Natrag na popis

UPOZORITELJ ZA PAD TLAKA U GUMAMA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kad je vozilo njime opremljeno, sustav upozorava na pad tlaka u jednoj ili više guma.

Identifikacija sustava moguća je putem naljepnice 1 u vozilu.

Načelo rada

Ovaj sustav otkriva smanjenje tlaka u jednoj od guma mjerenjem brzine okretanja kotača u vožnji.

Kontrolno svjetlo  2 uključuje se na armaturnoj ploči kako bi upozorilo vozača na nedovoljan tlak (ispuhana, probušena guma itd.).

Uvjeti rada

Sustav se mora ponovno početno podesiti na tlak naveden na naljepnici s podacima o tlaku u gumama (pogledajte informacije u odjeljku “Tlak u gumama” u 4. poglavlju) jer u protivnom možda neće dati pouzdano upozorenje u slučaju značajnog gubitka tlaka.

Ponovno početno podešavanje uvijek se mora provoditi nakon provjere tlaka u svim četirima gumama dok su hladne.

U sljedećim slučajevima postoji opasnost zakašnjele reakcije ili neispravnog rada sustava:

- sustav nije početno podešen nakon napuhavanja ili nekog drugog zahvata na kotačima;

- neispravno ponovno postavljanje sustava: tlakovi u gumama različiti su od preporučenih tlakova;

- značajna promjena opterećenja ili raspodjela opterećenja na jednoj strani vozila;

- sportska vožnja s jakim ubrzavanjem;

- vožnja po kolniku prekrivenom snijegom ili skliskoj cesti;

- vožnja s lancima za snijeg;

- postavljanje samo jedne nove gume;

- upotreba guma koje nije homologirala mreža marke.

Sustav možda neće otkriti naglo smanjenje tlaka u gumama (pucanje gume...).

Ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama

Mora se izvršiti u sljedećim slučajevima:

- nakon svakog ponovnog napuhavanja ili ponovnog početnog podešavanja tlaka u gumama;

- nakon zamjene kotača;

- nakon međusobne zamjene kotača.

Vrijednosti tlaka napuhavanja moraju odgovarati trenutačnoj upotrebi vozila (vožnja bez opterećenja, pod opterećenjem, vožnja po autocesti...).

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

Funkcija ne djeluje umjesto vozača. Ona dakle ne može, u niti jednom slučaju, zamijeniti oprez niti odgovornost vozača. Provjerite tlak u gumama, uključujući rezervni kotač, jednom mjesečno.

Postupak ponovnog početnog podešavanja

Uz uključen kontakt i zaustavljeno vozilo:

- za vozila opremljena tipom instrumentne ploče A ili C (PUTNO RAČUNALO: opće informacije, uzastopce pritišćite prekidač 6 onoliko puta koliko je potrebno da dođete do kartice “Vozilo” ;

- za vozila opremljena instrumentnom pločom tipa B, pritisnite prekidač 6 da biste došli do područja 7 instrumentne ploče;

- kratko pritišćite prekidač 3 ili 4 da biste došli do stranice “reset tlaka guma dugo pritisnuti”

- prekidač 5 OK držite pritisnutim da biste pokrenuli ponovno početno podešavanje.

Prekidač 5 držite pritisnutim dok se ne pojavi poruka “postupak je završen”. Sada možete voziti.

Ako je vozilo opremljeno navigacijskim sustavom, postupak ponovnog početnog podešavanja može se provesti i pomoću multimedijskog zaslona: pogledajte upute za opremu.

Tablica u nastavku prikazuje moguće poruke koje se odnose na postupak ponovnog početnog podešavanja gume.

Koraci

Poruke

Očitanja

-

reset tlaka guma dok auto stoji

Poruka se prikazuje tijekom vožnje. Ako želite ponovno početno podesiti tlak svih četiriju guma, zaustavite vozilo.

