak ili u gumi ili probušena guma. Provjerite i podesite tlak svih četiriju guma dok su hladne i ponovno početno podesite sustav.

napumpati gume i resetirati

To znači da ponovno početno podešavanje nije uspjelo. Provjerite i ponovno podesite tlak u gumi prije ponovnog pokretanja postupka ponovnog početnog podešavanja.

napumpati gume i resetirati

To znači da je posljednje ponovno početno podešavanje sustava provedeno prije više od 6 mjeseci ili nakon prijeđene kilometraže od oko 10.000 km. Provjerite i ponovno podesite tlak u gumama prije ponovnog pokretanja drugog postupka ponovnog početnog podešavanja.

+ ©

Provjerite TPW

To ukazuje na kvar sustava. Obratite se ovlaštenom zastupniku.

TPW nedostupan

To znači da je na vozilo postavljen rezervni kotač za slučaj nužde različite veličine od četiri preostala kotača. Sustav ostaje nedostupan sve dok se ne postavi kotač jednake veličine kao i ostali kotači te dok se ne provede postupak ponovnog početnog podešavanja.

Kada je vozilo njim opremljeno, sustav nad-zire tlak u gumama.

Načelo rada

Svaki kotač (osim rezervnog) ima senzor, ugrađen u ventil za napuhavanje, koji sustavno mjeri tlak u gumama.

Sustav na instrumentnoj ploči 1 prikazuje trenutačne vrijednosti tlaka i upozorava vozača u slučaju da je tlak nedovoljan.

Ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama

Mora se izvršiti u sljedećim slučajevima:

- kada se propisana vrijednost tlaka u gumama mora promijeniti kako bi se prilagodila uvjetima upotrebe (vožnja bez opterećenja, pod opterećenjem, vožnja po autocesti...);

- nakon zamjene položaja kotača (ovaj se postupak ne preporučuje);

- nakon zamjene kotača.

Uvijek se mora izvršiti nakon provjere napuhanosti sve četiri gume na hladno.

Vrijednosti tlaka napuhavanja moraju odgovarati trenutačnoj upotrebi vozila (vožnja bez opterećenja, pod opterećenjem, vožnja po autocesti...).

Ako je vozilo opremljeno navigacijskim sustavom, postupak ponovnog početnog podešavanja može se provesti i pomoću multimedijskog zaslona: pogledajte upute za opremu.

Postupak ponovnog početnog podešavanja

Uz uključen kontakt i zaustavljeno vozilo:

kratko pritišćite prekidač 5 dok ne dođete do 6 područja ploče s instrumentima 1;

- kratko pritišćite prekidač 2 ili 3 da biste došli do stranice “Tlak u gumama”;

- gumb 4 držite pritisnutim (na otprilike 3 sekunde) za pokretanje ponovnog početnog podešavanja. Treptanje ikona guma popraćeno porukama “Podešavanj.tlaka u tijeku” i zatim “Lokacija pneum. u tijeku” označava da je zahtjev za ponovno početno podešavanje referentne vrijednosti tlaka guma potvrđen.

Ponovno početno podešavanje može potrajati nekoliko minuta vožnje.

Ako nakon ponovnog početnog podešavanja slijede kratke vožnje, poruka “Lokacija pneum. u tijeku” može ostati prikazana i nakon nekoliko uzastopnih pokretanja.

Napomena: propisana vrijednost tlaka u gumama ne smije biti manja od preporučene i navedene na naljepnici na okviru vrata.

Kontrolno svjetlo ® nalaže, zbog vaše sigurnosti, obavezno trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu.

Tablica u nastavku prikazuje moguće poruke koje se odnose na postupak ponovnog početnog podešavanja gume.

Koraci

Prikazi

Poruke

Očitanja

1

reset tlaka guma dugo pritisnuti

Dok je kontakt uključen, a vozilo zaustavljeno, započnite ponovno početno podešavanje tlaka u svim četirima gumama tako da prekidač 4 OK držite pritisnutim.

