Natrag na popis

POMOĆ NA AUTOCESTI I U PROMETU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sustav Pomoć na autocesti i u prometu sustav je pomoći u vožnji namijenjen za upotrebu tijekom dugih putovanja po autocesti koja uključuju autoceste ili zastoje u prometu.

Ovisno o vozilu, sustav obuhvaća funkciju “Stop and Go prilagodljivog regulatora brzinePRILAGODLJIVI REGULATOR BRZINE i funkciju “za centriranje vozila u prometnoj traci”.

Kada su ove dvije funkcije istovremeno uključene, sustav omogućuje vozaču:

- održavanje brzine vozila na temelju prethodno upamćene brzine;

- prilagođavanje razmaka između ovog vozila i vozila ispred;

- usmjeravanje vozila u sredinu prometne trake.

Važno: noge morate držati u blizini papučica i ruke na upravljaču u svakom trenutku da biste bili spremni za bilo koji događaj.

Funkcija “Stop and Go prilagodljivog regulatora brzine”

Na temelju podataka iz radara ili kamere, funkcija prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go pruža vam mogućnost održavanja odabrane brzine, poznate kao putna brzina, uz istodobno održavanje sigurnog razmaka od vozila koje je ispred vas u istoj prometnoj traci.

Ako se vozilo koje je ispred vas zaustavi, prilagodljivi regulator brzine Stop and Go može u potpunosti zaustaviti vaše vozilo prije ponovnog kretanja.

Sustav upravlja ubrzavanjem i usporavanjem vašeg vozila pomoću motora i kočionog sustava.

Funkcija “Stop and Go prilagodljivog regulatora brzine” može se uključiti pri brzini od 0 do 170 km/h, u skladu s uvjetima na cesti (promet, vrijeme itd.).

Označena je simbolom ili PRILAGODLJIVI REGULATOR BRZINE.

Napomena:

- vozač mora uzeti u obzir maksimalno ograničenje brzine i sigurnosne udaljenosti u zemlji u kojoj vozi;

- prilagodljivi regulator brzine Stop and Go može kočiti silom koja može iznositi do trećine kapaciteta kočenja vozila. Ovisno o situaciji, vozač će možda morati jače kočiti.

Prilagodljivi regulator brzine Stop and Go ne pokreće zaustavljanje u slučaju nužde te je njegova sposobnost kočenja ograničena.

Funkcija za “centriranje vozila u prometnoj traci”

Na temelju podataka iz kamere, funkcija za “centriranje vozila u prometnoj traci” upotrebljava sustav upravljanja za usmjeravanje vozila u sredinu prometne trake. Ova funkcija dostupna je samo kada je prilagodljivi regulator brzine Stop and Go uključen PRILAGODLJIVI REGULATOR BRZINE.

Ako uvjeti to dopuste, funkcija je dostupna između:

- otprilike 0 km/h i 160 km/h s vozilom ispred;

ili

- otprilike 60 i 160 km/h, bez vozila ispred.

Funkcija za “centriranje vozila u prometnoj traci” značajka je udobnosti. Označena je simbolom ili .

Napomena: u slučaju oštrog zavoja, sposobnosti za bočno zadržavanje funkcije ograničene su te vozač mora odmah djelovati na kolo upravljača.

Dodatne informacije

Ovisno o vozilu, funkcija “Pomoć na autocesti i u prometu” može se upotrebljavati s drugim funkcijama pomoći pri vožnji.

Imajte na umu da:

- uključivanje ograničivača brzine isključuje sustav;

- sustav se ne može uključiti kada je funkcija pomoći pri parkiranju uključena;

- uključivanje funkcije “Centriranje vozila u prometnoj traci” dovodi do zaustavljanja funkcije “Upozorenje na izlazak iz prometne trake” ili “Sustava pomoći za održavanje prometne trake”, ako su uključeni. Ponovno će se uključiti kada vozač isključi funkciju “Centriranje vozila u prometnoj traci”.