1

reset tlaka guma dugo pritisnuti

Da biste ponovno početno podesili tlak svih četiriju guma dok je vozilo zaustavljeno, držite pritisnutim prekidač 5 OK kako biste pokrenuli ponovno početno podešavanje dok se ne prikaže poruka “ako je tlak OK [stisni i drži]”.

2

ako je tlak OK [stisni i drži]

Poruka treperi kako bi označila da je sustav registrirao postupak ponovnog početnog podešavanja. Ako su sve četiri gume ispravno napumpane tako da odgovaraju vrijednostima tlaka u gumama preporučenim na naljepnici tlaka u gumama TLAK NAPUHAVANJA GUMA pritisnite prekidač 5 OK te ga držite sve dok se poruka “postupak je završen” ne pojavi.

3

postupak je završen

Postupak ponovnog početnog podešavanja uspješno je dovršen. Sada možete voziti.

Podešavanje tlaka u gumama

Tlak svih četiriju guma mora se postaviti dok su gume hladne (pogledajte na naljepnicu na rubu vozačevih vrata).

U slučaju kada se provjera tlaka ne može obaviti na hladnim gumama, treba povećati preporučene vrijednosti tlaka za 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikada se ne smije ispuštati zrak iz vrućih guma.

Nakon svakog ponovnog napuhavanja ili podešavanja tlaka u gumama pokrenite ponovno postavljanje referentne vrijednosti tlaka u gumama.

Zamjena kotača/guma

Upotrebljavajte samo opremu koju je odobrila mreža marke jer u protivnom može doći do zakašnjelog uključivanja ili neispravnog rada sustava GUME.

Nakon svake zamjene kotača/gume ponovno podesite tlak u gumama i pokrenite resetiranje propisane vrijednosti tlaka u gumama.

Rezervni kotač

Ako vozilo ima tu mogućnosti, ponovno podesite tlak u gumama i pokrenite ponovno postavljanje referentne vrijednosti tlaka u gumama.

Raspršivač za popravak guma i set za napuhavanje

Upotrebljavajte isključivo opremu koju je homologirala mreža marke jer u protivnom postoji opasnost od zakašnjele intervencije ili neispravnog rada sustava. SET ZA NAPUHAVANJE GUMA. Nakon upotrebe seta za napuhavanje guma ponovno podesite tlak u gumama i pokrenite ponovno postavljanje referentne vrijednosti tlaka u gumama.

Neispravnosti tlaka u gumama

Tablica na sljedećoj stranici navodi poruke upozorenja koje se pojavljuju na ploči s instrumentima 8 kada sustav otkrije neispravnost tlaka u gumama.

Informacije na ploči s instrumentima upozoravaju na moguće neispravnosti tlaka u gumama (npr. uslijed ispuhane ili probušene gume).

Kontrolna svjetla

Poruke

Očitanja

napumpati gume i resetirati

To označava da je otkriven nedovoljan tlak ili u gumi ili probušena guma. Provjerite i podesite tlak svih četiriju guma dok su hladne i ponovno početno podesite sustav.

napumpati gume i resetirati

To znači da ponovno početno podešavanje nije uspjelo. Provjerite i ponovno podesite tlak u gumi prije ponovnog pokretanja postupka ponovnog početnog podešavanja.

napumpati gume i resetirati

To znači da je posljednje ponovno početno podešavanje sustava provedeno prije više od 6 mjeseci ili nakon prijeđene kilometraže od oko 10.000 km. Provjerite i ponovno podesite tlak u gumama prije ponovnog pokretanja drugog postupka ponovnog početnog podešavanja.

+ ©

Provjerite TPW

To ukazuje na kvar sustava. Obratite se ovlaštenom predstavniku marke.

TPW nedostupan

To znači da je na vozilo postavljen rezervni kotač za slučaj nužde različite veličine od četiri preostala kotača. Sustav ostaje nedostupan sve dok se ne postavi kotač jednake veličine kao i ostali kotači te dok se ne provede postupak ponovnog početnog podešavanja.