2

Podešavanj.tlaka u tijeku

Navodnici “---” ispred svakog kotača treperit će kako bi označili da je sustav registrirao ponovno početno podešavanje tlaka u gumama za sva četiri kotača.

3

Lokacija pneum. u tijeku

Navodnici “---” ispred svakog kotača ostaju osvijetljeni. Taj sustav ponovo početno podešava tlak u gumama za sve četiri gume. Sada možete voziti. Poruka može ostati prikazana tijekom kratkih putovanja.

Napomena: za vrijeme ponovnog početnog podešavanja nadzor tlaka u gumama i dalje radi.

4

Prikazuje se vrijednost tlaka u svim četirima gumama: postupak ponovnog početnog podešavanja dovršen je i uspješan.

Podešavanje tlaka u gumama

Vrijednosti tlaka moraju se podešavati na hladno (pogledajte naljepnicu na rubu vrata vozača). Ako ne možete provjeriti tlak u hladnim gumama, povećajte preporučene vrijednosti tlaka za 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikada se ne smije ispuštati zrak iz vrućih guma.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

Funkcija ne djeluje umjesto vozača. Ona dakle ne može, u niti jednom slučaju, zamijeniti oprez niti odgovornost vozača. Provjerite tlak u gumama, uključujući rezervni kotač, jednom mjesečno.

Zamjena kotača/guma

Za ovaj sustav potrebna je posebna oprema (kotači, gume, ukrasni poklopci...). Pogledajte odlomak “Gume” u 5. poglavlju.

Potražite savjet Predstavnika marke za zamjenu guma, te kako biste saznali koja je dodatna oprema kompatibilna sa sustavom i dostupna u mreži marke: upotreba svake druge dodatne opreme mogla bi ugroziti pravilan rad sustava.

Rezervni kotač

Kada je vozilo njime opremljeno, rezervni kotač nema senzor.

Zamjena kotača

sustavu će možda trebati nekoliko minuta, ovisno o načinu vožnje, za uzimanje u obzir položaja kotača i tlaka, provjeravajte tlak u gumama nakon svakog zahvata.

Raspršivač za popravak guma i set za napuhavanje

Zbog karakteristika ventila upotrebljavajte samo opremu koju je homologirala mreža marke. Pogledajte odlomak “Set za napuhavanje guma” u 5. poglavlju.

Neispravnosti tlaka u gumama

Tablica na sljedećoj stranici navodi poruke upozorenja koje se pojavljuju na ploči s instrumentima 1 kada sustav otkrije neispravnost tlaka u gumama.

Informacije na ploči s instrumentima upozoravaju na moguće neispravnosti tlaka u gumama (npr. uslijed ispuhane ili probušene gume). Kontrolno svjetlo ® nalaže, zbog vaše sigurnosti, obavezno trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu.

Kontrolna svjetla

Poruke

Prikazi

Očitanja

Podesite tlak u gumama

Kotač i pridružena vrijednost tlaka prikazani su žutom bojom.

To znači da je otkriven nedovoljan tlak u gumi. Provjerite i podesite tlak svih četiriju guma dok su hladne, a zatim ponovno početno podesite sustav.

+ ®

Guma probušena

Kotač i pridružena vrijednost tlaka prikazani su crvenom bojom.

To označava da je guma dotičnog kotača probušena ili jako ispuhana. Podesite tlak svih četiriju guma dok su hladne i ponovno početno podesite sustav ako je guma ispuhana. Zamijenite gumu (ili je dajte zamijeniti) ako je probušena.

+ ©

Provjerite sntg

Kotač se više ne prikazuje.

To označava odsutnost senzora na najmanje jednom kotaču (npr. na rezervnom kotaču za slučaj nužde) ili kvar senzora. Obratite se ovlaštenom zastupniku.

Lokacija pneum. neuspješna

To znači da sustav nije mogao odrediti tlak svake gume. To može biti uzrokovano uporabom senzora koji nije preporučio ovlašteni zastupnik. Sustav nadzora senzora tlaka u gumama i dalje radi.

Nadzor tlaka u gumama