Računalo 1

Prima informacije putem radara i kamere radi određivanja putanje i brzine vozila (ubrzavanje ili kočenje). Između ostalog, upravlja uključivanjem/isključivanjem sustava (otvaranje vrata itd.).

Kamera 2

Otkriva oznake na tlu i položaj vozila na različitim prometnim trakama. Nadopunjuje informacije koje prenosi 6 radar.

Pazite da vjetrobransko staklo nije prekriveno (prljavštinom, blatom, snijegom itd.).

Automatska parkirna kočnica 3

Vozilo drži zaustavljenim u određenim uvjetima.

Servo upravljač 4

Upravlja prednjim kotačima radi lakšeg održavanja putanje vašeg vozila u skladu s detaljima koje prenosi 1 računalo. Također omogućuje otkrivanje ruku vozača na kolu upravljača.

Računalo motora 5

Upravlja motorom te ga usmjerava da bi se provelo potrebno ubrzavanje.

Radar 6

Izračunava razmak između vašeg vozila i vozila ispred vas.

Maksimalni domet sustava je približno 150 metara. Ovo se može razlikovati ovisno o uvjetima na cesti (reljef tla, vremenski uvjeti itd.)

Pazite da područje radara nije prekriveno (prljavština, blato, snijeg, loše postavljena prednja registarska pločica), oštećeno, izmijenjeno (uključujući bojenje) ili da ga ne sakriva dodatna oprema postavljena na prednjem dijelu vozila (na rešetki ili logotipu itd.).

Aktivno upravljanje vozilom 7

Sustav pruža informacije o dinamici vozila računalu 1 (brzina, bočno ubrzanje itd.) i upravlja kočionim sustavom radi upravljanja usporavanjem i održavanja vozila zaustavljenim.

Da bi se omogućio ispravan rad sustava, područja radara i kamere moraju se održavati čistima i na njima se ne smiju izvoditi preinake.

Komande

8 Postavke sigurnosnog razmaka

9 Uključene funkcije postavite u stanje mirovanja (s pohranjenom putnom brzinom) (0).

10 Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje prilagodljivog regulatora brzine ili .

11 Prekidač za uključivanje/isključivanje “Funkcije za centriranje vozila u prometnoj traci” ili .

12 Prekidač za uključivanje, pohranjivanje i smanjivanje putne brzine (SET/-).

13 Prekidač za uključivanje i povećanje putne brzine ili za pozivanje upamćene putne brzine (RES/+).

Prikazi na instrumentnoj ploči

14 Kontrolno svjetlo funkcije “Stop and Go prilagodljivi regulator brzine” ili .

15 Kontrolno svjetlo funkcije “Centriranje vozila u prometnoj traci” ili .

16 Vozilo ispred.

17 Pokazivači lijeve i desne crte

18 Pohranjeni sigurnosni razmak.

19 Pohranjena putna brzina.

20 Kontrolno svjetlo “Ruke nisu na kolu upravljača” .

Kolo upravljača 21

Vozač mora uvijek držati ruke na kolu upravljača. Ako se primijeni previše sile prilikom okretanja kola upravljača, “Funkcija za centriranje vozila u prometnoj traci” stavlja se u stanje mirovanja da bi vozač mogao preuzeti nadzor nad vozilom.

U određenim uvjetima (oštri zavoji itd.) na kolu upravljača može se aktivirati vibracija u svrhu upozorenja vozača da mora vratiti kontrolu nad vozilom.

Ako vozač ne rukuje kolom upravljača (nisu prepoznate ruke), nakon nekoliko upozorenja aktivira se “Funkcija za centriranje vozila u prometnoj traci”.

Zaslon projiciran na vjetrobransko staklo 22

Na vozilima koja su njime opremljena, neke se informacije prikazuju na zaslonu projiciranom na vjetrobransko staklo.

