Natrag na popis

REGULATOR BRZINE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulator brzine funkcija je koja vam pomaže u održavanju vaše brzine vožnje na stalnoj vrijednosti koju ste izabrali, a naziva se namještena brzina.

Tu brzinu regulatora moguće je podesiti pri brzini od minimalno 30 km/h.

Komande

1 Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje.

2 Komanda za:

a uključivanje, memoriranje i uzlazna promjena namještene brzine ( +) ;

b silazna promjena namještene brzine ( -).

3 Uključivanje i pozivanje upamćene namještene brzine ( R).

5 Stavljanje funkcije u mirovanje (s memoriranjem namještene brzine) ( O).

4 Ova komanda uključuje se samo za vozila opremljena prilagodljivim regulatorom brzine (pogledajte članak “Prilagodljivi regulator brzine” u 2. poglavlju).

Funkcija regulator brzine ni u kojem slučaju ne utječe na kočioni sustav.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ne djeluje umjesto vozača. Ona dakle ne može ni u kojem slučaju zamijeniti poštivanje ograničenja brzine, niti oprez (uvijek budite spremni na kočenje u svim okolnostima), niti odgovornost vozača. Regulator brzine se ne smije upotrebljavati kod gustog prometa, na zavojitoj ili skliskoj cesti (poledica, voda na cesti, šljunak) i kod nepovoljnih meteoroloških uvjeta (magla, kiša, bočni vjetar…).

Opasnost od nesreće.

Pokretanje

Pritisnite prekidač 1, na strani .

Uključuje se zeleno kontrolno svjetlo ili , a na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka "Tempomat”, popraćena crticama kako bi označila da je funkcija regulatora uključena i u očekivanju pohranjivanja brzine kretanja.

Namještanje brzine

Pri stabilnoj brzini (većoj od otprilike 30 km/h), pritisnite prekidač 2 na strani a ( +): funkcija je uključena, a trenutna brzina je upamćena.

Brzina kretanja zamjenjuje crtice, a regulacija brzine potvrđuje se prikazom brzine kretanja, poruke “Tempomat” i, ovisno o vozilu, kontrolnim svjetlom , kao i kontrolnim svjetlom ili .

Ako pokušate uključiti funkciju pri brzini manjoj od 30 km/h, prikazuje se poruka “Brzina netočna” i funkcija ostaje isključena.

Vožnja

Nakon što je namještena brzina upamćena i kada je regulacija uključena, možete maknuti nogu s papučice gasa.

Pažnja, ipak se preporučuje da noge ostanu u blizini papučica kako biste bili spremni reagirati u hitnim slučajevima.

Promjena namještene brzine

Namještenu brzinu možete mijenjati uzastopnim pritiscima na prekidač 2 :

- na strani a ( +) za povećanje brzine;

- na strani b ( -) za smanjenje brzine.

Prekoračenje namještene brzine

U svakom trenutku je moguće prijeći namještenu brzinu djelovanjem na papučicu gasa. Tijekom prelaženja brzine, namještena vrijednost brzine trepće na instrumentnoj ploči.

Zatim otpustite papučicu gasa: nakon nekoliko sekundi vozilo se automatski vraća na početnu namještenu brzinu.

Funkcija ne može održati namještenu brzinu

U slučaju strmog nagiba sustav ne može održavati brzinu kretanja: pohranjena brzina trepće na prikazu informacija na instrumentnoj ploči kako bi vas o tome obavijestila.

Funkcija regulator brzine ni u kojem slučaju ne utječe na kočioni sustav.

Stavljanje funkcije u stanje pripravnosti

Funkcija ulazi u stanje mirovanja kada djelujete na:

- prekidač 5 ( O);

- papučica kočnice;

- papučicu spojke ili prijelazom u neutralan položaj za vozila s automatskim mjenjačem.

Brzina kretanja pohranjena je i prikazuje se na instrumentnoj ploči popraćena porukom “Memorirano”. Stanje mirovanja potvrđuje se prikazivanjem brzine kretanja sivom bojom i porukom “Memorirano” te, ovisno o vozilu, gašenjem kontrolnog svjetla .

Pozivanje namještene brzine

Ako je neka brzina upamćena, moguće ju je pozvati, nakon što ste provjerili da su uvjeti u prometu prilagođeni (promet, stanje kolnika, meteorološki uvjeti…). Pritisnite prekidač 3 ( R) ako je brzina vozila veća od 30 km/h.

Kad se pozove pohranjena brzina, uključivanje regulatora brine potvrđuje se prikazivanjem brzine kretanja zajedno s porukom “Tempomat” i, ovisno o vozilu, uključivanjem kontrolnog svjetla .

Napomena: ako je prethodno pohranjena brzina veća od trenutne brzine, vozilo će jako ubrzati do te brzine.

Kada je funkcija regulatora u stanju mirovanja, pritiskom na stranu a ( +) prekidača 2 ponovno se uključuje funkcija regulatora, a da se ne uzima u obzir upamćena brzina: uzima se u obzir brzina kojom vozilo vozi.

Isključivanje funkcije

Funkcija regulatora brzine se prekida djelovanjem na prekidač 1, u tom slučaju više nema upamćene brzine. Gašenje, ovisno o vozilu, zelenog kontrolnog svjetla ili zelenih kontrolnih svjetala i te povezana poruka na instrumentnoj ploči potvrđuje da je isključen.

Funkcija u mirovanju ili prekid rada funkcije regulatora brzine ne dovodi do brzog smanjenja brzine: potrebno je kočiti pritiskom na kočionu papučicu.