Natrag na popis

PREDNJA SJEDALA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Podešavanja

Za pomicanje sjedala prema naprijed ili nazad

Podignite ručicu 1 za odbravljenje. Kada dostignete željeni položaj, otpustite ručicu i provjerite je li sjedalo blokirano u tom položaju.

Za podizanje ili spuštanje sjedišta sjedala

Djelujte na ručicu 2 onoliko puta koliko je potrebno prema gore ili prema dolje.

Za nagib naslona

Podignite ručicu 3 i nagnite naslon sjedala do željenog položaja. U željenom položaju, otpustite ručicu i provjerite je li zabravljenje dobro.

Za podešavanje sjedala u predjelu križa

Ovisno o vozilu:

- pomaknite prekidač 4 prema naprijed, nazad, gore ili dolje;

ili

- spustite ručicu 5 kako biste pojačali oslonac i podignite je kako biste ga ublažili.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja radite dok vozilo stoji.

Kako učinkovitost sigurnosnih pojaseva ne bi bila narušena, preporučamo vam da ne naginjete previše unazad naslone sjedala.

Nikakvi predmeti ne smiju se nalaziti na podu (sjedalo vozača): naime u slučaju naglog kočenja, ti predmeti mogu skliznuti pod papučice i onemogućiti njihovu upotrebu.

Položaj stolić

Ovisno o vozilu, naslon na strani putnika se može preklopiti na sjedište i tako dolazi u položaj stolića.

- Spustite naslon za glavu;

- povucite sjedalo unazad;

- podignite ručku 3 i nagnite naslon sjedala prema naprijed što je više moguće;

- povucite ručicu 7 i spustite naslon do kraja.

Prilikom upotrebe sjedala suvozača u položaju stolića zabranjena je upotreba 2 stražnja sjedala koja se nalaze iza njega.

Ponovno namještanje sjedala

Pazite da niti jedan predmet ne ometa djelovanje na sjedalo.

- Povucite ručicu 7 i podignite naslon, provjerite je li njegovo zabravljenje dobro;

- namjestite sjedište.

Radi vaše sigurnosti, učvrstite predmete koje prevozite kada je sjedalo u položaju stolića.

Pazite da pridržavate naslon sjedala prilikom postavljanja u položaj ravnog poda. Opasnost od ozljeda.

Prilikom postavljanja naslona prednjeg sjedala u položaj stolića obavezno isključite prednji airbag suvozača (informacije potražite u odjeljku "Sigurnost djece: kako uključiti i isključiti prednji airbagsuvozača" u 1. poglavlju).

Predmeti koji se nalaze na naslonu u položaju stolića mogu postati opasni projektili u slučaju da se airbag otvori i uzrokovati teške ozljede.

Naljepnica (na armaturnoj ploči) i oznake (na vjetrobranskom staklu) podsjećaju vas na te upute.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

Funkcije

Masaža

Na multimedijskom zaslonu možete pristupiti funkciji masaže sjedala vozača. Na vozilima koja su njime opremljena, prekidač 6 omogućuje izravan pristup izborniku “Masaža” s multimedijskog zaslona.

Za uključivanje funkcije:

- odaberite izbornik “Vozilo”,”Sjedala” a zatim “Masaža”;

- odaberite vrstu poruke (“Osvježavajuća”, “Opuštajuća” ili “Lumbalna”);

- podešavanje jačine (+ ili -);

- podešavanje brzine (+ ili -);

- ponovno početno podešavanje odabranih parametara. Pritisnite 7 pa zatim “Poništi”;

- uključivanje/isključivanje masažnog sjedala ( ON ili OFF).

Napomena: način rada odabran u izborniku “ Multi-Sense" može utjecati na konfiguraciju poruke (pogledajte informacije u poglavlju " Multi-Sense" u odjeljku 3).

Više objašnjenja potražite u knjižici uputstava multimedijalne opreme.

Grijana sjedala

Kod uključenog kontakta

- pritiskom na prekidač 8 na željenom sjedalu po prvi put aktivira se sustav grijanja na najvišoj razini. Uključuju se oba ugrađena kontrolna svjetla prekidača;

- drugi pritisak smanjuje grijanje na najmanju razinu. Pali se jedno ugrađeno kontrolno svjetlo.

- trećim pritiskom gasi se grijanje.