Uključivanje “Funkcije za centriranje vozila u prometnoj traci”

Nakon što uključite prilagodljivi regulator brzine Stop and Go PRILAGODLJIVI REGULATOR BRZINE, pritisnite tipku 11 za uključivanje “Funkcije za centriranje vozila u prometnoj traci”.

Na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Držanje vozne trake aktivno” zajedno s kontrolnim svjetlom 15 ili i simbolom za potvrđivanje uključivanja funkcije.

Napomena: ruke morate držati na upravljaču tijekom upotrebe “Funkcije za centriranje vozila u prometnoj traci”. Simbol prikazuje se kao potvrda da je funkcija uključena.

Kontrolno svjetlo 15 ili i pokazivači lijeve i desne linije 17 prikazuju se u zelenoj boji na instrumentnoj ploči kao potvrda da je funkcija uključena i da usmjerava vaše vozilo u središte prometne trake.

Napomena: ako pritisnete gumb 11 kada prilagodljivi regulator brzine Stop and Go nije uključen, poruka “Prvo aktivirati adapt. tempomat” prikazat će se na instrumentnoj ploči.

“Funkcija centriranja vozila u prometnoj traci” nalazi se u stanju mirovanja

“Funkcija centriranja vozila u prometnoj traci” automatski se stavlja u stanje mirovanja u sljedećim slučajevima:

- prilagodljivi regulator brzine Stop and Go stavlja se u stanje pripravnosti PRILAGODLJIVI REGULATOR BRZINE;

- sustav više ne prepoznaje linije ili je prepoznao samo jednu liniju na vašoj prometnoj traci;

- kada je prometna traka preuska ili preširoka;

- sustav ne prepoznaje ruke na kolu upravljača;

- zavoj je preoštar;

- brzina vozila veća je od otprilike 160 km/h;

- brzina vozila manja je od otprilike 60 km/h, bez vozila ispred;

- vozilo dodiruje ili prelazi liniju;

- sustav ima privremene poteškoće (na primjer: kamera je prekrivena prljavštinom, blatom, snijegom, kondenzacijom itd.).

Neke radnje koje provodi vozač također prekidaju “Funkciju za centriranje vozila u prometnoj traci”:

- uključivanje pokazivača smjera;

- primjenjuje se previše sile pri rukovanju kolom upravljača.

Kontrolno svjetlo 15 ili i pokazivači lijeve i desne linije 17 prikazuju se u sivoj boji na instrumentnoj ploči kako bi se potvrdilo stanje mirovanja funkcije.

Nakon ispunjavanja svih uvjeta, funkcija ponovno usmjerava vozilo u sredinu prometne trake.

Kontrolno svjetlo 15 ili te pokazivači lijeve i desne linije 17 prikazuju se u zelenoj boji na instrumentnoj ploči.

Važno: noge morate držati u blizini papučica i ruke na upravljaču u svakom trenutku da biste bili spremni za bilo koji događaj.

Možete djelovati na putanju vozila okretanjem kola upravljača u bilo kojem trenutku.

Upozorenje “Ruke na kolo upravljača”

Kada “Funkcija za centriranje vozila u prometnoj traci” više ne prepoznaje vaše ruke na kolu upravljača, uključit će se nekoliko razina upozorenja:

- Nakon 15 sekundi, poruka “Drži ruke na volanu” prikazuje se na instrumentnoj ploči 23 u žutoj boji.

- Nakon otprilike 30 sekundi, poruka “Drži ruke na volanu” pojavljuje se na instrumentnoj ploči 23, a kontrolno svjetlo 20 postaje crveno, uz zvučni signal čija se glasnoća postupno pojačava.

- Nakon otprilike 45 sekundi, audioizvori prelaze u stanje pripravnosti, zvučni signal oglašava se neprekinuto, kontrolno se svjetlo 20 isključuje, a poruka “Držanje vozne trake isključeno” prikazuje se u crvenoj boji na instrumentnoj ploči 23: “Funkcija za centriranje vozila u prometnoj traci” je isključena.

