Natrag na popis

AUTOMATSKI MJENJAČ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ručica mjenjača 1

P: parkiranje

R: vožnja unazad

N: prazan hod

D: automatski način rada

M: ručni način rada

+: prebacivanje u viši stupanj prijenosa

-: niži stupanj prijenosa

Aktivirani stupanj prijenosa prikazuje se na instrumentnoj ploči B te, ovisno o vozilu, na zaslonu A.

Napomena: pritisnite gumb 2 za prebacivanje iz položaja D ili N u položaj R ili P.

Pokretanje

Ručica mjenjača brzina 1 u položaju P, uključite kontakt.

Za izlaz iz položaja P, obavezno pritisnite papučicu kočnice prije pritiskanja gumba za odbravljivanje 2.

Pritisnite papučicu kočnice (kontrolno svjetlo Ó na zaslonu se gasi), pomaknite ručicu iz položaja P.

Stavljanje ručice u položaj D ili R treba se obaviti na zaustavljenom vozilu, kada su otpuštene kočnica i papučica gasa.

Vožnja u automatskom načinu rada

Stavite ručicu 1 u položaj D.

U većini poznatih uvjeta u prometu, više nećete morati dirati ručicu: brzine će se same mijenjati, u pravom trenutku, pri broju okretaja koji odgovara motoru jer “automatika” vodi računa o opterećenosti vašeg vozila, profilu ceste i odabranom stilu vožnje.

Štedljiv način vožnje

U vožnji, uvijek ostavljajte ručicu u položaju D, a papučicu gasa lagano pritisnutu i stupnjevi prijenosa će automatski prelaziti u niži.

Ubrzanja i pretjecanja

Pritisnite papučicu gasa jako i do kraja (sve do prelaska tvrde točke papučice).

To će vam omogućiti, u skladu s mogućnostima motora, da se vratite u optimalan stupanj prijenosa.

Vožnja u ručnom načinu rada

Dok je ručica mjenjača u položaju D, gurnite ručicu ulijevo u položaj M. Stalno impulsno djelovanje na ručicu ili komande na kolu upravljača omogućit će ručno mijenjanje brzina:

- za smanjenje stupnja prijenosa, impulsno djelujte prema naprijed;

- za povećanje stupnja prijenosa, impulsno djelujte unazad.

Uključeni stupanj prijenosa će se pojaviti na zaslonu na instrumentnoj ploči.

Posebni slučajevi

U određenim uvjetima vožnje (koji su namijenjeni, primjerice, zaštiti motora, aktiviranju dinamičke kontrole vožnje: ESC itd.) automatizirani sustav može automatski mijenjati stupanj prijenosa. Isto tako, kako bi se izbjeglo “neispravno upravljanje”, “automatizam” može odbiti promjenu stupnja prijenosa: u tom slučaju kontrolno svjetlo trepće nekoliko sekundi kako bi vas o tome obavijestilo.

Izvanredne situacije

Ako profil ceste i njezina zavojitost ne dozvoljavaju upotrebu automatskog načina rada (npr.: u planinama), preporučuje se prelazak u ručni način rada. A sve to kako bi se izbjegli neprestani prelasci brzina koje traži “automatizam” na usponima, i kako bi se osiguralo kočenje motorom prilikom duge vožnje nizbrdo.

Da biste na uzbrdici ostali zaustavljeni, ne stavljajte nogu na papučicu gasa.

Postoji opasnost od pregrijavanja automatskog mjenjača.

Parkiranje vozila

Kada je vozilo imobilizirano, dok je još noga na kočnici, stavite ručicu u položaj P: mjenjač je u praznom hodu i pogonski kotači su mehanički zabravljeni osovinom.

Zategnite ručnu kočnicu ili, ovisno o vozilu, provjerite je li automatska parkirna kočnica zategnuta.

Položaj P smije se uključiti samo kada je vozilo zaustavljeno.

U slučaju udarca u podvozje vozila prilikom vožnje (primjer: kontakt s rubnim kamenom, povišenim pločnikom ili bilo kojom drugom komunalnom opremom) možete oštetiti vozilo (primjer: iskrivljenje osovine...).

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.

Iz sigurnosnih razloga nikada ne isključujte kontakt prije potpunog zaustavljanja vozila.

Razdoblje održavanja

Pogledajte upute o održavanju vozila ili se obratite ovlaštenom zastupniku kako biste provjerili je li za automatski mjenjač potrebno održavanje po programu.

Ako ga nije potrebno servisirati, ne trebate nadolijevati ulje.

Smetnja u radu

- Ako se u vožnji na instrumentnoj ploči prikaže poruka “Provjerite mjenjač”, to ukazuje na neispravnost. Potražite što prije savjet vašeg Predstavnika marke;

- ako se u vožnji na instrumentnoj ploči prikaže poruka “Aut. mjenjač pregrijavanje”, što prije zaustavite vozilo i ostavite mjenjač da se ohladi i pričekajte da poruka nestane;

- Otklanjanje kvara na vozilu s automatskim mjenjačem VUČA VOZILA: otklanjanje kvara.

Kada je funkcija uključena, u slučaju da je ručica blokirana u P, pritisnite ručicu kočnice. Moguće je ručno osloboditi ručicu. Da biste to napravili, otkvačite postolje ručice, pa umetnite alat (tvrdu šipku) u utor 4 i istovremeno pritisnite gumb 2 kako biste deblokirali ručicu.

Tada što prije potražite savjet ovlaštenog servisa.