Natrag na popis

FUNKCIJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovaj sustav omogućuje smanjenje potrošnje goriva i emisije stakleničkih plinova.

Sustav se automatski uključuje prilikom pokretanja vozila. Sustav zaustavlja motor u vožnji (stanje mirovanja) kada se vozilo zaustavi (u slučaju prometne gužve, zaustavljanja na semaforu...).

Uvjeti za stavljanje u stanje mirovanja

Vozilo je voženo od njegovog posljednjeg zaustavljanja.

Za automatski mjenjač:

- mjenjač je u položaju D, M ili N;

- a papučica kočnice je pritisnuta (dovoljno jako);

- a papučica gasa nije pritisnuta;

- a brzina vozila je nula tijekom otprilike 1 sekunde.

Stanje mirovanja motora ostaje uključeno ako je uključen položaj P ili ako je položaj N uključen sa zategnutom parkirnom kočnicom, a papučica kočnice je otpuštena.

Za ručni mjenjač:

- Ručica mjenjača je u neutralnom položaju (praznom hodu);

- a papučica spojke je otpuštena. Ako kontrolno svjetlo trepće, to znači da papučica spojke nije dovoljno otpuštena;

- a brzina vozila manja je od otprilike 3 km/h.

U slučaju neželjenog zaustavljanja motora, a ako je sustav djelatan, motor će se ponovno pokrenuti kada do kraja pritisnete papučicu spojke.

Nikada ne ostavljajte vozilo da radi s motorom u stanju mirovanja (upaljeno je kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči).

Za sva vozila:

Kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči pali se kad je motor u stanju pripravnosti. Dodatna oprema vozila ostaje djelatna za vrijeme trajanja stanja mirovanja motora.

Ovisno o vozilu, kada motor prijeđe u stanje mirovanja, servo upravljač možda više neće biti funkcionalan.

U tom slučaju ponovno postaje funkcionalan kad motor više ne bude u stanju mirovanja ili brzina prijeđe otprilike 1 km/h (nizbrdica, uzbrdica itd.).

U slučaju stanja mirovanja motora, automatska parkirna kočnica (ovisno o vozilu) neće se automatski zategnuti.

Prije nego što izađete iz vozila obavezno morate isključiti kontakt (pogledajte informacije u odjeljku 2 “Pokretanje, zaustavljanje motora”).

Sprječavanje stanja mirovanja motora

U nekim je situacijama, primjerice, prilikom ulaska u raskršće, moguće, dok je sustav uključen, zadržati motor u radu za brzo ponovno pokretanje.

Automatski mjenjač:

Držite vozilo imobilizirano lagano pritišćući papučicu kočnice.

Ručni mjenjač:

Držite pritisnutom papučicu spojke.

Isključenje stanja mirovanja motora

Za automatski mjenjač:

- papučica kočnice je otpuštena, uključen je položaj D ili M:

- ili je papučica kočnice otpuštena, uključen je položaj N, a parkirna kočnica je otpuštena;

- ili je papučica kočnice ponovno pritisnuta, uključen je položaj P ili je uključen položaj N, a zategnuta je parkirna kočnica;

- ili je uključen položaj R;

- ili je pritisnuta papučica gasa;

- ili je ručnom načinu rada ručica mjenjača pomaknuta prema + ili -.

Za ručni mjenjač:

- uključen je prazan hod i papučica spojke je lagano pritisnuta ili

- uključena je brzina i papučica spojke je do kraja pritisnuta.

Posebna napomena: ovisno o vozilu, ako isključite kontakt dok je motor u stanju mirovanja, na instrumentnoj ploči na nekoliko se sekundi prikazuje kontrolno svjetlo Ä.

Prilikom punjenja goriva motor mora biti zaustavljen (a ne u stanju mirovanja): zaustavite motor (pogledajte članak “Pokretanje/zaustavljanje motora” u 2. poglavlju).