Napomena: u nekim situacijama, “Funkcija za centriranje vozila u prometnoj traci” možda više neće prepoznavati ruke na kolu upravljača te može dati zvučni signal:

- vozilo se kreće dugačkom ravnom prometnom trakom, a ruke vozača nepomične su na kolu upravljača;

- vozač drži kolo upravljača vrlo lagano;

-...

Ako je “Funkcija za centriranje vozila u prometnoj traci” isključena jer ruke vozača nisu prepoznate na kolu upravljača, Stop and Go prilagodljivi regulator brzine nastavlja raditi.

Tijekom prve dvije razine upozorenja, kada sustav ponovno prepozna prisutnost ruku vozača na kolu upravljača, sustav zaustavlja upozorenja. Funkcija nastavlja usmjeravati vozilo prema sredini prometne trake.

U slučaju oštrog zavoja

U slučaju oštrog zavoja i ovisno o brzini vozila, sposobnosti za bočno zadržavanje funkcije bit će ograničene te zahtijevaju trenutno djelovanje vozača na kolo upravljača da bi funkcija mogla nastaviti održavati vozilo u središtu prometne trake.

Ako vozač ne intervenira, funkcija pokreće vibriranje kola upravljača da bi ukazala na to da će vozilo ubrzo prijeći liniju te da vozač mora odmah djelovati.

Kontrolno svjetlo 15 ili te odgovarajući pokazivač lijeve ili desne linije 17 prikazuju se u crvenoj boji na instrumentnoj ploči.

Ako vozilo u potpunosti prijeđe liniju te izađe iz prometne trake, “Funkcija za centriranje vozila u prometnoj traci” prelazi u stanje mirovanja. Kontrolno svjetlo 15 ili i pokazivači lijeve i desne linije 17 prikazuju se u sivoj boji na instrumentnoj ploči kako bi se potvrdilo stanje mirovanja funkcije.

Isključivanje “Funkcije za centriranje vozila u prometnoj traci”

“Funkcija za centriranje vozila u prometnoj traci” isključuje se:

- kada pritisnete prekidač 11. Isključivanje funkcije potvrđuje se prikazivanjem poruke “Držanje vozne trake isključeno” na instrumentnoj ploči;

Napomena: jedan pritisak prekidača 11 isključuje funkciju za “centriranje vozila u prometnoj traci”, no ne utječe na rad funkcije prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go.

- prilagodljivi regulator brzine Stop and Go je isključen PRILAGODLJIVI REGULATOR BRZINE;

Napomena: jedan pritisak tipke 10 deaktivira funkciju “Stop and Go prilagodljivog regulatora brzine” i funkciju za “centriranje vozila u prometnoj traci”.

- kada sustav više ne prepoznaje ruke vozača na kolu upravljača tijekom otprilike 45 sekundi.

Kontrolno svjetlo 15 ili i pokazivači lijeve i desne linije 17 nestaju s instrumentne ploče.

Privremena nedostupnost

Radar može prepoznati vozila koja su ispred vašeg vozila. Sustav ne može raditi ispravno ako je područje prepoznavanja radara zaklonjeno ili ako postoje smetnje signala.

Ako je područje prepoznavanja radara zaklonjeno ili ako postoje smetnje signala radara, na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Prednji radar nema vidljivost”, a funkcija “prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go" se prekida.

Zeleno kontrolno svjetlo ili nestaje kao potvrda da se funkcija automatski isključila.

Pazite da područje radara nije prekriveno (prljavština, blato, snijeg, loše postavljena prednja registarska pločica), oštećeno, izmijenjeno (uključujući bojenje) ili da ga ne sakriva dodatna oprema postavljena na prednjem dijelu vozila (na rešetki ili logotipu itd.).

