Natrag na popis

OGRANIČIVAČ BRZINE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ograničivač brzine je funkcija koja vam pomaže da ne prijeđete brzinu vožnje koju ste odabrali, a koja se naziva ograničena brzina.

Ovisno o vozilu, ograničivač brzine povezan je s funkcijom “Upravljanje vožnjom na nizbrdici”, koja se služi kočionim sustavom za optimizaciju ograničenja brzine spuštanja nizbrdicom.

Prisutnost funkcije “Upravljanje vožnjom na nizbrdici” prepoznaje se po prisutnosti tipke 6.

Komande

1 Prekidač za uključivanje/isključivanje ograničivača brzine.

2 Prekidač za uključivanje/isključivanje regulatora brzine.

3 Prekidač za uključivanje i smanjenje ograničenja brzine (SET/-).

4 Prekidač za uključivanje i povećanje ograničenja brzine ili za postavljanje pohranjenog ograničenja brzine (RES/+).

5 Stavljanje funkcije stanje pripravnosti (s memoriranjem ograničene brzine (0).

Ograničivač brzine možete povezati s funkcijom “Otkrivanje prometnih znakova”. OTKRIVANJE PROMETNIH ZNAKOVA.

Vožnja

Kada je određeno ograničenje brzine postavljeno, ali ne i dosegnuto, vožnja je slična kao na vozilu bez funkcije ograničivača brzine.

Čim dosegnete pohranjenu brzinu, djelovanjem na papučicu gasa neće se moći prekoračiti programirana brzina, osim u slučaju potrebe (vidi članak “Prekoračenje ograničene brzine”).

Pokretanje

Pritisnite prekidač 1. Kontrolno svjetlo 7 prikazuje se u sivoj boji. Na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Ograničivač brzine aktiviran” popraćena crticama, ukazujući na uključenu funkciju ograničivača brzine, koja čeka na pohranu ograničenja brzine.

Za pohranjivanje trenutne brzine pritisnite prekidač 4 (RES/+) ili prekidač 3 (SET/-): ograničenje brzine zamjenjuje crtice i, ovisno o vozilu, kontrolno svjetlo 7 prikazuje se u bijeloj boji.

Minimalna pohranjena brzina će biti 30 km/h.

Promjena ograničene brzine

Možete promijeniti ograničenu brzinu djelovanjem (isprekidanim ili stalnim pritiskom) na:

- prekidač 4 (RES/+) za povećanje brzine;

- prekidač 3 (SET/-) za smanjivanje brzine.

Prekoračenje ograničene brzine

U svakom trenutku je moguće prijeći ograničenu brzinu, za to: pritisnite snažno i do kraja papučicu gada (preko “tvrdog oslonca”).

Za vrijeme prekoračenja brzine, ograničena brzina treperi u crvenoj boji na instrumentnoj ploči. Zatim otpustite papučicu gasa: funkcija ograničivača brzine vraća se čim postignete brzinu koja je manja od upamćene brzine.

Funkcija ne može održati ograničenu brzinu

Prilikom vožnje niz strmi nagib sustav možda neće održavati ograničenje brzine: ograničenje brzine treperit će u crvenoj boji na instrumentnoj ploči, a zvučni signal će se oglašavati u redovitim intervalima da bi vas obavijestio o toj situaciji.

Ako ograničivač brzine nije dostupan (nakon nekoliko pokušaja uključivanja), obratite se ovlaštenom zastupniku.

Regulator/ograničivač brzine s funkcijom upravljanja vožnjom na nizbrdici:

funkcija može djelovati na kočioni sustav.

Regulator/ograničivač brzine bez funkcije upravljanja vožnjom na nizbrdici:

funkcija nikad ne djeluje na kočioni sustav.

Napominjemo da noge uvijek moraju ostati u blizini papučica kako biste bili spremni reagirati u hitnim slučajevima.

Stavljanje funkcije u stanje pripravnosti

Funkcija ograničivača brzine prelazi u stanje mirovanja ako djelujete na prekidač 5 (0). Ograničenje brzine je pohranjeno i prikazano u sivoj boji na instrumentnoj ploči.

Pozivanje ograničene brzine

Ako je brzina pohranjena, može se pozvati pritiskom na prekidač 4.

Isključivanje funkcije

Funkcija ograničivača brzine prekida se u sljedećim situacijama:

- Kada pritisnete prekidač 1. U tom slučaju brzina se više ne pohranjuje.

- Kada pritisnete prekidač 2. U tom slučaju odabire se regulator brzine te nema pohranjene brzine.

Kontrolno svjetlo 7 nestaje s instrumentne ploče kao potvrda da funkcija više nije uključena.

Kada je ograničivač u stanju mirovanja, pritiskom prekidača 3 ponovno se uključuje funkcija, a da se ne uzima u obzir upamćena brzina: brzina kojom vozilo vozi je ona koja se uzima u obzir.