Natrag na popis

PEPELJARA, UPALJAČ ZA CIGARETE, UTIČNICA ZA DODATNU OPREMU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Upaljač za cigarete 1

S uključenim kontaktom gurnite upaljač za cigarete 1, sam iskače s malim klikom čim se zažari. Povucite ga. Nakon upotrebe, vratite ga nazad, ali ga nemojte pritisnuti do kraja.

Pepeljara 3

Može se postaviti na bilo koji položaj 2.

Za otvaranje, podignite poklopac. Za pražnjenje povucite pepeljaru prema sebi, odvojit će se iz svog ležišta 2.

Ako vaše vozilo nije opremljeno upaljačem za cigarete i pepeljarom, možete ih nabaviti kod Predstavnika marke.

Utičnice za dodatnu opremu 4

Možete upotrebljavati jednu od utičnica 4. Predviđene su za priključivanje opreme koju je odobrila naša tehnička služba.

Priključujte samo dodatnu opremu kojoj je maksimalna snaga 120 vata (12 V).

Ako se istovremeno upotrebljava više utičnica za dodatnu opremu, ukupna snaga priključene dodatne opreme ne smije prelaziti 180 vata.

Opasnost od požara.