Natrag na popis

PODEŠAVANJE SVJETLOSNIH SNOPOVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na vozilima koja su njome opremljena, komanda A omogućava podešavanje visine svjetlosnog snopa ovisno o opterećenju.

Okrećite komandu A prema dolje za spuštanje farova ili prema gore za podizanje.

Na vozilima koja nisu opremljena komandom A podešavanje farova obavlja se automatski sukladno opterećenju vozila.

Verzije s halogenim žaruljama

Primjeri podešavanja komande A u skladu s opterećenjem

5 vrata

Karavan

4 vrata

Vozač sam ili sa suvozačem

0

0

0

Sva sjedala zauzeta

1 ili 2

1

1

Vozač s putnicima i prtljagom (ili teretom) koji dostiže maksimalnu dopuštenu masu pod opterećenjem

2 ili 3 ili 4*

2 ili 3*

3

Vozač bez putnika i prtljage (ili tereta) koji dostiže maksimalnu dopuštenu masu pod opterećenjem

4

3 ili 4*

4

*ovisno o vozilu

U donjoj tabeli navedeno je nekoliko primjera. U svakom slučaju, podesite upravljač A ovisno o opterećenju vozila, tako da je cesta vidljiva i da ne zaslijepi ostale vozače.

Verzije s LED žaruljama

Primjeri podešavanja komande A u skladu s opterećenjem

5 vrata

Karavan

4 vrata

Vozač sam ili sa suvozačem

0

0

0

Sva sjedala zauzeta

1

1

1

Vozač s putnicima i prtljagom (ili teretom) koji dostiže maksimalnu dopuštenu masu pod opterećenjem

2 ili 3*

2 ili 3*

3

Vozač bez putnika i prtljage (ili tereta) koji dostiže maksimalnu dopuštenu masu pod opterećenjem

3 ili 4*

3

3 ili 4*

*ovisno o vozilu

U donjoj tabeli navedeno je nekoliko primjera. U svakom slučaju, podesite upravljač A ovisno o opterećenju vozila, tako da je cesta vidljiva i da ne zaslijepi ostale vozače.

Automatsko uključivanje dugih svjetala