Natrag na popis

UPOZORENJE NA IZLAZAK IZ VOZNE TRAKE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na temelju informacija koje prenosi kamera 1, funkcija upozorava vozača pri prelasku pune ili isprekidane crte ili prilikom približavanja rubu ceste (pregradi, prepreci, pločniku, nasipu itd.) bez uključenih pokazivača smjera.

Napomena: provjerite da vjetrobransko staklo nije prekriveno prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Funkcija upozorenja na izlazak iz prometne trake ne ispravlja putanju vozila.

Uključivanje/isključivanje

Da biste uključili funkciju, pritisnite prekidač 2 onoliko puta koliko je potrebno za odabir funkcije “Upozorenje na izlazak iz vozne trake” na instrumentnoj ploči. Na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka “Izlazite iz vozne trake” i kontrolno svjetlo “”.

Da biste funkciju onemogućili, pritisnite prekidač 2 onoliko puta koliko je potrebno za odabir opcije “Upozorenje trake isključeno” (ili, ovisno o vozilu, opcije “Pracenje trake iskljuceno”) na instrumentnoj ploči. Kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči se gasi.

Rad

Kad je funkcija uključena, kontrolno svjetlo te lijeva i desna crta 3 prikazuju se u sivoj boji na instrumentnoj ploči.

Funkcija je spremna upozoriti ako:

- brzina vozila je između otprilike 70 km/h i 180 km/h

i

- kontrolno svjetlo i pokazivači lijeve/desne crte 3 prikazani su u bijeloj boji.

Funkcija upozorenja pokreće se ako vozilo prijeđe crtu ili se približava rubu ceste (pregradi, prepreci, pločniku, nasipu itd.) bez uključenih pokazivača smjera.

Funkcija upozorava vozača:

- vibriranjem upravljača

i

- kontrolno svjetlo i pokazivač prijeđene crte 3 postaju crveni.

Pri svakom pokretanju vozila, funkcija nastavlja način rada koji je bio pohranjen u trenutku posljednjeg zaustavljanja motora.

Privremeno nije dostupan u sljedećim situacijama:

- Vrlo brzi prelazak crte;

- stalna vožnja po crti

- približno četiri sekunde nakon promjene vozne trake

- oštri zavoji;

- smanjena vidljivost

- uključivanje jednog od pokazivača smjera

- jako ubrzanje

-...

Kada funkcija nije dostupna, kontrolno svjetlo te kontrolna svjetla lijevog/desnog pokazivača korekcije na instrumentnoj ploči postaju sive boje.

Uvjeti u kojima se sustav ne uključuje

Sustav se ne može uključiti u sljedećim slučajevima:

- uključena je brzina za vožnju unatrag

- vidno polje kamere je zaklonjeno

- prikazano je kontrolno svjetlo ®.

Kontrolno svjetlo i pokazivači lijeve/desne crte na instrumentnoj ploči postaju sive boje.

Postavke

Vozila opremljena multimedijskim zaslonom.

Za pristup postavkama funkcije multimedijskog zaslona 4 pogledajte upute za multimedijski sustav:

- “Intenzitet vibriranja”: podešavanje razine vibriranja upravljača

- “Upozorenje”: podesite razinu osjetljivosti otkrivanja rubnih crta. Da biste to učinili, odaberite:

- “Late”: crta otkrivena prilikom prelaska;

- “Standardno”: crta otkrivena prilikom približavanja;

- “Early”: otkrivena crta u blizini.

Podešavanja (nastavak)

Vozila koja nisu opremljena multimedijskim zaslonom

- Dok je vozilo zaustavljeno, pritisnite prekidač 5 onoliko puta koliko je potrebno da dođete do kartice “Vozilo”;

- Uzastopce pritišćite komandu 6 ili 7 do izbornika “Postavke”. Pritisnite prekidač 8 OK;

- Uzastopce pritišćite komandu 6 ili 7 do izbornika “POMOĆ U VOŽNJI”. Pritisnite prekidač 8 OK;

- pritišćite kontrolu 6 ili 7 da biste došli do izbornika “Napustanje trake vibracije” ili “Izlazna osjetljivost”. Pritisnite prekidač 8 OK ;

- pritišćite komandu 6 ili 7 da biste prilagodili postavku. Pritisnite 8 OK.

smetnje u radu

U slučaju kvara pokazivači lijeve i desne crte (te, ovisno o stilu prikaza, kontrolno svjetlo ) isključuju se ili ostaju zasivljeni na instrumentnoj ploči.

U nekim se slučajevima na instrumentnoj ploči prikazuje i poruka “provjeriti prednju kameru” ili kontrolno svjetlo ©.

Obratite se ovlaštenom zastupniku.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se promijeniti poravnanje kamere i to može utjecati na njezin rad. Isključite funkciju, a zatim se obratite ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalazi kamera (otklanjanje kvarova, zamjene, preinake vjetrobranskog stakla itd.) mora izvršiti ovlašteno osoblje.

Samo je Predstavnik marke ovlašten za obavljanje zahvata na sustavu.

U slučaju smetnji na sustavu

Rad sustava mogu ometati ili oštetiti određeni uvjeti kao što su na primjer:

- vjetrobransko staklo prekriveno prljavštinom, ledom, snijegom, kapljicama vode itd.;

- složeno okruženje (tunel itd.);

- loši vremenski uvjeti (snijeg, tuča, poledica itd.);

- loša vidljivost (po noći, magla itd.);

- oznake na cesti su nepravilne ili se teško razaznaju (npr. djelomično su izbrisane, prekomjerno su razmaknute, cestovna površina je izobličena)

- zaslijepljenost (jako sunce, svjetla vozila iz suprotnog smjera itd.);

- uska, zavojita ili valovita cesta (oštri zavoji itd.);

- vozilo na maloj udaljenosti iza vas u istoj prometnoj traci.

Opasnost od lažnih upozorenja ili neprikazivanja upozorenja