Natrag na popis

KLIMA UREĐAJ: informacije i upute za rad

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Savjeti za upotrebu

U nekim slučajevima (klima uređaj je isključen, recirkulacija zraka je isključena, brzina ventilacije je nula ili je mala itd.) možete ustanoviti stvaranje pare na staklima i na vjetrobranskom staklu vozila.

U slučaju pare, upotrijebite funkciju “brzog postizanja dobre vidljivosti” kako biste uklonili paru, a zatim radije upotrijebite klima uređaj u automatskom načinu rada kako biste spriječili njezino stvaranje.

Potrošnja

Normalno je da se povećava potrošnja goriva (posebice u gradskoj vožnji) za vrijeme rada klima uređaja.

Za vozila opremljena klima uređajem bez automatskog načina rada, isključite sustav kad vam više nije potreban.

Savjeti za smanjenje potrošnje, a time i za pomoć u očuvanju okoliša

Vozite s otvorenim uvodnicima zraka i sa zatvorenim prozorima. Ako vozilo ostane parkirano na jakom suncu, otvorite vrata na nekoliko minuta prije pokretanja motora da izađe vrući zrak.

Održavanje

Potražite u knjižici održavanja vašeg vozila informaciju o učestalosti kontrole.

Smetnje u radu

Općenito, u slučaju neke smetnje u radu, potražite savjet kod Predstavnika marke.

- Smanjena učinkovitost odmrzavanja, odmagljivanja ili klimatiziranja zraka.

Uzrok tomu može biti zaprljanost uloška filtra putničkog prostora.

- Ne stvaranje hladnog zraka.

Provjerite dobar položaj komandi i ispravnost osigurača. U protivnom prekinite rad sustava.

Prisutnost vode ispod vozila

Nakon duže upotrebe klima uređaja, normalno je da ima vode ispod vozila uslijed kondenzacije.

Vozila opremljena načinom rada ECO

Kada je funkcija uključena, način rada ECO može smanjiti snagu klima uređaja. Pogledajte odlomak “Savjeti za vožnju, eko-vožnja” u 2. poglavlju.

Nemojte umetati ništa u sustav ventilacije (na primjer u slučaju neugodnih mirisa...).

Opasnost od oštećenja ili požara.

Redovito upotrebljavajte klima uređaj, čak i po hladnom vremenu, uključujući ga barem jednom mjesečno na otprilike 5 minuta.

Nemojte otvarati sustav rashladnog plina. Rashladni plin je opasan za oči i za kožu.

Sustav rashladnog plina može sadržavati fluorirane stakleničke plinove.

Ovisno o vozilu, sljedeće informacije prikazat će se na naljepnici A koja se nalazi u motornom prostoru.

Prisutnost i položaj informacija na naljepnici A ovisi o vozilu.

Ñ Vrsta rashladnog plina.

Vrsta ulju u sustavu klima uređaja

Zapaljivi proizvod

Pogledajte knjižicu uputa

Održavanje

Količina rashladnog plina u vozilu.

x.xxx kg

Potencijal globalnog zagrijavanja (ekvivalent CO2).

GWP xxxxx

Količina u težini i ekvivalentu CO2.

CO2 ekv. x.xx t

Nemojte otvarati sustav rashladnog plina. Rashladni plin je opasan za oči i za kožu.

Prije obavljanja bilo kakvog zahvata u motornom prostoru, obavezno isključite kontakt (pogledajte odlomak “Pokretanje, zaustavljanje motora” u 2. poglavlju).

Sustav grijanja i klimatizacije zraka