Uvjeti u nekim zemljopisnom područjima mogu ometati funkciju, na primjer:

- suha područja, tuneli, dugi mostovi ili slabo upotrebljavane ceste bez razdjelnih linija, bez znakova ili stabala u blizini

- vojno područje ili područje zračne luke.

Ta područja morate napustiti da bi funkcija mogla raditi.

U svakom slučaju, ako se poruka ne obriše nakon ponovnog pokretanja motora, potražite savjet kod ovlaštenog zastupnika.

Smetnje u radu

Ako je otkrivena neispravnost u radu funkcije za centriranje vozila u prometnoj traci, prikazuje se poruka “Provjeriti sust. držanja trake” na instrumentnoj ploči i funkcija se isključuje.

Funkcija prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go i dalje radi.

Obratite se ovlaštenom zastupniku.

Ako je otkrivena neispravnost funkcije “Stop and Go prilagodljivog regulatora brzine”, na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Provjerite tempomat” te se funkcija “Stop and Go prilagodljivog regulatora brzine” i funkcija za “centriranje vozila u prometnoj traci” isključuju.

Obratite se ovlaštenom zastupniku.

Ako je otkrivena neispravnost u radu jedne ili više komponenti sustava “Pomoć na autocesti i u prometu”, na instumentnoj se ploči pojavljuje kontrolno svjetlo © i, ovisno o prirodi kvara, poruka:

- “provjeriti prednju kameru”;

- “provjeriti prednji radar”;

- “provjeriti kamera/radar”;

- “Provjerite vozilo”.

Prekida se rad funkcije “prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go” i funkcije za “centriranje vozila u prometnoj traci”.

Obratite se ovlaštenom zastupniku.

Funkcija “Pomoć na autocesti i u prometu” dodatna je pomoć u vožnji. Taj sustav ne djeluje umjesto vozača.

Stoga ona ni u kojem slučaju ne može zamijeniti vozačevu odgovornost za poštivanje ograničenja brzina i sigurnosnih razmaka te oprez (vozač mora uvijek biti spreman kočiti).

Vozač mora uvijek imati kontrolu nad vozilom. Vozač mora uvijek prilagoditi putanju i brzinu u skladu s okolicom i uvjetima u prometu.

Sustav “Pomoć na autocesti i u prometu” upotrebljava funkciju “prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go” i funkciju za “centriranje vozila u prometnoj traci”. Smije se upotrebljavati samo na autocesti ili cesti s više traka (odvojenih pregradom).

Ne smije se upotrebljavati tijekom gustog prometa, na zavojitoj ili skliskoj cesti (poledica, voda na cesti, šljunak) ili tijekom nepovoljnih vremenskih uvjeta (magla, kiša, bočni vjetar itd.).

Opasnost od nesreće.

Funkcija “Pomoć na autocesti i u prometu” dodatna je pomoć u vožnji. Ni u kojem slučaju ne može zamijeniti vozačevu odgovornost za poštivanje ograničenja brzine i sigurnosnih razmaka te oprez.

Vozač mora uvijek imati kontrolu nad vozilom.

Vozač mora uvijek prilagoditi putanju i brzinu u skladu s okolicom i uvjetima vožnje, bez obzira na naputke sustava.

Osim linija koje određuju trake, sustav ne prepoznaje prometne pokazatelje (semafori, znakovi, pješački prijelazi itd.). Oni ne pokreću nikakvo upozorenje ili reakciju sustava.

Sustav “Pomoć na autocesti i u prometu” upotrebljava funkciju prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go i funkciju za centriranje vozila u prometnoj traci. Sustav se ni u kojem slučaju ne smije smatrati senzorom prepreke ili sustavom protiv sudara.

Funkciju Pomoć na autocesti i u prometu smije se upotrebljavati samo na autocesti ili na cesti s više prometnih traka odvojenih pregradom.

