Natrag na popis

AKTIVNO NAGLO KOČENJE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sustav upotrebljava podatke s radara 2 i kamere 1 radi određivanja udaljenosti od vašeg vozila:

- vozila ispred u istoj prometnoj traci;

- pješaci i biciklisti u blizini.

Sustav obavještava vozača u slučaju opasnosti od frontalnog sudara kako bi se omogućilo odgovarajuće upravljanje u slučaju nužde (pritisak papučice kočnice i/ili okretanje kola upravljača).

Ovisno o reaktivnosti vozača, sustav može pomoći pri kočenju kako bi se umanjilo oštećenje ili spriječio sudar.

Položaj kamere 1

Pobrinite se da vjetrobransko staklo nije prekriveno (prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.).

Položaj radara 2

Pazite da područje radara nije prekriveno (prljavštinom, blatom, snijegom, loše postavljenom prednjom registarskom pločicom), oštećeno, izmijenjeno (uključujući bojenje) ili da ga ne skriva dodatna oprema postavljena na prednjem dijelu vozila (na rešetki ili logotipu itd.).

Sustav može po potrebi pritisnuti kočnicu vozila do kraja dok se vozilo potpuno ne zaustavi.

Iz sigurnosnih razloga uvijek vežite sigurnosni pojas kada se nalazite u vozilu i provjerite je li prtljaga smještena tako da predmeti ne mogu ispasti i udariti putnike.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Zahvat

Prepoznavanje vozila

Tijekom vožnje, u slučaju opasnosti od sudara s vozilom koje je ispred vas, sustav će:

- upozoriti na opasnost od sudara: kada je brzina vozila između 7 km/h i 170 km/h, poruka ”Koči !!!” prikazuje se u crvenoj boji na instrumentnoj ploči 3 te je popraćena zvučnim upozorenjem.

Ako vozač pritisne papučicu kočnice i ako sustav otkrije da i dalje postoji opasnost od sudara, sila kočenja se pojačava;

- kočenje se može aktivirati: ako vozač ne reagira na upozorenje kada se vozilo kreće sporije od otprilike 120 km/h te ako sudar postane neizbježan.

Ako je vozilo zaustavljeno aktivnim naglim kočenjem, vozač mora održati vozilo zaustavljenim pritiskom na papučicu kočnice.

Napomena: ako vozač upravlja vozilom (kolom upravljača, papučicama itd.) sustav može odgoditi određene radnje ili ne ih uključiti.

Osobitosti upozorenja

Ovisno o brzini, upozorenje i kočenje mogu se istovremeno uključiti.

Osobitosti zaustavljenih vozila

Zaustavljena vozila otkrivaju se kada se vaše vozilo kreće brzinom između 7 km/h i 80 km/h. Sustav nije aktivan i ne odašilje upozorenje o zaustavljenim vozilima kada prijeđete brzinu od otprilike 80 km/h.

Ako se aktivira upravljanje u slučaju nužde, kočenje možete zaustaviti u svakom trenutku:

- pritiskom na papučicu gasa;

ili

- okretanjem kola upravljača u pokušaju izbjegavanja sudara.

Prepoznavanje pješaka i biciklista

(ovisno o vozilu)

Ako postoji opasnost od sudara s biciklistom ili pješakom dok se vozilo kreće, sustav će:

- upozoriti na opasnost od sudara: kada je brzina vozila između 7 km/h i 80 km/h, poruka ”Koči !!!” prikazuje se u crvenoj boji na instrumentnoj ploči 3 te je popraćena zvučnim upozorenjem.

Ako vozač pritisne papučicu kočnice i ako sustav otkrije da i dalje postoji opasnost od sudara, sila kočenja se pojačava;

- aktivacija kočenja: ako vozač ne reagira na upozorenje i ako postoji opasnost od sudara.

Ako je vozilo zaustavljeno aktivnim naglim kočenjem, vozač mora održati vozilo zaustavljenim pritiskom na papučicu kočnice.

Napomena: ako vozač upravlja vozilom (kolom upravljača, papučicama itd.) sustav može odgoditi određene radnje ili ne ih uključiti.

Osobitosti upozorenja

Ovisno o brzini, upozorenje i kočenje mogu se istovremeno uključiti.

Ako se aktivira upravljanje u slučaju nužde, kočenje možete zaustaviti u svakom trenutku:

- pritiskom na papučicu gasa;

ili

- okretanjem kola upravljača u pokušaju izbjegavanja sudara.

Uključivanje, isključivanje sustava

Vozila opremljena multimedijalnim zaslonom 4

Za uključivanje ili isključivanje funkcije pogledajte upute za multimedijski sustav.

Odaberite “ON” ili “OFF”.

Za vozila koja nisu opremljena multimedijskim zaslonom

- Dok je vozilo zaustavljeno, pritisnite prekidač 5 onoliko puta koliko je potrebno da dođete do kartice ”Vozilo”;

- Uzastopce pritišćite komandu 6 ili 7 do izbornika ”Postavke”. Pritisnite prekidač 8 OK;

- Uzastopce pritišćite komandu 6 ili 7 do izbornika ”POMOĆ U VOŽNJI”. Pritisnite prekidač 8 OK;

- Uzastopce pritišćite komandu 6 ili 7 do izbornika "Aktivno kočenje"i pritisnite prekidač 8 OK.

