Natrag na popis

KLIMA UREĐAJ S RUČNIM UPRAVLJANJEM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Komande

1 Podešavanje temperature zraka/funkcija “Brzog postizanja dobre vidljivosti”

2 Odleđivanje/odmagljivanje stražnjeg stakla i, ovisno o vozilu, retrovizora.

3 Klima uređaj.

4 Recirkulacija zraka.

5 Podešavanje raspodjele zraka u putničkom prostoru.

6 Podešavanje brzine ventiliranja

7 Prilagođavanje brzine ventiliranja i zaustavljanje sustava.

Uključivanje ili isključivanje klima uređaja

Klima uređaj uključuje se (kontrolno svjetlo uključeno) ili isključuje (kontrolno svjetlo isključeno) pomoću komande 3.

Upotreba klima uređaja omogućava:

- snižavanje temperature u putničkom prostoru;

- brže odmagljivanje.

Pokazivači

Sljedeća se kontrolna svjetla prikazuju na multimedijskom zaslonu A:

8 Temperatura zraka.

9 Aktivni način rada.

10 Brzina ventiliranja.

11 Raspodjela zraka u putničkom prostoru.

Raspodjela zraka u putničkom prostoru

Postoji pet mogućnosti raspodjele zraka. Okrenite komandu 5 kako biste odabrali vaš način raspodjele zraka.

Raspodjela zraka prikazuje se na multimedijskom zaslonu.

õ Dovod zraka je usmjeren prema otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i prednjih bočnih stakala.

÷ Dovod zraka je usmjeren prema svim uvodnicima zraka, otvorima za odmagljivanje prednjih bočnih stakala, otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i nogama putnika.

ó Dovod zraka usmjeren je prvenstveno prema nogama putnika.

G Dovod zraka je usmjeren prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči, prema nogama putnika na prednjem sjedalu i, ovisno o vozilu, prema putnicima na sjedalima u drugom redu.

J Dovod zraka usmjeren je samo prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči.

Podešavanje temperature zraka

Okrećite komandu 1 s obzirom na željenu temperaturu. Što se više stupaca prikazuje na multimedijskom zaslonu, to je temperature viša.

Prilikom dulje upotrebe klima uređaja, može postati hladno. Za povećavanje temperature, okrenite komandu 1 u desno.

Odleđivanje-odmagljivanje stražnjeg stakla

Dok motor radi, pritisnite komandu 2. Pali se kontrolno svjetlo rada.

Ova funkcija omogućava brzo električno odmagljivanje stražnjeg stakla i grijanih električnih retrovizora (za vozila koja su njima opremljena).

Za izlazak iz te funkcije ponovno pritisnite komandu 2.

Ako je prisutna pogreška, odmagljivanje automatski prestaje.

Funkcija “brzo postizanje dobre vidljivosti”

Pritisnite komandu 1: uključuje se kontrolno svjetlo u gumbu.

Ova funkcija omogućuje brzo odleđivanje i odmagljivanje vjetrobranskog i stražnjeg stakla, prednjih bočnih stakala i vanjskih retrovizora (ovisno o vozilu). Ona uvjetuje automatsko uključivanje klima uređaja i odleđivanja stražnjeg stakla.

Uključivanje recirkulacije zraka

Pritisnite komandu 4: uključuje se kontrolno svjetlo u gumbu. U tim uvjetima, zrak je uzet iz putničkog prostora i tamo cirkulira bez usisavanja vanjskog zraka. Recirkulacija zraka omogućava:

- izolaciju od zraka izvana (prometovanje u zagađenim područjima...);

- brže hlađenje putničkog prostora.

Promjena brzine ventiliranja

Uvijek možete prilagoditi brzinu ventiliranja pritiskom na komande 6 ili 7 kako bi se povećala ili smanjila brzina ventilatora.

Sustav je isključen ( OFF): brzina ventiliranja je nula (zaustavljeno vozilo). No možda ćete ipak osjetiti slab protok zraka dok je vozilo u pokretu.

Zaustavljanje sustava

Da biste isključili sustav, pritisnite komandu 7 više puta sve dok se ne prikaže poruka “ OFF" na multimedijskom zaslonu.

No možda ćete osjetiti slab protok zraka dok je vozilo u pokretu.

Duža upotreba recirkulacije zraka može dovesti do stvaranja pare na bočnim staklima i vjetrobranskom staklu te do neugodnih mirisa uslijed cirkulacije neobnovljenog zraka u putničkom prostoru. Stoga se savjetuje povratak u normalan način rada (vanjski zrak) ponovnim pritiskom komande 4 čim recirkulacija zraka više nije potrebna.