Natrag na popis

AUTOMATSKI KLIMA UREĐAJ: komande A

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Komande A

Pritisnite područje 14 kako biste pristupili komandama na multimedijalnom zaslonu 1. Prisutnost komandi opisanih u nastavku ovisi o verziji vozila.

2 i 7 Podešavanje referentne vrijednosti temperature s lijeve i desne strane.

3 Odleđivanje/odmagljivanje stražnjeg stakla i, ovisno o vozilu, retrovizora.

4, 8, 9 i 10Automatski načini rada.

5 Recirkulacija zraka.

6 Funkcija “brzo postizanje dobre vidljivosti”.

11 i 18 Brzina ventilacije.

12 Raspodjela zraka u putničkom prostoru.

13 Prikaz temperature na lijevoj i desnoj strani.

14 Područje prikaza podešavanja klima uređaja.

15 Funkcija “ DUAL".

16 Funkcija “Automatska recirkukacija”.

17 Klima uređaj.

19 Isključivanje sustava.

Automatski način rada

Automatski klima uređaj je sustav koji jamči (osim u ekstremnim slučajevima upotrebe) udobnost u putničkom prostoru i održavanje dobre razine vidljivosti, a da pritom ne povećava potrošnju goriva. Sustav djeluje na brzinu ventiliranja, raspodjelu zraka, recirkulaciju zraka, uključivanje ili isključivanje klima uređaja i temperaturu zraka.

Ovaj način rada se sastoji od tri programa po izboru:

NORMAL : bolje postizanje odabrane razine udobnosti sukladno vanjskim uvjetima. Pritisnite gumb 4 ili tipku 9.

SOFT : dosegne željenu razinu udobnosti nježnije i tiše. Pritisnite gumb 8.

FAST : povećava protok zraka u putničkom prostoru. Ovaj način rada preporučuje se osobito za optimizaciju udobnosti na stražnjim sjedalima. Pritisnite gumb 10.

Neke tipke imaju kontrolno svjetlo koje označava stanje funkcije.

Promjena brzine ventiliranja

U automatskom načinu rada, sustav upravlja brzinom ventiliranja koja je najpogodnija za dostizanje i održavanje udobnosti.

Brzinu ventilacije uvijek možete podesiti pritiskom na tipke 10 ili 17 ili klizanjem prsta u zoni 20.

Podešavanje temperature

Dvije su vrste podešavanja:

- ravnomjerno podešavanje u putničkom prostoru;

- Postavka funkcije “ DUAL" omogućuje neovisno podešavanje lijeve i desne strane.

Ravnomjerno podešavanje u putničkom prostoru

Djelujte na komandu 7.

Postavka funkcije DUAL

Pritisnite tipku 15 kako biste ga uključili. Djelujte na komandu 7 za podešavanje lijeve strane i komandu 2 za desnu stranu.

Napomena: konfiguracija klima uređaja ovisi o odabranom načinu rada u izborniku “ Multi-Sense" (informacije potražite u odjeljku " Multi-Sense" u 3. poglavlju).

Prikazane vrijednosti temperature osiguravaju razinu udobnosti.

Prilikom pokretanja vozila, povećanje ili smanjenje prikazane vrijednosti ne omogućava brže postizanje razine komfora. Sustav uvijek poboljšava pad ili rast temperature (ventiliranje ne počinje trenutno na najvećoj brzini: postupno se povećava) to može potrajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta.

U pravilu, osim ako to ne predstavlja veliku smetnju, uvodnici zraka na armaturnoj ploči moraju uvijek biti otvoreni.

Funkcija “brzo postizanje dobre vidljivosti”

Ova funkcija omogućuje brzo odleđivanje i odmagljivanje vjetrobranskog i stražnjeg stakla, prednjih bočnih stakala i vanjskih retrovizora (ovisno o vozilu). Ona traži automatsko uključivanje klima uređaja, grijanje stražnjeg stakla i, ovisno o vozilu, električno odleđivanje vjetrobranskog stakla.

Pritisnite gumb 6, pali se ugrađeno kontrolno svjetlo.

Za isključivanje rada grijanog stražnjeg stakla pritisnite gumb 3, gasi se ugrađeno kontrolno svjetlo.

Za podešavanje brzine ventilacije: pritiskom na tipke 11 ili 18 ili klizanjem prsta u zoni 20.

Za izlaz iz ove funkcije, možete pritisnuti bilo:

- tipku 4;

- ponovno gumb 6;

- jednu od tipki 8, 9 ili 10.

Uključivanje ili isključivanje klima uređaja

U automatskom načinu rada, sustav upravlja uključivanjem i isključivanjem klima uređaja u skladu s vanjskim klimatskim uvjetima.

Pritisnite tipku 17 za:

- namjerno uključivanje klima uređaja (pali se kontrolno svjetlo u području 14).

- namjerno isključivanje klima uređaja (gasi se kontrolno svjetlo u području 14)

Zaustavljanje sustava

Pritisnite tipku 19 za uključivanje ili isključivanje sustava (kontrolno svjetlo rada tipke 19 obavještava vas o stanju sustava).

Odleđivanje-odmagljivanje stražnjeg stakla

Pritisnite gumb 3, pali se ugrađeno kontrolno svjetlo. Ova funkcija omogućuje brzo odmagljivanje stražnjeg stakla i grijanih retrovizora (za vozila koja su njima opremljena).

Za izlazak iz te funkcije, ponovno pritisnite gumb 3. Ako je prisutna pogreška, odmagljivanje automatski prestaje.

Radije upotrebljavajte jedan od automatskih programa NORMAL , SOFT ili FAST .

U automatskom načinu rada (upaljeno je kontrolno svjetlo gumba 4), sustav kontrolira sve funkcije klima uređaja.

I dalje možete promijeniti odabir sustava, u tom slučaju isključuje se kontrolno svjetlo u gumbu 4.

Za povratak u automatski način rada pritisnite jedan od programa NORMAL 9, SOFT 8 ili FAST 10 ili gumb 4.

Promjena raspodjele zraka u putničkom prostoru

Pritisnite tipke 12 za odabir traženih popravaka (prikazuje se kontrolno svjetlo u području 14):

Ø Dovod zraka uglavnom je usmjeren prema otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i otvorima za odmagljivanje prednjih bočnih stakala.

½ Dovod zraka prvenstveno je usmjeren prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči.

¿ Dovod zraka usmjeren je prvenstveno prema nogama putnika.

Recirkulacija zraka

Ovom funkcijom se upravlja automatski, ali ju možete uključiti i ručno.

Napomena:

- za vrijeme recirkulacije, zrak je uzet iz putničkog prostora i recirkulira, bez usisa vanjskog zraka;

- recirkulacija zraka omogućuje izolaciju od vanjskog zraka (vožnja kroz zagađena područja...) i brže hlađenje putničkog prostora.

Automatska upotreba

Pritisnite tipku 16 (prikazuje se kontrolno svjetlo u području 14).

Upotreba u ručnom načinu rada

Jedan pritisak na gumb 5 omogućuje prinudnu recirkulaciju zraka.

Duža upotreba tog položaja može dovesti do neugodnih mirisa uslijed neobnavljanja zraka kao i do stvaranja pare na staklima.

Stoga se savjetuje povratak u automatski način rada ponovnim pritiskom tipke 16 ili gumba 5 čim recirkulacija zraka više nije potrebna.

Za izlazak iz te funkcije, ponovno pritisnite tipku 16 ili gumb 5.

Odmagljivanje/odleđivanje prioritetno je pred recirkulacijom zraka.

Sustav grijanja i klimatizacije zraka