Natrag na popis

AUTOMATSKI KLIMA UREĐAJ: komande B i C

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Komande B i C

5 i 11 Podešavanje referentne vrijednosti temperature s lijeve i desne strane.

6 Odleđivanje/odmagljivanje stražnjeg stakla i, ovisno o vozilu, retrovizora.

7 Raspodjela zraka u putničkom prostoru.

8 Funkcija «automatske recirkulacije».

9 Recirkulacija zraka.

10 Funkcija “brzo postizanje dobre vidljivosti”.

12 i 18 brzina ventilacije.

13 Funkcija « DUAL».

14, 15 i 16 automatski načini.

17 Klima uređaj.

Pokazivači smjera

Sljedeća se kontrolna svjetla prikazuju na zaslonu 3:

1 Aktivni način rada, brzina ventilacije i raspodjela zraka u putničkom prostoru (privremeni prikaz nakon pritiska na povezane komande).

2 Vanjska temperatura zraka.

4 Temperatura zraka, lijevo i desno.

Automatski način rada

Automatski klima uređaj je sustav koji jamči (osim u ekstremnim slučajevima upotrebe) udobnost u putničkom prostoru i održavanje dobre razine vidljivosti, a da pritom ne povećava potrošnju goriva. Sustav djeluje na brzinu ventiliranja, raspodjelu zraka, recirkulaciju zraka, uključivanje ili isključivanje klima uređaja i temperaturu zraka.

Ovaj način rada se sastoji od tri programa po izboru:

AUTO : omogućuje postizanje željene razine udobnosti, ovisno o vanjskim uvjetima. pritisnite gumb 15.

SOFT : dosegne željenu razinu udobnosti nježnije i tiše. pritisnite gumb 14.

FAST : povećava protok zraka u putničkom prostoru. Ovaj način rada preporučuje se osobito za optimizaciju udobnosti na stražnjim sjedalima. pritisnite gumb 16.

Neke tipke imaju kontrolno svjetlo koje označava stanje funkcije.

Promjena brzine ventiliranja

U automatskom načinu rada, sustav upravlja brzinom ventiliranja koja je najpogodnija za dostizanje i održavanje udobnosti.

Brzinu ventilacije uvijek možete podesiti pritiskom na tipke 12 ili 18 ili, ovisno o vozilu, klizanjem prsta u području 19.

Podešavanje temperature

Dvije su vrste podešavanja:

- ravnomjerno podešavanje u putničkom prostoru;

- DUAL podešavanje funkcije za neovisno podešavanje lijeve i desne strane.

Ravnomjerno podešavanje u putničkom prostoru

Djelujte na komandu 11.

DUAL podešavanje funkcije

Pritisnite tipku 13 kako biste ga uključili. Djelujte na komandu 11 za podešavanje lijeve strane i komandu 5 za desnu stranu.

Napomena: konfiguracija klima uređaja ovisi o odabranom načinu rada u izborniku «Multi-Sense» (pogledajte članak «Multi-Sense» u 3. poglavlju).

Prikazane vrijednosti temperature osiguravaju razinu udobnosti.

Prilikom pokretanja vozila, povećanje ili smanjenje prikazane vrijednosti ne omogućava brže postizanje razine komfora. Sustav uvijek poboljšava pad ili rast temperature (ventiliranje ne počinje trenutno na najvećoj brzini: postupno se povećava) to može potrajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta.

U pravilu, osim ako to ne predstavlja veliku smetnju, uvodnici zraka na armaturnoj ploči moraju uvijek biti otvoreni.

Funkcija “brzo postizanje dobre vidljivosti”

Ova funkcija omogućuje brzo odleđivanje i odmagljivanje vjetrobranskog i stražnjeg stakla, prednjih bočnih stakala i vanjskih retrovizora (ovisno o vozilu). Ona traži automatsko uključivanje klima uređaja, grijanje stražnjeg stakla i, ovisno o vozilu, električno odleđivanje vjetrobranskog stakla.

Pritisnite gumb 10, pali se ugrađeno kontrolno svjetlo.

Pritisnite tipku 6 za isključivanje rada grijanog stražnjeg stakla, ugrađeno kontrolno svjetlo se gasi.

Za podešavanje brzine ventilacije: pritiskom na tipke 12 ili 18 ili klizanjem prsta u zoni 19.

Za izlaz iz ove funkcije, možete pritisnuti bilo:

- ponovno gumb 10;

- jednu od tipki 14, 15 ili 16.

Uključivanje ili isključivanje klima uređaja

U automatskom načinu rada, sustav upravlja uključivanjem i isključivanjem klima uređaja u skladu s vanjskim klimatskim uvjetima.

Pritisnite tipku 17 za:

- namjerno uključivanje klima uređaja (pali se kontrolno svjetlo u području 1).

- namjerno isključivanje klima uređaja (gasi se kontrolno svjetlo u području 1)

Zaustavljanje sustava

Za isključivanje sustava pritisnite gumb 12 više puta dok se ne prikaže poruka OFF u području 1.

Odleđivanje-odmagljivanje stražnjeg stakla

Pritisnite gumb 6, pali se ugrađeno kontrolno svjetlo. Ova funkcija omogućuje brzo odmagljivanje stražnjeg stakla i grijanih retrovizora (za vozila koja su njima opremljena).

Za izlazak iz te funkcije, ponovno pritisnite tipku 6. Odmagljivanje automatski prestaje.

Radije upotrebljavajte jedan od automatskih programa AUTO , SOFT ili FAST .

U automatskom načinu rada (kontrolno svjetlo na gumbu 14, 15 ili 16 svijetli), sve funkcije klima uređaja upravljaju se putem sustava.

Još uvijek možete promijeniti odabir sustava; u tom slučaju, kontrolno svjetlo na gumbu 14, 15 ili 16 se gasi.

Za povratak u automatski način rada, pritisnite jedan od programa AUTO 15, SOFT 14 ili FAST 16.

Promjena raspodjele zraka u putničkom prostoru

Pritisnite tipke 7 za odabir traženih popravaka (prikazuje se kontrolno svjetlo u području 1):

Ø Dovod zraka uglavnom je usmjeren prema otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i otvorima za odmagljivanje prednjih bočnih stakala.

½ Dovod zraka prvenstveno je usmjeren prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči.

¿ Dovod zraka usmjeren je prvenstveno prema nogama putnika.

Recirkulacija zraka

Ovom funkcijom se upravlja automatski, ali ju možete uključiti i ručno.

Napomena:

- za vrijeme recirkulacije, zrak je uzet iz putničkog prostora i recirkulira, bez usisa vanjskog zraka;

- recirkulacija zraka omogućuje izolaciju od vanjskog zraka (vožnja kroz zagađena područja...) i brže hlađenje putničkog prostora.

Automatska upotreba

Pritisnite tipku 8 (prikazuje se kontrolno svjetlo u području 1).

Upotreba u ručnom načinu rada

Jedan pritisak na gumb 9 omogućuje prinudnu recirkulaciju zraka.

Duža upotreba tog položaja može dovesti do neugodnih mirisa uslijed neobnavljanja zraka kao i do stvaranja pare na staklima.

Stoga se savjetuje povratak u automatski način rada ponovnim pritiskom gumba 8 ili gumba 9 čim recirkulacija zraka više nije potrebna.

Za izlazak iz te funkcije, ponovno pritisnite gumb 8 ili gumb 9.

Odmagljivanje/odleđivanje prioritetno je pred recirkulacijom zraka.

Sustav grijanja i klimatizacije zraka