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se promijeniti poravnanje radara i/ili kamere i to može utjecati na njihov rad. Isključite sustav i obratite se ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat u blizini radara i/ili kamere (zamjene, popravci, preinake vjetrobranskog stakla, bojenje itd.) mora izvršiti kvalificirani stručnjak.

Samo je ovlašteni servis kvalificiran za obavljanje zahvata na sustavu.

Isključivanje sustava

Sustav morate isključiti u sljedećim slučajevima:

- vozilo se kreće zavojitom cestom;

- vozilo se vuče (u kvaru);

- tijekom vožnje s rezervnim kotačem;

- vozilo vuče prikolicu ili kamp-prikolicu;

- tijekom vožnje u tunelu ili blizu metalne konstrukcije;

- prilikom dolaska vozila do naplatnih kućica, do područja s radovima na cesti ili na usku prometnu traku;

- tijekom vožnje uzbrdo ili nizbrdo po vrlo strmom nagibu;

- tijekom slabe vidljivosti (jako sunce, magla itd.);

- tijekom loših vremenskih uvjeta (kiša, snijeg, bočni vjetar itd.);

- tijekom vožnje skliskim kolnikom (kiša, snijeg, šljunak itd.);

- oštećeno je područje kamere (npr. s unutarnje ili vanjske strane vjetrobranskog stakla);

- vjetrobransko je staklo napuknuto ili iskrivljeno;

- oštećeno je područje radara (udarci i sl.);

U slučaju da se sustav ponaša na neuobičajeni način, isključite ga i obratite se ovlaštenom zastupniku.

Rad sustava mogu ometati ili oštetiti određeni uvjeti kao što su na primjer:

- prekriveno vjetrobransko staklo ili područje senzora (prljavština, led, snijeg, kondenzacije itd.). Učestalo provjeravajte čistoću i stanje vjetrobranskog stakla, metlica brisača vjetrobranskog stakla i prednjeg branika.

- složeno okruženje (tunel itd.);

- loši vremenski uvjeti (snijeg, jaka kiša, tuča, poledica itd.);

- loša vidljivost (po noći, magla itd.);

- loš kontrast između vozila ispred i okoline (npr. bijelo vozilo u snježnom području itd.);

- zaslijepljenost (jako sunce, svjetla vozila iz suprotnog smjera itd.);

- uska, zavojita ili valovita cesta (oštri zavoji itd.);

- sustav prepoznaje linije katrana kao prometne crte;

- prometne trake koje se sužavaju/proširuju;

- oznake na tlu koje su izlizane, nisu dobro vidljive ili su široko razmaknute (linije su djelomično izbrisane itd.);

- višestruke oznake na cesti (područje radova na cestama, klizave ceste koje se povezuju sa susjednim autocestama, tvrd rub kolnika itd.);

- sporije vozilo sa značajnom razlikom u brzini;

- upotreba tepiha koji nisu prilagođeni vozilu. Na strani vozača upotrebljavajte isključivo tepihe prikladne za vaše vozilo, koji se pričvršćuju na prethodno ugrađena pričvršćenja, te redovito provjeravajte njihovo pravilno pričvršćenje. Nemojte postavljati više tepiha jedan na drugi. Opasnost od zaglavljenja papučica.

U ovim slučajevima sustav može pogrešno intervenirati.

- Postoji opasnost od neželjenog kočenja ili ubrzavanja.

- Postoji opasnost od neželjene i neispravne korekcije putanje ili se putanja uopće neće korigirati.

Mnoge nepredvidljive situacije mogu utjecati na rad sustava. Neke predmete ili vozila koji se mogu pojaviti u području prepoznavanja kamere ili radara sustav može pogrešno interpretirati što može dovesti do neprikladnog ubrzavanja ili kočenja.

Uvijek mora paziti na iznenadne događaje koji se mogu dogoditi tijekom vožnje. Uvijek imajte vozilo pod kontrolom držanjem nogu u blizini papučica i ruku na upravljaču da biste mogli reagirati u bilo kojem slučaju.