Natrag na popis

PREDNJI NASLONI ZA GLAVU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Za podizanje naslona za glavu

Povucite naslon za glavu prema gore do željene visine. Provjerite je li njegovo zabravljenje dobro.

Za spuštanje naslona za glavu

Pritisnite gumb 2 i spustite naslon za glavu do željene visine. Provjerite je li njegovo zabravljenje dobro.

Za podešavanje nagiba

Ako je vaše vozilo opremljeno, dio A pomaknite prema sebi ili od sebe, u zahtijevani položaj

Za vađenje naslona za glavu

Podignite naslon za glavu u najviši položaj (ako je potrebno nagnite naslon sjedala prema natrag). Pritisnite gumb 2 i podignite ga dok ga ne izvadite.

Za ponovno stavljanje naslona za glavu

Pazite na čistoću šipki naslona za glavu 1. Šipka s utorima mora se umetnuti u vodilicu 3 opremljenu gumbom za zabravljenje 2. Stavite šipke naslona za glavu u vodilice (ako je potrebno nagnite naslon prema natrag). Pritisnite gumb 2 i gurnite naslon za glavu do blokiranja te ga zatim namjestite na željenu visinu. Provjerite je li svaka šipka 1 dobro zabravljena na naslonu sjedala.

Budući da je naslon za glavu sigurnosni element, pazite da je on uvijek na svom mjestu i u pravilnom položaju: razmak između vaše glave i naslona za glavu mora biti minimalan; vrh naslona za glavu mora biti što je bliže moguće vašem tjemenu A.