Uvjeti u kojima motor neće biti stavljen u stanje mirovanja

Neki uvjeti onemogućuju sustavu stavljanje motora u stanje mirovanja, primjerice u sljedećim situacijama:

za vozila opremljena s RENAULT karticom:

- ako vrata vozača nisu zatvorena;

- sigurnosni pojas vozača nije zakopčan.

za sva vozila:

- uključena je brzina za vožnju unazad;

- ako poklopac motora nije zabravljen;

- ako je vanjska temperatura preniska ili previsoka (niža od otprilike 5°C ili viša od otprilike 35°C);

- ako akumulator nije dovoljno napunjen;

- ako je prevelika razlika između temperature u vozilu i podešene vrijednosti temperature na klima uređaju s automatskim upravljanjem;

- pomoć pri parkiranju radi;

- ako je nagib veći od otprilike 12 % za vozila opremljena automatskim mjenjačem;

- funkcija “brzo postizanje dobre vidljivosti” uključena je (pogledajte odjeljak 3 “Klima uređaj s automatskim upravljanjem”);

- ako temperatura motora nije zadovoljavajuća;

- u tijeku je obnavljanje sustava protiv zagađivanja;

- Multi-Sense Sport je uključen (ovisno o vozilu);

-...

Kontrolno svjetlo pojavljuje se na instrumentnoj ploči i upozorava vas o nemogućnosti postavljanja motora u stanje mirovanja.

Posebni slučaj na vozilima opremljenim karticom RENAULT

Ako vozač, dok je motor u stanju mirovanja (u slučaju prometne gužve ili prilikom zaustavljanja na semaforu...), otkopča sigurnosni pojas, otvori vrata vozača ili ustane iz sjedala, kontakt će se isključiti.

Automatska parkirna kočnica tada se automatski zateže.

Za ponovno pokretanje i uključivanje sustava Stop and Start, pokrenite motor (pogledajte informacije u odlomku "Pokretanje, zaustavljanje motora" u 2. poglavlju).

Poseban slučaj vozila s ključem

Dok je motor u stanju mirovanja (prometne gužve, semafori itd.), ako izađete iz vozila, zvučni signal vas upozorava da je motor u stanju mirovanja i nije zaustavljen.

Isključite funkciju Stop and Start prilikom svakog obavljanja zahvata u motornom prostoru.

Posebna značajka vozila s ključem: za neke od ovih uvjeta automatsko ponovno pokretanje motora blokirano je ako su otvorena prednja vrata.

Osobitosti automatskog ponovnog pokretanja motora

U određenim uvjetima, motor se može ponovno pokrenuti bez vaše intervencije, a u svrhu osiguranja vaše sigurnosti i udobnosti.

To se može dogoditi u sljedećim slučajevima:

- ako je vanjska temperatura preniska ili previsoka (niža od otprilike 5°C ili viša od otprilike 35°C);

- funkcija “brzo postizanje dobre vidljivosti” uključena je (pogledajte odjeljak 3 “Klima uređaj s automatskim upravljanjem”);

- ako akumulator nije dovoljno napunjen;

- ako je brzina vozila veća od 5 km/h (na nizbrdici...);

- nakon uzastopnog pritiskanja papučice kočnice ili ako treba uključiti kočnice;

-...

Za vozila opremljena mehaničkim mjenjačem, ponovno pokretanje motora može biti zaustavljeno ako se papučica spojke otpusti prebrzo za vrijeme uključenosti nekog stupnja prijenosa.

Isključivanje, uključivanje funkcije

Pritisnite prekidač 1 za isključenje funkcije. Prikazuje se poruka “Stop start deaktiviran” na instrumentnoj ploči i pali se kontrolno svjetlo ugrađeno u prekidač 2.

Ponovnim pritiskom sustav se ponovno uključuje. Prikazuje se poruka “Stop start aktivan” na instrumentnoj ploči i gasi se kontrolno svjetlo 2 ugrađeno u prekidač 1.

Sustav se automatski ponovno uključuje prilikom svakog željenog pokretanja vozila (pogledajte odlomak “Pokretanje, zaustavljanje motora” u 2. poglavlju knjižice uputstava).

Smetnje u radu

Kad se prikaže poruka “Provjerite stop start” na instrumentnoj ploči, popraćena paljenjem kontrolnog svjetla 2 ugrađenog u prekidač 1, sustav je isključen.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Osobitost : dok je motor u stanju mirovanja, pritiskom na prekidač 1 motor će se automatski ponovno pokrenuti.

Prije nego što izađete iz vozila obavezno morate isključiti kontakt (pogledajte informacije u odjeljku 2 “Pokretanje, zaustavljanje motora”).