Ponovno pritisnite prekidač 8 OK za uključivanje/isključivanje funkcije:

= funkcija je uključena

< funkcija je isključena

Prilikom isključivanje sustava pali se kontrolno svjetlo ili, ovisno o vozilu, kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči.

Sustav se ponovno uključuje prilikom svakog uključivanja kontakta na vozilu.

Privremeno nije dostupno

Ako sustav otkrije privremenu neispravnost, pali se kontrolno svjetlo ili, ovisno o vozilu, kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči.

Mogući su uzroci:

- sustav ne funkcionira zbog smanjene vidljivosti (jarko sunčevo svjetlo, duga svjetla, loši vremenski uvjeti itd.). Sustav će ponovno početi funkcionirati kada se vidljivost popravi.

- sustav je privremeno prekinut (npr. vjetrobransko staklo ili obloga prednjeg ili stražnjeg branika prekriveni su prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.). U tom slučaju, parkirajte vozilo i isključite motor. Očistite vjetrobransko staklo i oblogu prednjeg branika. Kada sljedeći put pokrenete motor, kontrolno svjetlo i poruka isključit će se.

Ako to nije slučaj, moguć je drugi razlog; potražite savjet kod ovlaštenog zastupnika.

smetnje u radu

Kontrolna svjetla © i ili, ovisno o vrsti vozila, koja svijetle na instrumentnoj ploči označavaju da je sustav otkrio smetnju u radu. Obratite se ovlaštenom zastupniku.

Aktivno naglo kočenje

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom. Aktiviranje ove funkcije može biti odgođeno ili onemogućeno ako sustav prepozna da vozač ima kontrolu nad vozilom (okretanje upravljača, pritiskanje papučica itd.).

Sustav se ne može uključiti:

- kada je ručica mjenjača u položaju praznog hoda ili je papučica spojke pritisnuta otprilike deset sekundi

- kada je zategnuta parkirna kočnica;

- kada je pokrenuta dinamička kontrola vožnje (ESC).

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se promijeniti poravnanje radara i/ili kamere i to može utjecati na njihov rad. Isključite funkciju i obratite se ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalaze radar i/ili kamera (otklanjanje kvarova, zamjene, preinake vjetrobranskog stakla itd.) mora izvršiti ovlašteno osoblje.

Samo je ovlašteni servis kvalificiran za obavljanje zahvata na sustavu.

U slučaju smetnji na sustavu

Rad sustava mogu ometati ili oslabiti određeni uvjeti kao što su:

- kompleksni okoliš (željezni most, tunel itd.)

- loši vremenski uvjeti (snijeg, tuča, poledica itd.);

- loša vidljivost (po noći, magla itd.);

- slab kontrast između objekata (vozila, pješaka) i okoline (npr. pješak odjeven u bijelo na području prekrivenom snijegom);

- zaslijepljenost (jako sunce, svjetla vozila iz suprotnog smjera itd.);

- prekrivanje vjetrobranskog stakla ili područja radara (zbog prljavštine, leda, snijega, kondenzacije itd.);

- ...

U takvim uvjetima sustav možda neće reagirati, možda će upozoriti vozača ili nehotice zakočiti.

Ograničenja u radu sustava

- Pri svakom pokretanju vozila, sustav izvodi kalibraciju u skladu s okruženjem vozila te se može isključiti na razdoblje između dvije i pet minuta.

- vozilo koje kreće u suprotnom smjeru neće pokrenuti nijedno upozorenje niti će utjecati na rad sustava;

- da bi se omogućio ispravan rad sustava, područja radara i kamere moraju se održavati čistima i na njima se ne smiju izvoditi preinake;

- Sustav možda neće jednako učinkovito reagirati na vozila malih dimenzija poput motocikala kao na ostala vozila.

- Sustav možda neće ispravno raditi ako je cesta skliska (kiša, snijeg, poledica itd.);

- Kako bi se osigurao ispravan rad, sustav mora prepoznati potpuni obris pješaka. Sustav ne može prepoznati sljedeće:

- pješake u mraku ili u uvjetima slabog osvjetljenja;

- djelomično vidljive pješake:

- pješake niže od približno 80 cm;

- pješake koji nose velike predmete;

- ...

U takvim uvjetima sustav možda neće reagirati, možda će upozoriti vozača ili nehotice zakočiti.

Isključenje funkcije

Funkciju morate onemogućiti u sljedećim slučajevima:

- stop svjetla ne rade;

- oštećeno je područje kamere (npr. s unutarnje ili vanjske strane vjetrobranskog stakla)

- prednji dio vozila je oštećen (udarac, ogrebotina na radaru itd.);

- vozilo se vuče (u kvaru);

- vjetrobransko je staklo napuklo ili je iskrivljeno (nemojte popravljati taj dio vjetrobranskog stakla, zatražite od predstavnika marke da ga zamijeni)

- ne vozite po asfaltiranoj cesti.

U slučaju da se sustav ponaša na neuobičajeni način, isključite ga i obratite se ovlaštenom servisu.

Prekid funkcije

Aktivno naglo kočenje možete u bilo kojem trenutku prekinuti kratkim pritiskom na papučicu gasa ili okretanjem upravljača kod manevra za izbjegavanje.